Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Rejestr zmian

Nazwa Osoba Data Rodzaj zmiany
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-28 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 158021032120872699215e3018917e9ca.pdf -> 158021032815517887385e30189849989.pdf)
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-28 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15779680012626456595e0de181dfe8e.pdf -> 158021032120872699215e3018917e9ca.pdf)
OFERTY PRACY Robert Bejster 2020-01-16 Zmieniono dane grupy
OFERTY PRACY Robert Bejster 2020-01-16 Zmieniono dane grupy
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-13 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 157796796216700155765e0de15a4b850.pdf -> 157891113116431425455e1c459b95094.pdf)
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-13 Zmieniono dane grupy
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-13 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 157889712310380066845e1c0ee3cadda.pdf -> 15788972594738358165e1c0f6beae75.pdf)
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-13 Zmieniono dane grupy
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-13 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 157545888420153921365de7984432510.pdf -> 157889712310380066845e1c0ee3cadda.pdf)
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-02 Dodano załącznik: Informacja o możliwości składania opinii nt. udzielonej porady prawnej
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-02 Dodano załącznik: Karta informacyjna - nieodpłatna mediacja
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-02 Dodano załącznik: Karta Informacyjna - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-02 Dodano załącznik: Karta informacyjna - nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-02 Dodano załącznik: Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Łańcuckiego
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-02 Dodano załącznik: Informacja o pomocy prawnej w 2020 - zasady korzystania
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-02 Dodano załącznik: OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁAŃCUCKIEGO w sprawie usytuowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramów dni i godzin otwarcia, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2020 roku.
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-02 Zmieniono dane grupy
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-02 Usunięto załącznik: ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (stan prawny obowiązujący od 01.01.2017)
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-02 Zmieniono dane załącznika: OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁAŃCUCKIEGO z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie usytuowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramów dni i godzin otwarcia, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna na tere
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-02 Zmieniono dane załącznika: OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁAŃCUCKIEGO z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie usytuowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramów dni i godzin otwarcia, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna na tere
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-02 Zmieniono dane załącznika: Lista Jednostek nieodpłatnego poradnictwa
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-02 Zmieniono dane załącznika: LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-02 Zmieniono dane załącznika: Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-02 Zmieniono dane załącznika: Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-02 Zmieniono dane załącznika: Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-02 Zmieniono dane załącznika: Harmonogram NPP 2019
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-02 Zmieniono dane załącznika: Informacja o możliwości udzielenia opinii
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-02 Zmieniono dane załącznika: Karta informacyjna NPP 2019
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-02 Zmieniono dane załącznika: Oświadczenie korzystającego z pomocy prawnej
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Danuta Ozga 2020-01-02 Zmieniono dane grupy
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Danuta Ozga 2020-01-02 Zmieniono dane grupy
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Danuta Ozga 2020-01-02 Zmieniono dane grupy
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Danuta Ozga 2020-01-02 Zmieniono dane grupy
TRANSMISJA OBRAD RADY POWIATU Danuta Ozga 2019-12-31 Zmieniono dane grupy
TRANSMISJA OBRAD RADY POWIATU Danuta Ozga 2019-12-31 Zmieniono dane grupy
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2019-12-04 Dodano załącznik: Lista Jednostek nieodpłatnego poradnictwa
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2019-12-04 Zmieniono dane załącznika: LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2019-11-29 Dodano załącznik: Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania publicznego - nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2020 roku.
TRANSMISJA OBRAD RADY POWIATU Danuta Ozga 2019-11-28 Zmieniono dane grupy
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH Monika Guzek 2019-11-19 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15682652957263956865d79d44f8ff94.docx -> 157415910119404911045dd3c2fdc8e4c.docx)
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2019-11-14 Dodano załącznik: Tryb małych zleceń Zarząd Powiatu Łańcuckiego uznał za celową realizację zadania publicznego Zarząd Powiatu Łańcuckiego uznał za celową realizacje zadania publicznego pn. "Rozwój zainteresowań sportowych poprzez udział drużyny PTG
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2019-11-05 Dodano załącznik: Uchwała Zarządu Powiatu Łańcuckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelsk
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2019-11-05 Dodano załącznik: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - Zarząd Powiatu Łańcuckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatels
TRANSMISJA OBRAD RADY POWIATU Danuta Ozga 2019-10-29 Zmieniono dane grupy
STATUT Robert Kochman 2019-10-28 Zmieniono dane grupy
STATUT Robert Kochman 2019-10-28 Dodano załącznik: Statut Powiatu Łańcuckiego tekst jednolity stan prawny na 26 września 2019 r.
