RozprawaDnia 28 listopada 2011 roku w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie odbyła się rozprawa sądowa przeciwko mediom. Przygotowały ją klasy Id i If. Uczniowie wcielili się z role sędziego, prokuratora, adwokata oraz biegłych i świadków, powołanych do składania zeznań.

W procesie sądowym środki masowego przekazu zostały oskarżone o niewłaściwe spełnianie swoich funkcji. Przykładem tego mogą być manipulacje z ich strony, podawanie fałszywych informacji, promowanie agresji, pornografii, brutalne gry komputerowe czy emisja rozrywki na niskim poziomie. Podczas rozprawy część biegłych z różnych dziedzin oraz świadków poparli akt oskarżenia twierdząc, że media szczególnie negatywnie wpływają na dzieci i młodzież. Pozostali jednak zakwestionowali go udowadniając, iż massmedia dobrze spełniają swoje funkcje. Dzięki nim mamy łatwy dostęp do wiadomości dotyczących naszego otoczenia, komunikacji społecznej, do pogłębiania wiedzy. Promują one także utalentowane osoby, wpływają na upowszechnienie informacji o towarach, usługach. Niekiedy internet jest jednak wykorzystywany przez oszustów, którzy myślą, że w sieci są anonimowi. Po przesłuchaniu wszystkich osób, a następnie mowy końcowej prokuratora i obrońcy, sąd stwierdził, że media dokonały przewinienia i nałożył na nie karę pieniężną.

Moim zdaniem, środki masowego przekazu w XXI wieku słusznie określane są mianem „czwartej władzy”. Mają one bardzo znaczący wpływ na cywilizację. Zobowiązuje ich to do rzetelnego spełniania swoich funkcji.

Uczniowie klas Id i If zgodnie stwierdzili, że lekcje tego typu są potrzebne. Największą zaletą tych zajęć było samodzielne ich opracowanie, ponieważ pomogło to nauczyć się nam współpracy oraz polepszyć łączące nas relacje. Przygotowanie procesu sądowego pozwoliło uczniom poznać od wewnątrz zasady pracy sędziego, prawnika, prokuratora. Takie zadania kształcą charakter, ułatwiają walkę ze stresem. Myślę, że cała grupa jest bardzo zadowolona z wykonania tak poważnej misji, jaką było przedstawienie procesu.

Joanna Mach