Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Rejestr zmian

Nazwa Osoba Data Rodzaj zmiany
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2019-12-04 Dodano załącznik: Lista Jednostek nieodpłatnego poradnictwa
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2019-12-04 Zmieniono dane załącznika: LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2019-11-29 Dodano załącznik: Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania publicznego - nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2020 roku.
TRANSMISJA OBRAD RADY POWIATU Danuta Ozga 2019-11-28 Zmieniono dane grupy
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH Monika Guzek 2019-11-19 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15682652957263956865d79d44f8ff94.docx -> 157415910119404911045dd3c2fdc8e4c.docx)
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2019-11-14 Dodano załącznik: Tryb małych zleceń Zarząd Powiatu Łańcuckiego uznał za celową realizację zadania publicznego Zarząd Powiatu Łańcuckiego uznał za celową realizacje zadania publicznego pn. "Rozwój zainteresowań sportowych poprzez udział drużyny PTG
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2019-11-05 Dodano załącznik: Uchwała Zarządu Powiatu Łańcuckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelsk
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2019-11-05 Dodano załącznik: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - Zarząd Powiatu Łańcuckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatels
TRANSMISJA OBRAD RADY POWIATU Danuta Ozga 2019-10-29 Zmieniono dane grupy
STATUT Robert Kochman 2019-10-28 Zmieniono dane grupy
STATUT Robert Kochman 2019-10-28 Dodano załącznik: Statut Powiatu Łańcuckiego tekst jednolity stan prawny na 26 września 2019 r.
STATUT Robert Kochman 2019-10-28 Usunięto załącznik: Zmiana Statutu Powiatu Łańcuckiego
STATUT Robert Kochman 2019-10-28 Usunięto załącznik: Rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.91.2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 lipca 2015r. dotyczące stwierdzenia nieważności § 33. ust. 1 uchwały Nr VIII/55/2015 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 23 czerwca 2015 r. Statutu Powiatu
STATUT Robert Kochman 2019-10-28 Usunięto załącznik: Statut Powiatu Łańcuckiego
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2019-10-16 Zmieniono dane załącznika: Ogłoszenie przeprowadzenia konsultacji projektu: "Roczny program współpracy Powiatu Łańcuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożyt
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2019-10-16 Zmieniono dane załącznika: Protokół z naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Łańcuckiego w 2019 r. z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obyw
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2019-10-16 Zmieniono dane załącznika: Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Powiatu Łańcuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoś
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2019-10-16 Dodano załącznik: Ogłoszenie naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Łańcuckiego w 2020 r. z zakresu powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywate
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2019-10-16 Zmieniono dane załącznika: Uchwała Nr 400/2018 Zarządu Powiatu Łańcuckiego z dnia 12 września 2018r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu: " Roczny program współpracy Powiatu Łańcuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2019-10-16 Zmieniono dane załącznika: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu informacja o wybraniu oferty na realizację w 2018 roku zadania publicznego Powiatu Łańcuckiego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie art 11 ustawy z dnia 5 sierpni
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2019-10-16 Zmieniono dane załącznika: UCHWAŁA NR 310/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Łańcuckiego w 2018 r. z z
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2019-10-16 Zmieniono dane załącznika: UCHWAŁA NR 311/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łańcuckiego w 2018 r. w zakresie prowadzenia punktów nieod
