Zamieszczone materiały zostały wykonane przez uczniów pod opieką nauczyciela lub przez samego nauczyciela. Wykorzystane treści i elementy graficzne przeznaczone są do celów edukacyjnych. Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

mgr Mariusz Duliban