Renesans - Italia - Europa , Manieryzm - Barok - Italia - Europa, Rokko - Klasycyzm 

Sztuka - Nowożytność

 

Renesans

Barok

Barok cz.2

Wiek rozumu

Rokoko

Czasy Napoleona