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2019-10-16 Zmieniono dane załącznika: skład i tryb działania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2019-10-16 Zmieniono dane załącznika: Uchwała Nr 291/2017 Zarządu Powiatu Łańcuckiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu: Rocznego programu współpracy Powiatu Łańcuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2019-10-16 Zmieniono dane załącznika: Uchwała nr 219/2016 Zarządu Powiatu Łańcuckiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Danuta Ozga 2019-09-26 Zmieniono dane grupy
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH Monika Guzek 2019-09-12 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 156682315869151075d63d2f62d4c7.docx -> 15682652957263956865d79d44f8ff94.docx)
TRANSMISJA OBRAD RADY POWIATU Danuta Ozga 2019-09-11 Zmieniono dane grupy
TRANSMISJA OBRAD RADY POWIATU Danuta Ozga 2019-08-29 Zmieniono dane grupy
TRANSMISJA OBRAD RADY POWIATU Danuta Ozga 2019-08-28 Zmieniono dane grupy
TRANSMISJA OBRAD RADY POWIATU Danuta Ozga 2019-08-28 Zmieniono dane grupy
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2019-08-26 Zmieniono dane załącznika: Ogłoszenie przeprowadzenia konsultacji projektu: "Roczny program współpracy Powiatu Łańcuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożyt
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2019-08-26 Dodano załącznik: Ogłoszenie przeprowadzenia konsultacji projektu: "Roczny program współpracy Powiatu Łańcuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku public
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH Monika Guzek 2019-08-26 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 156576837013648974825d53bab26f67f.docx -> 156682315869151075d63d2f62d4c7.docx)
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH Monika Guzek 2019-08-14 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 156076855610690325615d07702ca57db.docx -> 156576837013648974825d53bab26f67f.docx)
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH Monika Guzek 2019-08-14 Usunięto załącznik:
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH Monika Guzek 2019-08-14 Zmieniono dane grupy
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH Monika Guzek 2019-08-14 Dodano załącznik:
POWIAT ŁAŃCUCKI Robert Bejster 2019-07-23 Zmieniono dane grupy
POWIAT ŁAŃCUCKI Robert Bejster 2019-07-23 Usunięto przypisanie osoby do grupy: Urszula Nowicka
BUDŻET Małgorzata Falger-Ryznar 2019-07-18 Usunięto załącznik: Rb-NDS za II kwartał 2019
BUDŻET Małgorzata Falger-Ryznar 2019-07-18 Dodano załącznik: Rb-NDS za II kwartał 2019
BUDŻET Małgorzata Falger-Ryznar 2019-07-18 Usunięto załącznik:
BUDŻET Małgorzata Falger-Ryznar 2019-07-18 Zmieniono dane załącznika:
BUDŻET Małgorzata Falger-Ryznar 2019-07-18 Dodano załącznik:
TRANSMISJA OBRAD RADY POWIATU Danuta Ozga 2019-06-26 Zmieniono dane grupy
TRANSMISJA OBRAD RADY POWIATU Danuta Ozga 2019-06-25 Zmieniono dane grupy
OŚWIADCZENIA Danuta Ozga 2019-06-24 Zmieniono dane grupy
OŚWIADCZENIA Danuta Ozga 2019-06-24 Zmieniono dane grupy
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH Monika Guzek 2019-06-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 156076854010867565695d07701c4b215.docx -> 156076855610690325615d07702ca57db.docx)
TERMINY POSIEDZEŃ Dorota Trojniar 2019-12-10 Zmieniono dane podgrupy
TERMINY POSIEDZEŃ Dorota Trojniar 2019-12-10 Dodano załącznik: 3 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 17 grudnia 2019 r. o godz. 13.00 w PCPR w Łańcucie.
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU Renata Czechowicz 2019-12-09 Dodano załącznik: Protokół Nr XII /2019 z XII sesji Rady Powiatu Łańcuckiego odbytej w dniu 28 października 2019 r.
KOMISJE RADY Danuta Ozga 2019-12-09 Zmieniono dane podgrupy
TERMINY POSIEDZEŃ Renata Czechowicz 2019-12-06 Zmieniono dane załącznika: 14 posiedzenie kontrolne Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 13 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 11.00 w Centrum Medycznym Spółka z o.o. w Łańcucie, ul. Paderewskiego 5
TERMINY POSIEDZEŃ Renata Czechowicz 2019-12-06 Dodano załącznik: 14 posiedzenie kontrolne Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 13 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 11.00 w Centrum Medycznym Spółka z o.o. w Łańcucie, ul. Paderewskiego 5
Ogłoszenia - Wydział Edukacji Robert Szajnar 2019-12-05 Dodano załącznik: Ogłoszenie - ewidencja szkół i placówek niepublicznych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Starostę Powiatu Łańcuckiego - stan na 1 grudnia 2019 r.
