Dobra szkoła, to wysoki poziom nauki – mówią rodzice. Fajna szkoła to przyjazna atmosfera i ciekawe zajęcia poza lekcjami – mówią uczniowie.” Pomostem łączącym powyższe elementy był dla II Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie „Bal z Prymusem”. Idea balu zrodziła się na przełomie 1995/1996r.. Czynnikiem, który wpłynął na to, że podjąłem się realizacji tego tematu były liczne przemiany w kraju i bardzo źle oceniana młodzież przez świat dorosłych. Postanowiłem, że znajdę  i pokaże młodzież dobrą  i inną od tej, którą przedstawiają  środki masowego przekazu.

 

I Bal z Prymusem

II Bal z Prymusem

III Bal z Prymusem

TVRZ - III Bal z Prymusem

IV Bal z Prymusem

{

TVRZ - IV Bal z Prymusem

TVRZ - V Bal z Prymusem

 „I Bal z Prymusem” odbył się 8 II 1996 r. w budynku szkoły, miał charakter historyczno – karnawałowy i towarzyszył mu konkurs „Z kulturą przez wieki”, sprawdzający wiedzę uczestników z historii sztuki, muzyki, regionalizmu, obyczajowości. Atrakcją balu był występ zespołu tanecznego EKROL. II Bal z Prymusem

 „II Bal z Prymusem” odbył się 29 II 1997r., także w budynku  szkoły. Atrakcją były m.in. zespoły tańca towarzyskiego WDK z Rzeszowa oraz liczne konkursy z nagrodami.III Bal z Prymusem

 „III Bal z Prymusem” odbył się 8 II 1998r. w budynku szkoły. Bal prowadził przedstawiciel radia RMF FM Paweł Homa. Atrakcją spotkania był występ zespołu UNIVERSE, GALICJA oraz liczne konkursy z nagrodami.                 

 „IV Bal z Prymusem” odbył się 27 I 1999r. w Klubie OPERA w Łańcucie przy ul. Sikorskiego 4. Na balu tym młodzież i gości przywitali prezenterzy z radia RMF FM i TV Rzeszów. Atrakcją spotkania był koncert zespołu „Zdobywcy Pewnych Oskarów” oraz liczne konkursy.

 V Bal z Prymusem” odbył się 1 II 2000r. w Klubie OPERA w Łańcucie. Jedną z głównych atrakcji był koncert Renaty Dąbkowskiej oraz konkursy z nagrodami.  

Głównym elementem każdego spotkania  było promowanie pozytywnego wizerunku „prymusa”. Ucznia aktywnego, przedsiębiorczego, wnoszącego wkład w życie szkoły i środowiska, a równocześnie człowieka towarzyskiego, lubiącego tańczyć, słuchać muzyki. Taka właśnie młodzież wybierana była na podstawie specjalnie do tego celu ułożonych kryteriów, tj. udziału w konkursach, olimpiadach, sprawowania funkcji społecznych, wysoka średnią ocen, wysoki poziom kultury osobistej, zaangażowania w różnego typu pracach poza szkolnych. Wszystkie bale odbywały się na feriach zimowych, celem zagospodarowania czasu wolnego młodzieży. Dzięki dokonaniu ewaluacji ww programu wiem, że cieszył się ogromnym uznaniem wśród rodziców, lokalnych instytucji kulturalnych, władz miasta. Na dowód tego pragnę dodać, że duża część finansów pozyskana była od prywatnych sponsorów.

Bal

Galeria balu z prymusem

  • skanowanie0041
  • skanowanie0036
  • skanowanie0003
  • skanowanie0004
  • skanowanie0023
  • skanowanie0007
  • skanowanie0052
  • skanowanie0074