STATUT Robert Kochman 2019-10-28 Usunięto załącznik: Zmiana Statutu Powiatu Łańcuckiego
STATUT Robert Kochman 2019-10-28 Usunięto załącznik: Rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.91.2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 lipca 2015r. dotyczące stwierdzenia nieważności § 33. ust. 1 uchwały Nr VIII/55/2015 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 23 czerwca 2015 r. Statutu Powiatu
STATUT Robert Kochman 2019-10-28 Usunięto załącznik: Statut Powiatu Łańcuckiego
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2019-10-16 Zmieniono dane załącznika: Ogłoszenie przeprowadzenia konsultacji projektu: "Roczny program współpracy Powiatu Łańcuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożyt
Ogłoszenia - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Bogdan Drożdż 2020-01-28 Dodano załącznik: zawiadomienie o terminie ustalenia granic działki nr 3430 z działką nr 3443 - obręb Kosina
Ogłoszenia - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Bogdan Drożdż 2020-01-28 Dodano załącznik: ZAWIADOMIENIE O TERMINIE USTALENIA GRANIC DZIAŁKI NR 946 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE ALBIGOWA GMINA ŁAŃCUT Z DZIAŁKAMI SĄSIEDNIMI
ZAMÓWIENIA DO 30 000 euro Danuta Ozga 2020-01-23 Zmieniono dane podgrupy
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU Danuta Ozga 2020-01-21 Zmieniono dane podgrupy
PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU Danuta Ozga 2020-01-21 Zmieniono dane podgrupy
PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU Danuta Ozga 2020-01-21 Usunięto załącznik: Protokół 2/2018 z 5 grudnia 2018 r.
PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU Danuta Ozga 2020-01-21 Usunięto załącznik: Protokół Nr 1/2018 z 27 listopada 2018 r.
PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU Danuta Ozga 2020-01-21 Zmieniono dane podgrupy
UCHWAŁY RADY POWIATU Danuta Ozga 2020-01-21 Zmieniono dane podgrupy
UCHWAŁY RADY POWIATU Danuta Ozga 2020-01-21 Zmieniono dane podgrupy
ZAMÓWIENIA DO 30 000 euro Robert Bejster 2020-01-20 Zmieniono dane podgrupy
ZAMÓWIENIA DO 30 000 euro Robert Bejster 2020-01-20 Zmieniono dane podgrupy
ZAMÓWIENIA DO 30 000 euro Robert Bejster 2020-01-20 Zmieniono dane podgrupy
Ogłoszenia - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Bogdan Drożdż 2020-01-20 Dodano załącznik: OGŁOSZENIE STAROSTY ŁAŃCUCKIEGO DOT. WYDANIA DECYZJI OGRANICZAJĄCEJ SPOSÓB KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH - DZIAŁKA NR 153 - MEDYNIA ŁAŃCUCKA, DZIAŁKA 1844 - MEDYNIA GŁOGOWSKA
Sprawozdania i informacje Małgorzata Falger-Ryznar 2020-01-17 Usunięto załącznik: WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ za 2019 r.
Sprawozdania i informacje Małgorzata Falger-Ryznar 2020-01-17 Usunięto załącznik: WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ za 2019 r.
Sprawozdania i informacje Małgorzata Falger-Ryznar 2020-01-17 Dodano załącznik: WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ za 2019 r.
Sprawozdania i informacje Małgorzata Falger-Ryznar 2020-01-17 Dodano załącznik: WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ za 2019 r.
Jednostki Organizacyjne Powiatu Robert Kochman 2020-01-16 Zmieniono dane załącznika: Zespół Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie ul. Grunwaldzka 11, 37-100 Łańcut - Klauzula informacyjna oraz klauzula zgody konieczna w procesie rekrutacji na stanowisko pracy w związku z obowiązującymi przepisami RODO.