TERMINY POSIEDZEŃ Dorota Trojniar 2019-12-02 Zmieniono dane podgrupy
TERMINY POSIEDZEŃ Dorota Trojniar 2019-12-02 Dodano załącznik: 9 posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji odbędzie się 9 grudnia 2019 r. o godz. 13.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie.
TERMINY POSIEDZEŃ Renata Czechowicz 2019-12-02 Dodano załącznik: 14 posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbędzie się w dniu 9 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie, przy ul. Piłsudskiego 70/26
TERMINY POSIEDZEŃ Renata Czechowicz 2019-12-02 Usunięto załącznik: 13 posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbędzie się w dniu 25 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.30 w Starostwie Powiatowym w Łańcucie, przy ul. Mickiewicza 2 (I piętro).
TERMINY POSIEDZEŃ Renata Czechowicz 2019-12-02 Usunięto załącznik: XIII sesja RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO odbędzie się 27 listopada 2019 r. (środa) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie.
TERMINY POSIEDZEŃ Renata Czechowicz 2019-12-02 Usunięto załącznik: 13 posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 15. 00 w Starostwie Powiatowym w Łańcucie
KOMISJE RADY Danuta Ozga 2019-11-28 Zmieniono dane podgrupy
KOMISJE RADY Danuta Ozga 2019-11-28 Zmieniono dane podgrupy
KOMISJE RADY Danuta Ozga 2019-11-28 Zmieniono dane podgrupy
KOMISJE RADY Danuta Ozga 2019-11-28 Zmieniono dane podgrupy
KOMISJE RADY Danuta Ozga 2019-11-28 Zmieniono dane podgrupy
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADY POWIATU Renata Czechowicz 2019-11-28 Zmieniono dane załącznika: XIII Sesja Rada Powiatu Łańcuckiego z dnia 27 listopada 2019 r. imienne wyniki głosowania
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADY POWIATU Renata Czechowicz 2019-11-28 Dodano załącznik: XIII Sesja Rada Powiatu Łańcuckiego z dnia 27 listopada 2019 r. imienne wyniki głosowania
TERMINY POSIEDZEŃ Renata Czechowicz 2019-11-21 Dodano załącznik: 13 posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 15. 00 w Starostwie Powiatowym w Łańcucie
Ogłoszenia - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Bogdan Drożdż 2019-11-21 Dodano załącznik: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości-działki nr 18/1, 249 Medynia Łańcucka
Ogłoszenia - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Bogdan Drożdż 2019-11-21 Dodano załącznik: ZAWIADOMIENIE O TERMINIE USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK W OBRĘBIE CZARNA, GMINA CZARNA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU Danuta Ozga 2019-11-20 Zmieniono dane podgrupy
TERMINY POSIEDZEŃ Renata Czechowicz 2019-11-20 Dodano załącznik: XIII sesja RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO odbędzie się 27 listopada 2019 r. (środa) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie.
TERMINY POSIEDZEŃ Renata Czechowicz 2019-11-20 Dodano załącznik: 13 posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbędzie się w dniu 25 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.30 w Starostwie Powiatowym w Łańcucie, przy ul. Mickiewicza 2 (I piętro).
