Mateusz

    Kilka ostatnich zimowych tygodni uczniowie II LO przeżyli w niezwykłym stresie. Nad światem rozszalała się burza meteorytów, która nie ominęła także naszej szkoły.  Od kilkunastu dni spływają do nas informacje o sukcesach naszych licealistów, które niczym tytułowe ,, asteroidy’’ podnoszą adrenalinę. Oczywiście tą pozytywną!

  4 stycznia miał miejsce etap okręgowy XX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka.

Eliminacje pisemne polegały na napisaniu kazusu dot. problematyki ochrony praw człowieka. Wymagało to dobrego zorientowania w aktach prawa międzynarodowego oraz polskiego. Z takimi zadaniami musiał się mierzyć Kamil Witowski. Nie sprawiły mu one trudności. Został zakwalifikowany do eliminacji ustnych, które miały miejsce 1 marca. Kamil odpowiadał na pytania z zakresu historii najnowszej, wiedzy o społeczeństwie, historii praw człowieka oraz systemów ich ochrony. Nasz uczeń osiągnął wysoki wynik, ale nie udało mu się awansować do etapu centralnego. Został finalistą etapu okręgowego. Zmagania rejonowe odbyły się w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycielskiej w Czudcu.  Organizatorem olimpiady jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

            5 stycznia odbył się eliminacje okręgowe XXXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej, która jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Historyczne. Do eliminacji okręgowych zakwalifikowali się Mateusz Kucab i Kamil Witowski. Zmagania rejonowe polegały na napisaniu pracy na podany temat z zakresu swojej epoki. Czas pisania wynosił 180 minut. Mateusz zmagał się z tematem dotyczącym epoki nowożytnej, zaś Kamil pisał pracę dot. parlamentaryzmu. Nasi uczniowie poradzili sobie tutaj świetnie, gdyż oboje awansowali do eliminacji ustnych  z wysokimi ocenami. Te zawody odbyły się 10 lutego. Tam musieli rozpoznać się w zagadnieniach dot. swojej epoki oraz podstawy programowej i wybranych pięciu lektur. Po ,, trzech pytaniach’’ wszystko było jasne. Mateusz i Kamil zostali finalistami etapu okręgowego.  Nie udało im się awansować do eliminacji centralnych, ale brakło bardzo niewiele. Eliminacje  pisemne i ustne miały miejsce na Uniwersytecie Rzeszowskim. Wypada powiedzieć tylko: ,, Polacy, nic się nie stało!’’.

            16 stycznia odbywał się etap okręgowy Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie. Zagadnienia zawarte w repetytorium obejmowały bardzo szeroki zakres i wymagały niezwykle precyzyjnego rozeznania. W eliminacjach rejonowych uczestniczyło kilkudziesięciu  naszych uczniów. Na WSPiA w Rzeszowie licealiści zmierzyli się z testem oraz pytaniami otwartymi, które nie sprawiły im większej trudności. Niestety nikomu nie udało się awansować do etapu centralnego.  Wyniki II LO były bardzo wysokie, ale konkurencja w tym roku wyjątkowo dobrze odnalazła się w tej problematyce (niektórzy zdobyli maksymalną ilość punktów). Wiedza jednak, mamy nadzieję, nie pójdzie w las i przyda się jeszcze w życiu. Organizatorzy w tym roku nie postąpili zgodnie z tradycją.  Zamiast kanapek przygotowali drożdżówki. No cóż? Wszystko się zmienia. Organizatorem olimpiady jest Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie.

            19 stycznia na Politechnice Rzeszowskiej miał miejsce etap okręgowy LIV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.  Hasłem przewodnim tej edycji była kultura. Uczestników pytano o zabytki, pieśni portugalskie, UNESCO, rewolucje, partie polityczne, uprawnienia prezydenta Islandii, teatry, Konstytucję itd. Zakres wiedzy był niesamowicie obszerny. II LO reprezentowali Mateusz Kucab i Kamil Witowski. Naszym uczniom zabrakło kilku punktów, aby przejść do etapu ustnego. Są też dobre wspomnienia, np.: kilkugodzinne wyczekiwanie na zupę brokułową. Organizatorem olimpiady jest Uniwersytet Warszawski.

