Olimpiada

 Oto Dekalog: dziesięć słów. Od tych dziesięciu prostych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństwa. Przyszłość narodu, państwa, Europy, świata.

/Jan Paweł II/

Koszalin, 1 czerwca 1991

    W dniach 7-8 czerwca miał miejsce finał V Ogólnopolskiej Olimpiady Myśli Jana Pawła II. Tym razem najlepsi finaliści spotkali się w Białymstoku. Hasłem przewodnim tej edycji były słowa: Zachowuj przykazania – Dekalog w nauczaniu bł. Jana Pawła II.

Naszą szkołę w tych zmaganiach reprezentowała na etapie ogólnopolskim ,, złota trójka’’ w składzie: Gabriela Słysz, Natalia Słysz, Mateusz Kucab. Nasi uczniowie rozgromili konkurencję na etapie wojewódzkim i w pełnym składzie awansowali do finału. Zmagania centralne polegały na rozwiązaniu testu z pytaniami zamkniętymi i otwartymi. Uczniowie musieli uzupełnić bardzo skomplikowane cytaty, wyjaśnić pojęcia czy scharakteryzować dany problem. Wszyscy (łącznie z opiekunami) przyznali, że test był wyjątkowo trudny. Zmagania pisemne w dniu 7 czerwca nie były jednak ostatnie. Najlepsza dziesiątka musiała 8 czerwca walczyć w etapie ustnym, który również nie należał do najłatwiejszych. To jednak nie przeszkodziło naszej trójce, aby uczestniczyć w zmaganiach ustnych. SukcesNatalia, Gabriela i Mateusz zostali laureatami Olimpiady, co wśród reszty zgromadzonych wywołało niemałe zdziwienie. Najwyżej z naszych uplasował się Mateusz (6 msc.), za nim była Natalia (7msc.), zaś Gabriela zdobyła miejsce dziesiąte. ,, Łańcut górą’’ – to hasło było powtarzane wielokrotnie. Natalia i Gabriela zostały okrzyknięte ,, Siostrami Williams polskich olimpiad’’.

    Finał jednak to nie tylko sam pierwiastek rywalizacji. Uczestnicy mogli zwiedzić Białystok, uczestniczyć we Mszy Św., którą sprawował abp Metropolita Białostocki, zobaczyć ogrody Pałacu Branickich, zwiedzić białostockie sanktuaria oraz piękny rynek. Był także czas na integrację w Kopisku (sanktuarium MB Królowej Polski). Na początku tamtejszy proboszcz opowiedział o parafii oraz pobłogosławił relikwiami św. Stanisława Kostki. Następnie w pobliżu zorganizowane zostało ognisko. Uczestnicy mogli upiec kiełbaski, spróbować bigosu i sękaczy oraz lepiej się poznać i potańczyć. Rozdanie nagród nastąpiło w przepięknym Pałacu Branickich – a dokładniej  Aula Magna, która zachwyciła wszystkich zebranych. Galę otworzył wspaniały koncert. Po rozdaniu nagród wszyscy udali się na obiad do restauracji ,, Astoria’’. Potem dla chętnych miała miejsce wycieczka do Sokółki (cud eucharystyczny). Wszyscy zgodnie przyznali, że Białystok doskonale sprostał roli gospodarza finału.

     W całej Olimpiadzie wzięło udział ok. 2 tys. osób. Tematyka V edycji była skoncentrowana wokół Dekalogu. Uczestnicy musieli zapoznać się z nauczeniem Jana Pawła II z IV pielgrzymki do Polski w roku 1991 (Koszalin, Rzeszów, Przemyśl, Lubaczów, Kielce, Radom, Łomża, Białystok, Olsztyn, Włocławek, Płock, Warszawa), encykliką Veritatis splendor i Evangelium vitae, listami do młodych oraz orędziami na Światowe Dni Młodzieży. Ponadto należało znać odpowiednie fragmenty Katechizmu Kościoła Katolickiego. Natalia i Gabriela oraz Mateusz przyznali jednak, że to wspaniałe spotkanie z papieżem. Jego nauczanie pozwala głębiej przyjrzeć się Bożym Nakazom. Wiele z papieskich nauk można wynieść – i stać się lepszym.

           ,, Siostry Williams’’ (Natalia i Gabriela) pracowały pod kierunkiem ks. Macieja Gieruli oraz siostry Damaris, zaś Mateusza przygotowywał ks. Leszek Dopart. Naszej olimpijskiej trójce w drodze do Białegostoku towarzyszył ks. Maciej Gierula. Sukces naszych kolegów nie byłby możliwy także bez zaangażowania katechetów, którzy pomagali młodym w tych przygotowaniach.

           No cóż! Białystok okazał się dla II LO niezwykle szczęśliwy. Ale już samo spotkanie z bł. Janem Pawłem II w Jego homiliach i encyklikach jest swoistą wiktorią ducha! Olimpiada służy odkryciu postaci papieża przez pryzmat nauczania, gdyż często mówimy o wielkości Jana Pawła II bez głębokiego osadzenia w Jego myślach.

       Wypada zatem zakończyć papieskim cytatem, który jest wszystkim doskonale znany, ale warto poddać go refleksji raz jeszcze.

,,MUSICIE OD SIEBIE WYMAGAĆ, NAWET GDYBY INNI OD WAS NIE WYMAGALI’’

(Jasna Góra, 18 VI 1983)

 

Soren Kucyk