Norwid4 czerwca, w lubelskiej miejscowości Krasnystaw, nasz reprezentant Mateusz Kucab z kl. 1f rywalizował w VIII Ogólnopolskim Konkursie Norwidowskim. Ta rywalizacja składała się z dwóch części. Aby zakwalifikować się do finału ogólnopolskiego należało w domu napisać pracę badawczą nt. Obywatel Norwida. Z nadesłanych prac wybrano 28 najlepszych, wśród których była także praca Mateusza. Dzięki temu reprezentował on II LO w ogólnopolskich zmaganiach. Czerwcowy finał polegał na rozwiązaniu testu o biografii i twórczości Cypriana Kamila Norwida. Eksperci pytali o wiele szczegółów oraz cytatów z jego poezji. Poziom uczestników był bardzo wysoki.

O kolejności miejsc decydowała suma punktów z pracy pisemnej oraz testu.Mateusz zdobył wyróżnienie, czyli 4 miejsce. Finał odbywał się w II Liceum Cypriana Norwida w Krasnymstawie, które jest głównym organizatorem. Honorowy patronat objął Katolicki Uniwersytet Lubelski, który otworzył specjalny zakład badań nad twórczością poety. Konkurs odbywał się w trzech kategoriach: literackiej, plastycznej i poezji śpiewanej. Można było zatem podziwiać wspaniałe aranżacje norwidiańskiej poezji i dzieła inspirowane utworami. Na uczestników czekały wspaniałe nagrody, zaś dla zwycięzców statuetki Norwida.

            Ogólnopolski finał był okazją nie tylko do zawarcia ciekawych znajomości, ale także do obcowania z żywa poezją, choćby słuchając koncertu poezji śpiewanej. Wykład wygłosił przewodniczący jury- dr Włodzimierz Toruń. Na gali zgromadzili się przedstawiciele władz szkolnych, miejskich, powiatowych, kuratoryjnych, posłowie oraz nauczyciele i liczni sponsorzy. Doceniali oni trud uczestników w przygotowanie się do rywalizacji oraz podkreślali, że dzisiejsza młodzież coraz mniej interesuje się poezją, którą zastępuje ,, poezja sms-ów”. Dzieła Norwida należą z pewnością do bardzo trudnych, wychodzących nawet poza granice poezji, ale przez to są ponadczasowe. Poeta niedoceniony za życia został odkryty w Młodej Polsce i jest odkrywany także dzisiaj. Jego poetycki język i skomplikowane metafory dużo wymagają od czytelników, ale przez to są tak interesujące oraz głębokie. Sam Mateusz przyznaje, że spotkanie z Norwidem to była niezwykła przygoda intelektualna, religijna oraz patriotyczna. Norwid stworzył bowiem wzór ponadczasowego patrioty, który jest świadomy swej roli i miłuje ojczyznę, ale to wszystko cementuje codzienną, ciężką pracą. Czy nie jest to wzór aktualny także dzisiaj? Dlatego zupełnie nowego znaczenie nabierają słowa poety, że ,,Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”.

MK