AgataW sobotę 28 maja z okazji Dnia Samorządów Terytorialnych w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. Uhonorowani zostali lokalni działacze, ale także najzdolniejsi uczniowie z każdego powiatu województwa podkarpackiego – wśród nich Agata Lizak, uczennica klasy I f II Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie.

Spotkanie w WDK zainaugurował wykład prof. Michała Kuleszy – jednego z twórców reformy samorządowej z 1999 r., a obecnie doradcy Prezydenta RP. Profesor skupił się na przemianach w rozwoju polskiej samorządności od czasów wprowadzenia nowego podziału administracyjnego, podkreślił też znaczenie roli powiatów. Po wykładzie przyszedł czas na część artystyczną – swoim występem uroczystość uświetnił rzeszowski zespół taneczny „Kornele”. Następnie miał miejsce główny punkt programu, czyli wręczenie nagród. Doceniono najbardziej aktywnych samorządowców, a także najlepsze biuletyny i strony internetowe lokalnych władz. Końcowym akcentem uroczystości było wyróżnienie za szczególne osiągnięcia 25 uczniów województwa podkarpackiego. W grupie tej, jak już wspomniano, znalazła się Agata Lizak – laureatka i finalistka wielu olimpiad na szczeblu centralnym. Nagrody wręczali przedstawiciele Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Kuratorium Oświaty.

Uroczystość odbywała się w obecności Marszałka Województwa Podkarpackiego Mirosława Karapyty, a także zastępców Wojewody Podkarpackiego i Prezydenta Miasta Rzeszowa.

A.L.