TERMINY POSIEDZEŃ Renata Czechowicz 2019-11-20 Usunięto załącznik: 12 posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbędzie się w dniu 22 października 2019 r. (wtorek) o godz. 14.00 w Starostwa Powiatowym w Łańcucie
TERMINY POSIEDZEŃ Renata Czechowicz 2019-11-20 Usunięto załącznik: XII SESJA RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO odbędzie się 28 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie
Ogłoszenia - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Bogdan Drożdż 2019-11-18 Dodano załącznik: zawiadomienie o terminie ustalenia granic działki nr 525 z działkami sąsiednimi obręb Markowa
Ogłoszenia - Wydział Środowiska i Rolnictwa Monika Zuba-Kumek 2019-11-15 Zmieniono dane załącznika: zawiadomienie o wszcz.post. dla Miasta Łańcuta o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegajacą na odprawadzeniu wód opadowych i roztopowych z powierzchni drogi na odcinku ul. Potockich do ul. Armii Krajowej oraz p
Ogłoszenia - Wydział Środowiska i Rolnictwa Monika Zuba-Kumek 2019-11-15 Zmieniono dane załącznika: zawiadomienie o wszcz.post. dla Miasta Łańcuta o wydanie pozowlenia wodnoprawnego na usługę wodną polegajacą na odprawadzeniu wód opadowych i roztopowych z powierzchni drogi na odcinku ul. Potockich do ul. Armii Krajowej oraz p
Ogłoszenia - Wydział Środowiska i Rolnictwa Monika Zuba-Kumek 2019-11-15 Dodano załącznik: Zawiadomienie o wszcz.post. dla P.Małgorzata i Marcin Tunia w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. budynku mieszkalnego jednorodzinengo
Ogłoszenia - Wydział Środowiska i Rolnictwa Monika Zuba-Kumek 2019-11-15 Dodano załącznik: Zawiadomienie o wszcz.post. dla P. Ewelina i MAciej Byciek pozwolenia wodnoprawengo na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrozenia powodzią obiektów budowlanych tj. budynku mieszklanego jednorodzinnego, zlokalizowanego na działce
Ogłoszenia - Wydział Środowiska i Rolnictwa Monika Zuba-Kumek 2019-11-15 Dodano załącznik: Zawiadomienie o wszcz.post. w sprawie udzielenia dla P. Adam Pilch pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. budynku mieszkalnego jednorodzinengo z niezbędną i
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH POWIATU Dorota Trojniar 2019-11-14 Zmieniono dane podgrupy
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH POWIATU Dorota Trojniar 2019-11-14 Dodano załącznik: Zapytanie radnego Michała Maca dotyczące ilości pacjentów przyjmowanych w poradniach specjalistycznych Centrum Medycznego w Łańcucie oraz ilości operacji chirurgicznych na bloku operacyjnym.
TERMINY POSIEDZEŃ Dorota Trojniar 2019-11-13 Zmieniono dane podgrupy
TERMINY POSIEDZEŃ Dorota Trojniar 2019-11-13 Dodano załącznik: 8 posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji odbędzie się 20 listopada 2019 r. o godz. 13.00 w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU Renata Czechowicz 2019-11-13 Dodano załącznik: Protokół Nr XI /2019 z XI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Łańcuckiego odbytej w dniu 10 września 2019 r.
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU Renata Czechowicz 2019-11-13 Dodano załącznik: Protokół Nr X /2019 z X sesji Rady Powiatu Łańcuckiego odbytej w dniu 28 sierpnia 2019 r.
