Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Rejestr zmian

Nazwa Osoba Data Rodzaj zmiany
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2019-10-16 Zmieniono dane załącznika: Ogłoszenie przeprowadzenia konsultacji projektu: "Roczny program współpracy Powiatu Łańcuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożyt
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2019-10-16 Zmieniono dane załącznika: Protokół z naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Łańcuckiego w 2019 r. z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obyw
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2019-10-16 Zmieniono dane załącznika: Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Powiatu Łańcuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoś
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2019-10-16 Dodano załącznik: Ogłoszenie naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Łańcuckiego w 2020 r. z zakresu powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywate
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2019-10-16 Zmieniono dane załącznika: Uchwała Nr 400/2018 Zarządu Powiatu Łańcuckiego z dnia 12 września 2018r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu: " Roczny program współpracy Powiatu Łańcuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2019-10-16 Zmieniono dane załącznika: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu informacja o wybraniu oferty na realizację w 2018 roku zadania publicznego Powiatu Łańcuckiego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie art 11 ustawy z dnia 5 sierpni
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2019-10-16 Zmieniono dane załącznika: UCHWAŁA NR 310/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Łańcuckiego w 2018 r. z z
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2019-10-16 Zmieniono dane załącznika: UCHWAŁA NR 311/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łańcuckiego w 2018 r. w zakresie prowadzenia punktów nieod
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2019-10-16 Zmieniono dane załącznika: skład i tryb działania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2019-10-16 Zmieniono dane załącznika: Uchwała Nr 291/2017 Zarządu Powiatu Łańcuckiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu: Rocznego programu współpracy Powiatu Łańcuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2019-10-16 Zmieniono dane załącznika: Uchwała nr 219/2016 Zarządu Powiatu Łańcuckiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Danuta Ozga 2019-09-26 Zmieniono dane grupy
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH Monika Guzek 2019-09-12 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 156682315869151075d63d2f62d4c7.docx -> 15682652957263956865d79d44f8ff94.docx)
TRANSMISJA OBRAD RADY POWIATU Danuta Ozga 2019-09-11 Zmieniono dane grupy
TRANSMISJA OBRAD RADY POWIATU Danuta Ozga 2019-08-29 Zmieniono dane grupy
TRANSMISJA OBRAD RADY POWIATU Danuta Ozga 2019-08-28 Zmieniono dane grupy
TRANSMISJA OBRAD RADY POWIATU Danuta Ozga 2019-08-28 Zmieniono dane grupy
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2019-08-26 Zmieniono dane załącznika: Ogłoszenie przeprowadzenia konsultacji projektu: "Roczny program współpracy Powiatu Łańcuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożyt
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2019-08-26 Dodano załącznik: Ogłoszenie przeprowadzenia konsultacji projektu: "Roczny program współpracy Powiatu Łańcuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku public
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH Monika Guzek 2019-08-26 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 156576837013648974825d53bab26f67f.docx -> 156682315869151075d63d2f62d4c7.docx)
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH Monika Guzek 2019-08-14 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 156076855610690325615d07702ca57db.docx -> 156576837013648974825d53bab26f67f.docx)
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH Monika Guzek 2019-08-14 Usunięto załącznik:
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH Monika Guzek 2019-08-14 Zmieniono dane grupy
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH Monika Guzek 2019-08-14 Dodano załącznik:
POWIAT ŁAŃCUCKI Robert Bejster 2019-07-23 Zmieniono dane grupy
POWIAT ŁAŃCUCKI Robert Bejster 2019-07-23 Usunięto przypisanie osoby do grupy: Urszula Nowicka
BUDŻET Małgorzata Falger-Ryznar 2019-07-18 Usunięto załącznik: Rb-NDS za II kwartał 2019
