Nagrodzoana Agata Dnia 30 maja 2011 roku w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie odbyła się VI sesja Rady Powiatu Łańcuckiego. W spotkaniu oprócz radnych uczestniczyła grupa uczniów klasy humanistycznej II LO w Łańcucie wraz z Agatą Lizak-wielokrotną finalistką i laureatką ogólnopolskich olimpiad z zakresu historii, wiedzy o państwie i prawie oraz wiedzy o prawach człowieka.

W czasie sesji Rady Powiatu młodzież obserwowała naradę, na której zostało poruszonych wiele spraw dotyczących życia w naszym powiecie. Radni zatwierdzili m.in uchwałę w sprawe przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2014.Podjęte też zostały uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego oraz zmian w budżecie na 2011 rok.
W drugiej części posiedzenia zaprezentowali się uczniowie II LO, Agata Lizak ,która wzięła udzał  w licznych olimpiadach przedmiotowych oraz Mateusz Gargała - przedstawił multimedialną prezentację dotyczącą udziału uczniów w Młodzieżowej Akademii Prawa. Osiągnięcia młodziezy  podsumował nauczyciel historii z II LO Mariusz Duliban, który pomagał przygotować się uczestnikom do konkursów.

Uczestnictwo w sesji to kolejny przykład współpracy II LO z różnymi instytucjami, a udział w tym wydarzeniu młodzieży świadczy o otwartości uczniów na nowe doświadczenia.

MM

 Piotr Dubiel , kluczlancucki.pl , Mateusz Gargała