Jednostki Organizacyjne Powiatu Robert Kochman 2020-01-16 Dodano załącznik: Klauzula informacyjna oraz klauzula zgody konieczna w procesie rekrutacji na stanowisko pracy w związku z obowiązującymi przepisami RODO.
Jednostki Organizacyjne Powiatu Robert Kochman 2020-01-16 Usunięto załącznik: Zespół Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie ul. Grunwaldzka 11, 37-100 Łańcut - Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Jednostki Organizacyjne Powiatu Robert Kochman 2020-01-16 Dodano załącznik: Zespół Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie ul. Grunwaldzka 11, 37-100 Łańcut - Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Jednostki Organizacyjne Powiatu Robert Kochman 2020-01-16 Dodano załącznik: Zespół Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie ul. Grunwaldzka 11, 37-100 Łańcut - Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Jednostki Organizacyjne Powiatu Robert Kochman 2020-01-16 Dodano załącznik: Zespół Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie ul. Grunwaldzka 11, 37-100 Łańcut ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Główny Księgowy
Jednostki Organizacyjne Powiatu Robert Kochman 2020-01-16 Usunięto załącznik: Zespół Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie ul. Grunwaldzka 11, 37-100 Łańcut ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Główny Księgowy
Jednostki Organizacyjne Powiatu Robert Kochman 2020-01-16 Zmieniono dane podgrupy
Jednostki Organizacyjne Powiatu Robert Kochman 2020-01-16 Zmieniono dane załącznika: Zespół Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie ul. Grunwaldzka 11, 37-100 Łańcut ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Główny Księgowy
Jednostki Organizacyjne Powiatu Robert Kochman 2020-01-16 Dodano załącznik: Zespół Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie ul. Grunwaldzka 11, 37-100 Łańcut ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Główny Księgowy
Jednostki Organizacyjne Powiatu Robert Kochman 2020-01-16 Zmieniono dane podgrupy
Jednostki Organizacyjne Powiatu Robert Kochman 2020-01-16 Dodano osobę: Robert Kochman
Wydawanie zaświadczeń z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Robert Bejster 2020-01-16 Zmieniono dane podgrupy
Wydawanie zaświadczeń z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Robert Bejster 2020-01-16 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15785739422633198645e172076d32e7.doc -> 1579175569758286965e204e9111ee5.doc)
Wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych Robert Bejster 2020-01-16 Zmieniono dane podgrupy
Wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych Robert Bejster 2020-01-16 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15785740534365639495e1720e560388.pdf -> 157917547512513263885e204e338cf55.pdf)
Wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych Robert Bejster 2020-01-16 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 157857404521088793405e1720dd2f76b.doc -> 157917546012344003625e204e2494c2b.doc)
Ogłoszenia - Wydział Środowiska i Rolnictwa Monika Zuba-Kumek 2020-01-13 Dodano załącznik: Zawaidomienie owszcz.post. dla P. Konrad Krupa w sprawie wydania pozolwenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowego obiektu budowlanego na obszarach szczegolnego zagrozenia powodzia tj. budynku mieszklanego na działce op nr ewid.1047/27 p
Ogłoszenia - Wydział Środowiska i Rolnictwa Monika Zuba-Kumek 2020-01-13 Dodano załącznik: Zawiadomienie o wszcz.post. dla P.P. K i M Belter o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrozenia powodzia nowych obiektów budowlanych na działce o nr ewid. 1711/42 połozonej w m.Czarna
Ogłoszenia - Wydział Środowiska i Rolnictwa Monika Zuba-Kumek 2020-01-13 Dodano załącznik: Zawiadomienie o wszcz.post. dla P. P Płoszaj w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrozenia powodzianowych obiektów budoalnych tj. budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewi
Ogłoszenia - Wydział Środowiska i Rolnictwa Monika Zuba-Kumek 2020-01-13 Dodano załącznik: Zawiadomienie o wszcz.post. dla P.K i g Curzytek w sprawie udzielenia pozwoelnia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrozenia powodzia nowych obietów budowlanych z instalacjami wewnetrznymi na działkach o nr ewid.