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU Renata Czechowicz 2019-11-13 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15671671779310728065d6912c9696c5.pdf -> 157362751110285040685dcba67706992.pdf)
Ogłoszenia - Wydział Środowiska i Rolnictwa Monika Zuba-Kumek 2019-11-12 Dodano załącznik: Obwieszczenie do. zakończenia post. administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla ŁZK sp. zo.o. w Łańcucie w ramach inwestycji : "Budowa drugiej nitki magistrali wodociągowej od SUW w Wola Mała do zbiorników rerten
Ogłoszenia - Wydział Środowiska i Rolnictwa Monika Zuba-Kumek 2019-11-12 Dodano załącznik: Zawiadomienie o wszcz.psot. dla P. D.Zuber w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szcególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. budynku mieszkalnego jendorodzinnego, budynku inwenta
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH POWIATU Renata Czechowicz 2019-11-12 Dodano załącznik: Wniosek radnego Michała Maca dotyczący zamontowania dodatkowych koszy na śmieci przy drodze powiatowej 1533R - ulica Zielona w Łańcucie
Ogłoszenia - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Bogdan Drożdż 2019-11-08 Dodano załącznik: zawiadomienie o terminie ustalenia granic działki nr 1911/3 z działką nr 1923 obręb Łańcut
Ogłoszenia - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Bogdan Drożdż 2019-11-08 Zmieniono dane załącznika: zawiadomienie o terminie ustalenia granic działki nr 2557 z działką nr 2559/2 obręb Husów
Ogłoszenia - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Bogdan Drożdż 2019-11-08 Dodano załącznik: zawiadomienie o terminie ustalenia granic działki nr 2557 z działką nr 2559/2
STAROSTWO POWIATOWE Danuta Ozga 2019-11-07 Zmieniono dane podgrupy
STAROSTWO POWIATOWE Danuta Ozga 2019-11-07 Dodano załącznik: Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy Żołynia
STAROSTWO POWIATOWE Danuta Ozga 2019-11-07 Zmieniono dane podgrupy
Zgłoszenia z projektem budowlanym Małgorzata Grad 2019-12-09 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15756404949329984535dea5daec5136.pdf -> 157590127712593142825dee585d4825e.pdf)
UCHWAŁY RADY POWIATU 2019 Renata Czechowicz 2019-12-09 Zmieniono dane załącznika: UCHWAŁA Nr XIII 101 / 2019 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
UCHWAŁY RADY POWIATU 2019 Renata Czechowicz 2019-12-09 Dodano załącznik: UCHWAŁA Nr XIII / 102 / 2019 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego
UCHWAŁY RADY POWIATU 2019 Renata Czechowicz 2019-12-09 Dodano załącznik: UCHWAŁA Nr XIII 100 / 2019 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
UCHWAŁY RADY POWIATU 2019 Renata Czechowicz 2019-12-09 Dodano załącznik: UCHWAŁA Nr XIII / 100 / 2019 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia stanowiska
UCHWAŁY RADY POWIATU 2019 Renata Czechowicz 2019-12-09 Dodano załącznik: UCHWAŁA Nr XIII / 99 / 2019 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka byłej drogi wojewódzkiej nr 881 w km 16+900-17+450 w m. Czarna przekazanej powiatowi w związku z bu
UCHWAŁY RADY POWIATU 2019 Renata Czechowicz 2019-12-09 Zmieniono dane załącznika: UCHWAŁA Nr XIII / 98 / 2019 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I / 6 / 2018 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rady Powiatu Łańcuckiego
UCHWAŁY RADY POWIATU 2019 Renata Czechowicz 2019-12-09 Zmieniono dane załącznika: UCHWAŁA Nr XII / 97 / 2019 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego
UCHWAŁY RADY POWIATU 2019 Renata Czechowicz 2019-12-09 Zmieniono dane załącznika: UCHWAŁA Nr XII / 96 / 2019 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
UCHWAŁY RADY POWIATU 2019 Renata Czechowicz 2019-12-09 Zmieniono dane załącznika: UCHWAŁA Nr XII / 95 / 2019 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyrażenia stanowiska
UCHWAŁY RADY POWIATU 2019 Renata Czechowicz 2019-12-09 Zmieniono dane załącznika: UCHWAŁA Nr XII / 94 / 2019 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV / 30 / 2019 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego i Sekreta
