stypendium3 listopada 2011 r. w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów dla stypendystów Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej. Wśród uczniów, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu była Agata Lizak, uczennica klasy II f.

Uroczystość miała miejsce w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie. Rozpoczęło ją przemówienie pani minister Katarzyny Hall, która później wręczyła w imieniu premiera dyplomy dla stypendystów Prezesa Rady Ministrów - uczniów mających najwyższe średnie ocen w swoich szkołach. Następnie, po krótkiej części artystycznej, kolejne dyplomy trafiły tym razem do młodzieży, która otrzymała stypendium Ministra Edukacji Narodowej przyznawane za szczególne osiągnięcia edukacyjne. Agata Lizak, reprezentantka naszego liceum na tej uroczystości, jest podwójną stypendystką.

MD