23 kwietnia 2015 roku Redaktor Naczelny "Gazety Wyborczej", publicysta i historyk, wygłosił wykład otwarty na temat Rosji i Ukrainy w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Spotkanie poświęcone zostało aktualnej sytuacji polityczno-gospodarczej Rosji i Ukrainy. Adam Michnik odpowiadał na pytania, czy Rosja i Ukraina pogrążą się w destrukcyjnym konflikcie, czy staną się demokratycznymi państwami.


            Zbrojne wystąpienie separatystów dążących do oderwania części terytorium od Ukrainy było poprzedzone przez marcowe wystąpienia prorosyjskie i kryzys krymski, które nastąpiły po rewolucji Euromajdanu. Zdaniem Michnika, największym zagrożeniem dla Ukrainy są oni sami. Z jednej strony dali niesamowity przykład heroicznej obrony swego kraju przed agresją rosyjską, z drugiej – nie istnieją tam: kultura demokratyczna, tradycje państwa prawa, świadomość, że trzeba się zdyscyplinować nie tylko do wojny, ale także do reform. Największą obawą Michnika jest to, że Ukraina mogłaby przegrać sama ze sobą. Według niego strategicznym celem Putina jest bowiem zniszczenie Unii Europejskiej. Dodaje jednak, że jeżeli socjotechnika Putina okaże się skuteczna i nie będziemy mogli temu zapobiec, będziemy mieli słabą Europę. Albo się obronimy, albo zwycięży logika cywilizacji strachu.

            Dzięki wykładom rozwinęły się w nas nowe poglądy i zainteresowania. W czasie spotkania w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania można było kupić książkę Adama Michnika "W poszukiwaniu utraconego sensu" w promocyjnej cenie 15 zł. Autor z chęcią podpisywał książki z dedykacją.

Oliwia Dudek