211

         2 lutego odbywał się II etap VI Ogólnopolskiej Olimpiady ,, O Diamentowy Indeks AGH’’, która jest organizowana przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Zmagania miały miejsce w Przemyślu. Nasze uczennice Karolina Bar i Barbara Markowicz rozwiązywały test z zakresu geografii z elementami geologii. Na etapie szkolnym musiały wyznaczyć szlak turystyczny wraz z topografią, zabytkami, dokumentacją fotograficzną itd. Zmagania drugiego stopnia obejmowały materiał związany z naukami geograficznymi w systemie nauk, systemami przyrodniczymi Ziemi, atmosfery, hydrosfery, litosfery, biosfery, pedosfery oraz geografii fizycznej Polski, czyli jej budowa geologiczna, klimat, wody, gleby          i świat roślinności. Zadania były bardzo wymagające, zaś poziom uczestników zaskakująco wysoki. Karolinie i Barbarze nie udało się awansować do finału, choć uzyskały wysoki wyniki. Wiemy jednak, że nasze dziewczyny zrobią dobry użytek ze zdobytej wiedzy w przyszłości. 

            16 lutego odbywał się etap okręgowy XLIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Polegał on na napisaniu rozprawki o charakterze historycznoliterackim lub pracy interpretacyjnej. Ta część trwała 240 minut. Po przerwie uczestnicy musieli zmierzyć się z testem gramatycznym. Przez 90 minut zawodnicy mierzyli się z fleksją, ortografią, fonetyką, słowotwórstwem itd. Mateusz Kucab doskonale sprostał części pisemnej eliminacji okręgowych i awansował do zawodów ustnych. Rozegrały się one 9 marca i polegały na obronie pracy z etapu szkolnego. Okazało się to zadanie niełatwe, gdyż jury sprawdzało wiedzę historycznoliteracką z różnych epok. Należało wskazać odpowiednie dzieła i motywy literackie. Pytano także o zagadnienia językowe. Mateusz został finalistą eliminacji okręgowych, ale nie udało mu się awansować do zmagań centralnych.  Przeczytane lektury i opracowania z pewnością nie pójdą na marne. Poza tym, spotkanie z książką to fascynująca przygoda!     

        23 lutego w I LO im. Jana Zamoyskiego w Zamościu odbywał się etap okręgowy XV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie. Zmagania polegały na rozwiązaniu testu. Pytano o Trybunał Konstytucyjny, Vacatio Legis, mandat poselski, prawo cywilne itd. Reprezentowali nas: Monika Maczuga, Magdalena Ryznar, Mateusz Gargała, Mateusz Kucab, Patryk Suszyneć. Naszym kolegom nie udało się awansować do finału, ale wykazali się niezwykłą wiedzą, męstwem, cierpliwością oraz … odwagą. Zupełnie jak hetman Zamoyski!

28 lutego na Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu odbył się etap diecezjalny XXXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej. Jej tematyką były urzędy i charyzmaty w Kościele. Na tym etapie mieliśmy trzy reprezentantki: Agnieszkę Głowiak, Lidię Śliż, Natalię Słysz. Dziewczyny w etapie szkolnym zdobyły taką samą liczbę punktów. Rywalizacja diecezjalna polegała na rozwiązaniu testu      z pytaniami otwartymi i zamkniętymi, które dotyczyły opracowań biblijno-teologicznych o tematyce Kościoła, charyzmatów, Apostołów, Listów św. Pawła. Ponadto należało znać dokumenty Soboru Watykańskiego I i II, np.: konstytucję Lumen Gentium. Uczestnicy zgodnie przyznali, że wymagania były bardzo rozległe, ale rozwijające i ciekawe. Potwierdziły to wyniki. Wszystkie nasze zawodniczki uplasowały się w pierwszej dziesiątce, zaś Lidia Śliż awansowała do etapu centralnego, uzyskując tytuł finalistki. Eliminacje centralne odbywały się w dn. 4-6 kwietnia w Legnicy. Zmagania polegały na rozwiązaniu testu. Dla najlepszej dziesiątki przewidziano etap ustny, w którym znalazły się dwie reprezentantki Archidiecezji Przemyskiej. Po wyrównanej walce Lidia Sliż zdobyła tytuł laureata i wysokie 5. miejsce w kraju. Warto przypomnieć, że w całej Olimpiadzie brało udział 16 tys. młodych teologów. Przecież teologię da się lubić!

14 marca w Brzeźnicy odbył się etap wojewódzki V Ogólnopolskiej Olimpiady Myśli bł. Jana Pawła II, której organizatorem jest Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Zmagania polegały na rozwiązaniu testu z pytaniami otwartymi i zamkniętymi. Uczestnicy musieli się wykazać znajomością Katechizmu Kościoła Katolickiego, encykliki  Evangelium vitae, listów apostolskich papieża do młodzieży, adhortacji apostolskich oraz homilii z IV pielgrzymki błogosławionego do Polski. Materiał był niezwykle rozległy, ale bardzo ciekawy. Rywalizacja wojewódzka zgromadziła kilkudziesięciu uczniów w kategorii licealnej z wielu placówek województwa. Tutaj jednak tylko jedna szkoła miała coś do powiedzenia. I miejsce zajęła Gabriela Słysz, II miejsce zdobył Mateusz Kucab, III miejsce przypadło Natalii Słysz. Cała nasza trójka awansowała do finału ogólnopolskiego, który będzie miał miejsce w dn. 7-8 czerwca w Białymstoku. Mamy nadzieję, że podobnie rozdzielą miejsca już w finale centralnym. Trzymamy kciuki!

