Talent             Ostatnie przedświąteczne dni obfitowały w miłe wydarzenia związane z przyznaniem stypendiów i nagród dla najzdolniejszych uczniów z naszej szkoły. 18 grudnia w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego wręczone zostały stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej. Uczennica klasy III f, Agata Lizak, jako jedna z nielicznych w województwie podkarpackim, jest podwójną stypendystką.

Została nagrodzona zarówno za najwyższą średnią w szkole, jak i za szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach z ubiegłego roku szkolnego (m.in. wygraną w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH z zakresu geografii z elementami geologii czy uzyskanie tytułu laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej). Nie bez znaczenia był również fakt, że Agata realizuje indywidualny tok nauczania z dwóch przedmiotów: historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Wsparcie od Prezesa Rady Ministrów otrzymała także uczennica II klasy I Liceum Profilowanego, które działa przy naszym Zespole Szkół - Karolina Kłonicka. Zasługuje ona na szczególne wyróżnienie, gdyż mimo poważnych trudności zdrowotnych pilnie przykłada się do nauki – efektem tego jest najwyższa średnia w Liceum Profilowanym. Stypendia zostały wręczone przez Wojewodę Małgorzatę Chomycz-Śmigielską, Kuratora Oświaty Jacka Wojtasa oraz Posła na Sejm RP Renatę Butryn.

 talent           Kolejna uroczystość miała miejsce w środę, 19 grudnia. W Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów  laureatom nagród i zdobywcom stypendiów otrzymanych w ramach programu „Nie zagubić talentu” pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego. Nasza szkoła miała tam liczną reprezentację: nagrody zdobyli Natalia Słysz (kl. II b), Agata Lizak (kl. III f), Magdalena Sroczyk (kl. I d) oraz Kamil Witowski (kl. I f). Stypendystami zostali natomiast Aneta Wawrzaszek (kl. III e) oraz Mateusz Kucab (kl. II f). To uczniowie, którzy mogą poszczycić się wieloma osiągnięciami na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim oraz wysokimi średniami ocen. Natalia Słysz to laureatka X Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki, Aneta Wawrzaszek to natomiast finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie. W przypadku obu dziewcząt doceniono także m.in. ich działalność charytatywną w ramach akcji organizowanych przez Szkolne Koło Caritas. Co więcej, Aneta angażuje się w życie szkoły poprzez czynny udział w pracach samorządu klasowego. Mateusz Kucab może poszczycić się osiągnięciami w zakresie przedmiotów humanistycznych. Jest laureatem V Konkursu na esej w zakresie stosunków międzynarodowych, Ogólnopolskiej Olimpiady Myśli Jana Pawła II, laureatem (I miejsce w szkole) w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym Fraszka, laureatem (II miejsce) w konkursie o nagrodę rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji ,, Za czy przeciw karze śmierci?”. Zwyciężył także w IV Powiatowym Konkursie Jednego Wiersza oraz został finalistą Ogólnopolskiego Historycznoliterackiego Konkursu Prusa. Ponadto, uczeń zdobył wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Norwidowskim. Był także uczestnikiem etapów okręgowych Olimpiady Historycznej, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym oraz Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie. Wiele sukcesów – jeszcze z gimnazjum – mają na swoim koncie gimnazjaliści. Kamil Witowski to wielokrotny laureat kuratoryjnych konkursów przedmiotowych z historii, geografii i języka angielskiego. Dwukrotnie zajął także III miejsce w Regionalnej Olimpiadzie Wiedzy o Wielkich Polakach. Do jego osiągnięć zalicza się także zdobycie tytułu laureata w ogólnopolskim konkursie „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864.  Za wolność waszą i naszą” oraz w Konkursie Czytania ze Zrozumieniem „Wiem o czym czytam”. Magdalena Sroczyk to z kolei laureatka kuratoryjnego konkursu języka angielskiego.

Wydarzenie miało uroczystą oprawę. Dyplomy wręczała Pani Wicemarszałek Anna Kowalska. Uroczystość uświetniły także występy stypendystów, którzy zostali docenieni za działalność artystyczną (byli wśród nich akordeoniści, tancerze, chórzyści).

            Cieszymy się, że to już kolejny rok, kiedy uczniowie z naszej szkoły zostają zauważeni. Jesteśmy dumni, że na podobnych uroczystościach nasza społeczność uczniowska jest reprezentowana przez coraz liczniejsze grono chętnej do pracy, ambitnej młodzieży.

                                                                                                                                   Agata L.