KucykMateusz Kucab, uczeń klasy 1f, zdobył II miejsce w V    edycji konkursu ,,Esej w zakresie stosunków międzynarodowych", którego organizatorem była       Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu.  Nasz reprezentant 19 kwietnia br. w Instytucie Stosunków Międzynarodowych odebrał nagrodę w postaci indeksu na kierunki międzynarodowe bez przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz ciekawą pozycję książkową dotyczącą ochrony praw człowieka w perspektywie regionalnej. Jego praca ,,Czy w imię bezpieczeństwa można ograniczać prawa człowieka'', została doceniona za wysoki poziom merytoryczny, językowy oraz, jak podkreślali organizatorzy, szerokie i świadome ujęcie tematu. Mateuszowi, jak i innym uczestnikom, gratulował rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej prof. dr hab. Jan Draus.

Gorąco zachęcał także do podjęcia studiów w przemyskiej uczelni. Grono uświetnili swoją obecnością członkowie komisji konkursowej w składzie m. in.: dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych- prof. dr hab. Jarosław Moklak, wicedyrektor Instytutu – dr Paweł Trefler, prof. dr hab. Wojciech Rojek, prof. dr hab. Andrzej Essen. Na konkurs nadesłano ok. 60 prac z kilku województw. Nagrody za I, II, III miejsce oraz 7 wyróżnień wręczono uczestnikom, podkreślając rosnące z roku na rok zainteresowanie konkursem oraz poziom prac. Laureaci będą mogli swoje publikacje zobaczyć w magazynie Polityka Globalna. Dyplomy uznania za opiekę merytoryczną i przygotowanie odebrali także nauczyciele. W imieniu opiekuna laureata, profesora Mariusza Dulibana, nagrodę odebrała pani Małgorzata Trojnar, nauczyciel języka polskiego. Po części oficjalnej profesorowie, uczestnicy, opiekunowie oraz dziennikarze udali się na bankiet, gdzie w kuluarach mogli spokojnie porozmawiać. Okolicznościowe przyjęcie było dobrym momentem na rozmowę z profesorami oraz ciekawą wymianę poglądów pomiędzy uczestnikami.Konkurs był także dobrym momentem na poznanie Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej, której główny gmach mieści się w częściowo wyremontowanym pałacu Lubomirskich. Gmach Instytutu Stosunków Międzynarodowych jest także pięknym i nowoczesnym kompleksem. Konkurs miał także wypromować uczelnię, która kształci na kierunkach m. in.: historia, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, polonistyka, lingwistyka stosowana, filologia angielska, filologia ukraińska, architektura wnętrz, inżynieria środowiska, mechatronika itd. Posiada rozbudowany program stypendialny oraz swoje akademiki. Jest więc zatem ciekawą propozycją w regionie. Poziom uczelni podnosi także czołówka wykładowców, którzy w dużym stopniu są także profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Laura