            20 marca w Siedlcach odbywały się zawody centralne Franciszkańskiej Olimpiady wiedzy o św. Maksymilianie Marii Kolbe. Jej organizatorem jest Kuria Prowincjonalna Ojców Franciszkanów w Warszawie oraz warszawskie Kuratorium Oświaty. Na zawodach centralnych reprezentowali nas: Urszula Nicpoń i Mateusz Kucab. Musieli rozwiązać bardzo szczegółowy test dot. życia, duchowości i tekstów św. Maksymiliana Kolbego – męczennika z Oświęcimia. Dla najlepszych przewidziano etap ustny. Urszula i Mateusz zdobyli tytuły finalistów. Wszyscy zgodnie przyznają, że życie bohatera Olimpiady jest fascynującym przykładem oddania Bogu, Niepokalanej i drugiemu człowiekowi. Jakże wiele można się od Maksymiliana nauczyć i dziś!

            W dn. 17-18 kwietnia w Warszawie miał miejsce etap centralny XI Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki, której organizatorem jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Naszą reprezentację stanowiły Gabriela  i Angelika Słysz. Siostry musiały uporać się z testem, który obejmował zagadnienia dot. historii, kultury, obyczajów ludów afrykańskich. Należało się wykazać znajomością encyklik oraz listów papieskich, który odnosiły się do idei misyjnej.  W całej Olimpiadzie wzięło udział ok. 5 tys. uczestników. Nasze koleżanki zaprezentowały bardzo wysoki poziom wiedzy. Gabriela Słysz została laureatką, zaś Angelika Słysz zdobyła tytuł finalistki. Dziewczyny udowodniły, że Afryka nie jest daleko.

            20 kwietnia w Polskiej Akademii Nauk odbywały się zawody centralne XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Filozoficznej, której organizatorem jest Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Ambasadorem naszej szkoły w tych zmaganiach był Mateusz Kucab, który miał za zadanie obronić pracę z etapu szkolnego. Pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego bardzo dokładnie przepytywali go z treści pracy, która dotyczyła filozofii społecznej Rousseau. Szczególnie skupiono się na krytyce cywilizacji, której dokonał filozof z Genewy. Dalsze pytania dotyczyły ,,umowy społecznej’’, filozofii krytycznej Immanuela Kanta oraz zagadnień politycznych, które przedstawiła w dziełach Hannah Arendt. Mateusz musiał wykazać się szczegółową znajomością epoki Oświecenia. Egzamin jednak po części teoretycznej przybrał formę filozoficznej dyskusji, gdzie należało przedstawić swoje poglądy i umieć ich bronić. W ostatecznym rozrachunku Mateusz zdobył tytuł finalisty. Nasz uczestnik zgodnie przyznaje, że Olimpiada jest niezwykle wymagająca, ale filozofia to przecież dziedzina, z której wszystko inne się wywodzi. Człowiek może jedynie stwierdzić za św. Augustynem: ,, Biada mi, ja nawet nie wiem, czego nie wiem’’.

            Reasumując, tylko w tym roku nasi uczniowie zdobyli 2 tytuły laureata ogólnopolskiej olimpiady, zaś 7 osób zostało finalistami.

            Uff! Od przybytku głowa nie boli! Nasza szkoła pokazuje, że coraz śmielej działa na polu zmagań olimpijskich. Coraz chętniej podejmujemy rywalizację w konkursach powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich. Są to nie tylko osiągnięcia naukowe, ale także plastyczne, sportowe, taneczne, literackie, fotograficzne. Po prostu II LO w Łańcucie jest szkołą przyjazną utalentowanym uczniom.  Tutaj ważną rolę odegrali nauczyciele, który pomogli osiągnąć swoim podopiecznym olimpijskie szczyty. Do tego zacnego grona należą: s. Małgorzata Grabowska, ks. Leszek Dopart, pani Anna Baran, pani Małgorzata Trojnar, pani Ewa Filipek, pan Mariusz Duliban. To właśnie korelacja doświadczenia i mądrości pedagogów oraz talentu i pracowitości naszych olimpijczyków sprawia, że Szkoła Janusza Korczaka z Łańcuta coraz więcej znaczy w świecie. Jesteśmy szkołą z pasją!  

 

Rozalia Koba z domu Maj