Minister14 stycznia grupa uczniów z naszej szkoły wzięła udział w wykładzie wiceministra spraw zagranicznych prof. Janusza Ciska, który miał miejsce w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Temat wykładu brzmiał: „Historia w służbie współczesnej polityki zagranicznej”.

 Profesor Cisek w swoim wykładzie omówił to zagadnienie, zwrócił uwagę na współczesne problemy i cele polskiej polityki zagranicznej. Przedstawił także działania, jakie podejmuje na stanowisku podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Po wykładzie był przeznaczony czas na zadawanie pytań, jednak okazał się on zbyt krótki, gdyż bardzo wiele osób chciało zadać pytanie prof. Ciskowi, w tym także uczniowie naszej szkoły. Podczas zadawania pytań rozwinęła się burzliwa dyskusja, gdyż pytający często kierowali zarzuty pod adresem MSZ o niedostateczną dbałość o wizerunek Polski na arenie międzynarodowej, w tym brak ostrego sprzeciwu na przekłamania w prasie zagranicznej, np. na temat obozów koncentracyjnych. Na zakończenie spotkania z panem Januszem Ciskiem mieliśmy okazję zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

Kolejnym punktem naszej wizyty w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania był udział w dwóch wykładach prowadzonych przez nauczycieli tej uczelni. Część uczniów wysłuchała pani Aleksandry Kędzior, która zaprezentowała temat: „Gmina, powiat, województwo… czyli co robi i jak działa samorząd terytorialny.” Natomiast druga część grupy wzięła udział w lekcji pt.: „Jak zostać dobrym gliną? Między filmową fikcją a realiami”, którą poprowadził pan Jan Swół. Podsumowując, spotkanie z panem wiceministrem oraz wysłuchanie dwóch wykładów z dziedziny administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego było bardzo ciekawe, a zdobyta przy tej okazji wiedza na pewno przyda nam się w przygotowaniach do egzaminu maturalnego z WOSu.                                                                             

 

Mateusz Gargała