UCHWAŁY RADY POWIATU 2019 Renata Czechowicz 2019-12-09 Zmieniono dane załącznika: UCHWAŁA Nr XII / 93 / 2019 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I / 7 / 2018 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rady P
UCHWAŁY RADY POWIATU 2019 Renata Czechowicz 2019-12-09 Zmieniono dane załącznika: UCHWAŁA Nr XII / 92 / 2019 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I / 6 / 2018 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rady Powiatu Łańcuckieg
UCHWAŁY RADY POWIATU 2019 Renata Czechowicz 2019-12-09 Zmieniono dane załącznika: UCHWAŁA Nr XII / 91 / 2019 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki PFRON na rok 2019
UCHWAŁY RADY POWIATU 2019 Renata Czechowicz 2019-12-09 Zmieniono dane załącznika: UCHWAŁA Nr XII / 90 / 2019 RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Powiatu Łańcuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
UCHWAŁY RADY POWIATU 2019 Renata Czechowicz 2019-12-09 Zmieniono dane załącznika: UCHWAŁA Nr XII / 89 / 2019 RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rozmiaru udzielania obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i pla
UCHWAŁY RADY POWIATU 2019 Renata Czechowicz 2019-12-09 Zmieniono dane załącznika: UCHWAŁA Nr XII / 88 / 2019 RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 28 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr 2 w Łańcucie w czteroletnie Liceum
UCHWAŁY RADY POWIATU 2019 Renata Czechowicz 2019-12-09 Zmieniono dane załącznika: UCHWAŁA Nr XII / 87 / 2019 RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 28 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr 1 w Łańcucie w czteroletnie Liceum
UCHWAŁY RADY POWIATU 2019 Renata Czechowicz 2019-12-09 Zmieniono dane załącznika: UCHWAŁA Nr XII / 86 / 2019 RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 28 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 3 im. Jana Inglota w Łańcucie w pięcioletnie Technikum Nr 3 im
UCHWAŁY RADY POWIATU 2019 Renata Czechowicz 2019-12-09 Zmieniono dane załącznika: UCHWAŁA Nr XII / 85 / 2019 RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 28 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Łańcucie w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Łańcucie
UCHWAŁY RADY POWIATU 2019 Renata Czechowicz 2019-12-09 Zmieniono dane załącznika: UCHWAŁA Nr XII/ 84 / 2019 RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 28 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 w Łańcucie w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Łańcucie
UCHWAŁY RADY POWIATU 2019 Renata Czechowicz 2019-12-09 Zmieniono dane załącznika: UCHWAŁA Nr XII / 83 / 2019 RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 28 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształ
UCHWAŁY RADY POWIATU 2019 Renata Czechowicz 2019-12-09 Zmieniono dane załącznika: UCHWAŁA Nr XII / 82 / 2019 RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 28 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie w czteroletnie III Liceum Ogólnokszt
UCHWAŁY RADY POWIATU 2019 Renata Czechowicz 2019-12-09 Zmieniono dane załącznika: UCHWAŁA Nr XII / 81 / 2019 RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 28 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształ
UCHWAŁY RADY POWIATU 2019 Renata Czechowicz 2019-12-09 Zmieniono dane załącznika: UCHWAŁA Nr XII / 80 / 2019 RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 28 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie w czteroletni
UCHWAŁY RADY POWIATU 2019 Renata Czechowicz 2019-12-09 Zmieniono dane załącznika: UCHWAŁA Nr XII / 79 / 2019 RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 28 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcuci
UCHWAŁY RADY POWIATU 2019 Renata Czechowicz 2019-12-09 Zmieniono dane załącznika: UCHWAŁA Nr XII/ 78 / 2019 RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 28 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Łańcucie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikoł
UCHWAŁY RADY POWIATU 2019 Renata Czechowicz 2019-12-09 Zmieniono dane załącznika: UCHWAŁA Nr XI / 77 / 2019 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego
UCHWAŁY RADY POWIATU 2019 Renata Czechowicz 2019-12-09 Zmieniono dane załącznika: UCHWAŁA Nr XI / 76 / 2019 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