Ogłoszenia - Wydział Środowiska i Rolnictwa Monika Zuba-Kumek 2020-01-13 Dodano załącznik: Zawiadomienie o wszczeciu postepowania dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego Starosty Łańcuckiego z dnia 20.04.2010 r. znak: OS-III-6223-27/2010
Ogłoszenia - Wydział Edukacji Robert Szajnar 2020-01-13 Dodano załącznik: Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na dzień 1 stycznia 2020 roku.
Ogłoszenia - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Bogdan Drożdż 2020-01-09 Dodano załącznik: OGŁOSZENIE STAROSTY ŁAŃCUCKIEGO DOT. WYDANYCH DECYZJI W SPRAWIE ODSZKODOWANIA ZA WYWŁASZCZONE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE POD POSZERZENIE DROGI GMINNEJ GŁUCHÓW - PASTWISKA - DEPOZYT
Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania Robert Bejster 2020-01-09 Zmieniono dane podgrupy
Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania Robert Bejster 2020-01-09 Zmieniono dane załącznika: KU zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania (wersja PDF)
Wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych Robert Bejster 2020-01-09 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 156578533315432725435d53fcf54c300.pdf -> 15785740534365639495e1720e560388.pdf)
Wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych Robert Bejster 2020-01-09 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 156578531516920957205d53fce383bfc.doc -> 157857404521088793405e1720dd2f76b.doc)
Aktualizacja lub wykreślenie z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Robert Bejster 2020-01-09 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 156578503118556899005d53fbc7d7840.doc -> 157857399114638243775e1720a721d0f.doc)
Aktualizacja lub wykreślenie z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Robert Bejster 2020-01-09 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15730217636671945925dc26843ecc8b.pdf -> 157857397715159940725e17209943003.pdf)
Wydawanie zaświadczeń z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Robert Bejster 2020-01-09 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 156578496720243251465d53fb8746c17.doc -> 15785739422633198645e172076d32e7.doc)
Wydawanie zaświadczeń z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Robert Bejster 2020-01-09 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 156578487413430866565d53fb2aca8c4.doc -> 157857390010455682985e17204c2ab37.doc)
Ogłoszenia Małgorzata Grad 2020-01-28 Zmieniono dane załącznika: Starosta Łańcucki informuje, że w dniu 28.01.2020 r. na wniosek VAN PUR S.A., ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa, wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielił pozwolenia na zamierzenie obejmujące: przebudowę istnie
Ogłoszenia Małgorzata Grad 2020-01-28 Dodano załącznik: Starosta Łańcucki informuje, że w dniu 28.01.2020 r. na wniosek VAN PUR S.A., ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa, wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielił pozwolenia na zamierzenie obejmujące: prz
Ogłoszenia Małgorzata Grad 2020-01-28 Zmieniono dane załącznika: Starosta Łańcucki informuje, że w dniu 28.01.2020 r. na wniosek VAN PUR S.A., ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa, wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielił pozwolenia na zamierzenie obejmujące: przeznaczenia dwó
Ogłoszenia Małgorzata Grad 2020-01-28 Dodano załącznik: Starosta Łańcucki informuje, że w dniu 28.01.2020 r. na wniosek VAN PUR S.A., ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa, wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielił pozwolenia na zamierzenie obejmujące: przeznaczenia dwóch zbiorn
Zgłoszenia z projektem budowlanym Małgorzata Grad 2020-01-28 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 157976361011110700405e29479a60ac6.pdf -> 15802194039898263265e303c0b35ad8.pdf)
DOSTAWA MEBLI GABINETOWYCH Danuta Ozga 2020-01-28 Zmieniono dane działu
DOSTAWA MEBLI GABINETOWYCH Danuta Ozga 2020-01-28 Dodano załącznik: PROTOKÓŁ UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR MARKOWA Danuta Ozga 2020-01-28 Zmieniono dane działu
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR MARKOWA Danuta Ozga 2020-01-28 Dodano załącznik: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR MARKOWA Danuta Ozga 2020-01-28 Zmieniono dane działu
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR MARKOWA Danuta Ozga 2020-01-28 Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR ŁAŃCUT 1 Danuta Ozga 2020-01-28 Zmieniono dane działu