UCHWAŁY RADY POWIATU 2019 Renata Czechowicz 2019-12-09 Zmieniono dane załącznika: UCHWAŁA Nr XI / 75 / 2019 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 10 września 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej
UCHWAŁY RADY POWIATU 2019 Renata Czechowicz 2019-12-09 Zmieniono dane załącznika: UCHWAŁA NR X / 74 / 2019 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego
UCHWAŁY RADY POWIATU 2019 Renata Czechowicz 2019-12-09 Zmieniono dane załącznika: UCHWAŁA Nr X/73/2019 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
UCHWAŁY RADY POWIATU 2019 Renata Czechowicz 2019-12-09 Zmieniono dane załącznika: UCHWAŁA Nr X / 72 / 2019 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
UCHWAŁY RADY POWIATU 2019 Renata Czechowicz 2019-12-09 Zmieniono dane załącznika: UCHWAŁA Nr X / 71 / 2019 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia .28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/55/ 2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. - Statut Powiatu Łańcuckiego
UCHWAŁY RADY POWIATU 2019 Renata Czechowicz 2019-12-09 Zmieniono dane załącznika: UCHWAŁA Nr X / 70 / 2019 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Łańcuckim a Powiatem Saarpfalz
UCHWAŁY RADY POWIATU 2019 Renata Czechowicz 2019-12-09 Zmieniono dane załącznika: UCHWAŁA Nr X / 69 / 2019 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
UCHWAŁY RADY POWIATU 2019 Renata Czechowicz 2019-12-09 Zmieniono dane załącznika: UCHWAŁA Nr XII / 96 / 2019 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
UCHWAŁY RADY POWIATU 2019 Renata Czechowicz 2019-12-09 Dodano załącznik: UCHWAŁA Nr XIII / 98 / 2019 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I / 6 / 2018 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rady Powiatu Łańcuckiego
Zgłoszenia z projektem budowlanym Małgorzata Grad 2019-12-06 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 157544827210158710495de76ed0736cc.pdf -> 15756404949329984535dea5daec5136.pdf)
"Dostawa znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie" Dorota Kulak 2019-12-06 Dodano załącznik: zestawienie ofert
Ogłoszenia Małgorzata Grad 2019-12-04 Zmieniono dane załącznika: Starosta Łańcucki informuje, że w dniu 04.12.2019 r. na wniosek firmy Safiro Nutrition Sp. z o. o., Sp. Komandytowa, Rzeszów ul. Reja 12, wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielił pozwolenia na zamierzenie obejm
Ogłoszenia Małgorzata Grad 2019-12-04 Dodano załącznik: Starosta Łańcucki informuje, że w dniu 04.12.2019 r. na wniosek firmy Safiro Nutrition Sp. z o. o., Sp. Komandytowa, Rzeszów ul. Reja 12, wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielił pozwolenia na zamierzen
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOWÓZ OSÓB DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁAŃCUCIE 2 Danuta Ozga 2019-12-04 Zmieniono dane działu
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOWÓZ OSÓB DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁAŃCUCIE 2 Danuta Ozga 2019-12-04 Zmieniono dane działu
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOWÓZ OSÓB DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W RAKSZAWIE 2 Danuta Ozga 2019-12-04 Zmieniono dane działu
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOWÓZ OSÓB DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W RAKSZAWIE 2 Danuta Ozga 2019-12-04 Dodano załącznik: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOWÓZ OSÓB DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W RAKSZAWIE 2 Danuta Ozga 2019-12-04 Zmieniono dane działu
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOWÓZ OSÓB DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W RAKSZAWIE 2 Danuta Ozga 2019-12-04 Dodano załącznik: OGŁOSZENIE O PRZETARGU
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOWÓZ OSÓB DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W RAKSZAWIE 2 Danuta Ozga 2019-12-04 Zmieniono dane działu
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOWÓZ OSÓB DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W RAKSZAWIE 2 Danuta Ozga 2019-12-04 Zmieniono dane działu