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR ŁAŃCUT 1 Danuta Ozga 2020-01-28 Dodano załącznik: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH Danuta Ozga 2020-01-28 Zmieniono dane działu
DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH Danuta Ozga 2020-01-28 Dodano załącznik: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR ŁAŃCUT 3 - POWTÓRZONY Danuta Ozga 2020-01-24 Zmieniono dane działu
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR ŁAŃCUT 3 - POWTÓRZONY Danuta Ozga 2020-01-24 Dodano załącznik: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR ŁAŃCUT 3 - POWTÓRZONY Danuta Ozga 2020-01-24 Zmieniono dane działu
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR ŁAŃCUT 3 - POWTÓRZONY Danuta Ozga 2020-01-24 Dodano załącznik: OGŁOSZENIE
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR ŁAŃCUT 3 - POWTÓRZONY Danuta Ozga 2020-01-24 Zmieniono dane działu
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR ŁAŃCUT 3 - POWTÓRZONY Danuta Ozga 2020-01-24 Zmieniono dane działu
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR ŁAŃCUT 3 - POWTÓRZONY Danuta Ozga 2020-01-24 Zmieniono dane działu
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR ŁAŃCUT 3 - POWTÓRZONY Danuta Ozga 2020-01-24 Dodano osobę: Danuta Ozga
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR CZARNA - POWTÓRZONY Danuta Ozga 2020-01-24 Zmieniono dane działu
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR CZARNA - POWTÓRZONY Danuta Ozga 2020-01-24 Zmieniono dane działu
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR CZARNA - POWTÓRZONY Danuta Ozga 2020-01-24 Dodano załącznik: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR CZARNA - POWTÓRZONY Danuta Ozga 2020-01-24 Zmieniono dane działu
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR CZARNA - POWTÓRZONY Danuta Ozga 2020-01-24 Dodano załącznik: OGŁOSZENIE
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR CZARNA - POWTÓRZONY Danuta Ozga 2020-01-24 Zmieniono dane działu
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR CZARNA - POWTÓRZONY Danuta Ozga 2020-01-24 Zmieniono dane działu
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR CZARNA - POWTÓRZONY Danuta Ozga 2020-01-24 Zmieniono dane działu
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR CZARNA - POWTÓRZONY Danuta Ozga 2020-01-24 Dodano osobę: Danuta Ozga
DOSTAWA MEBLI GABINETOWYCH Danuta Ozga 2020-01-23 Zmieniono dane działu
DOSTAWA MEBLI GABINETOWYCH Danuta Ozga 2020-01-23 Dodano załącznik: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA DOSTAWĘ MEBLI GABINETOWYCH
DOSTAWA MEBLI GABINETOWYCH Danuta Ozga 2020-01-23 Zmieniono dane działu
DOSTAWA MEBLI GABINETOWYCH Danuta Ozga 2020-01-23 Zmieniono dane działu
DOSTAWA MEBLI GABINETOWYCH Danuta Ozga 2020-01-23 Dodano osobę: Danuta Ozga
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 2020 Dorota Trojniar 2020-01-23 Zmieniono dane działu
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 2020 Dorota Trojniar 2020-01-23 Dodano załącznik: Uchwała Nr 111/2020 z 15 stycznia 2020 w sprawie zmiany planu wydatków budżetu powiatu na rok 2020
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 2020 Dorota Trojniar 2020-01-23 Zmieniono dane działu
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 2020 Dorota Trojniar 2020-01-23 Dodano załącznik: Uchwała Nr 110/2020 z 15 stycznia w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 2020 Dorota Trojniar 2020-01-23 Zmieniono dane działu
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 2020 Dorota Trojniar 2020-01-23 Dodano załącznik: Uchwała Nr 109/2020 z 15 stycznia 2020 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określ
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 2020 Dorota Trojniar 2020-01-23 Zmieniono dane działu
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 2020 Dorota Trojniar 2020-01-23 Dodano załącznik: Uchwała Nr 108/2020 w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 2020 Dorota Trojniar 2020-01-23 Zmieniono dane działu
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 2020 Dorota Trojniar 2020-01-23 Dodano załącznik: Uchwała Nr 107/2020 w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i f
DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH Danuta Ozga 2020-01-23 Zmieniono dane działu
DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH Danuta Ozga 2020-01-23 Usunięto załącznik: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH Danuta Ozga 2020-01-23 Zmieniono dane działu