BUDŻET Małgorzata Falger-Ryznar 2019-07-18 Dodano załącznik: Rb-NDS za II kwartał 2019
BUDŻET Małgorzata Falger-Ryznar 2019-07-18 Usunięto załącznik:
BUDŻET Małgorzata Falger-Ryznar 2019-07-18 Zmieniono dane załącznika:
BUDŻET Małgorzata Falger-Ryznar 2019-07-18 Dodano załącznik:
TRANSMISJA OBRAD RADY POWIATU Danuta Ozga 2019-06-26 Zmieniono dane grupy
TRANSMISJA OBRAD RADY POWIATU Danuta Ozga 2019-06-25 Zmieniono dane grupy
OŚWIADCZENIA Danuta Ozga 2019-06-24 Zmieniono dane grupy
OŚWIADCZENIA Danuta Ozga 2019-06-24 Zmieniono dane grupy
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH Monika Guzek 2019-06-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 156076854010867565695d07701c4b215.docx -> 156076855610690325615d07702ca57db.docx)
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH Monika Guzek 2019-06-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15561835954031690315cc17a2bae501.docx -> 156076854010867565695d07701c4b215.docx)
TRANSMISJA OBRAD RADY POWIATU Danuta Ozga 2019-05-29 Zmieniono dane grupy
TRANSMISJA OBRAD RADY POWIATU Danuta Ozga 2019-05-29 Zmieniono dane grupy
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2019-05-17 Dodano załącznik: LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
TRANSMISJA OBRAD RADY POWIATU Danuta Ozga 2019-05-08 Zmieniono dane grupy
TRANSMISJA OBRAD RADY POWIATU Danuta Ozga 2019-05-08 Zmieniono dane grupy
TRANSMISJA OBRAD RADY POWIATU Danuta Ozga 2019-05-08 Zmieniono dane grupy
TRANSMISJA OBRAD RADY POWIATU Danuta Ozga 2019-05-08 Zmieniono dane grupy
BUDŻET Aneta Rejman 2019-05-07 Zmieniono dane osoby: Aneta Rejman
BUDŻET Aneta Rejman 2019-05-07 Zmieniono dane osoby: Aneta Rejman
OFERTY PRACY Robert Bejster 2019-05-06 Zmieniono dane grupy
OFERTY PRACY Robert Bejster 2019-05-06 Zmieniono dane grupy
BUDŻET Aneta Rejman 2019-04-29 Zmieniono dane osoby: Aneta Rejman
BUDŻET Aneta Rejman 2019-04-29 Dodano osobę: Aneta Rejman
Wpis do prawa jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej lub szkolenia okresowego Robert Bejster 2019-10-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Wn wydanie prawa jazdy.pdf -> 157131437410910300035da85ac6d64b7.pdf)
Wpis do prawa jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej lub szkolenia okresowego Robert Bejster 2019-10-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku KU wpis kwalifikacje zawodowe.docx -> 15713143617199912135da85ab9a28e4.docx)
Wpis do prawa jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej lub szkolenia okresowego Robert Bejster 2019-10-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku KU wpis kwalifikacje zawodowe.pdf -> 157131434519925115925da85aa9d3a2d.pdf)
Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy Robert Bejster 2019-10-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Wn wydanie prawa jazdy.pdf -> 15713142737206644275da85a61d0d04.pdf)
Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy Robert Bejster 2019-10-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku KU wydawanie miedzynar prawa jazdy.docx -> 15713142578961932085da85a5134dab.docx)
Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy Robert Bejster 2019-10-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku KU wydawanie miedzynar prawa jazdy.pdf -> 15713142406116550045da85a40d44ee.pdf)
Wydawanie wtórnika prawa jazdy lub zmiana danych Robert Bejster 2019-10-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Wn wydanie prawa jazdy.pdf -> 15713141576893761935da859ed38e20.pdf)
Wydawanie wtórnika prawa jazdy lub zmiana danych Robert Bejster 2019-10-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku KU wydawanie wtornika prawa jazdy.docx -> 157131413915284153855da859dbd43c2.docx)
Wydawanie wtórnika prawa jazdy lub zmiana danych Robert Bejster 2019-10-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku KU wydawanie wtornika prawa jazdy.pdf -> 157131412410668460285da859cc6a3b1.pdf)
Wydawanie prawa jazdy Robert Bejster 2019-10-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Wn wydanie prawa jazdy.pdf -> 15713140681156331795da85994b9266.pdf)
Wydawanie prawa jazdy Robert Bejster 2019-10-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku KU wydawanie prawa jazdy.docx -> 15713140575809857505da859891f966.docx)
Wydawanie prawa jazdy Robert Bejster 2019-10-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku KU wydawanie prawa jazdy.pdf -> 157131404216619244935da8597ad37ca.pdf)
Wpisanie do ewidencji Instruktora Nauki Jazdy Robert Bejster 2019-10-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Wn wpisanie do ewidencji Instruk Nauki Jazdy.pdf -> 15713134548324691025da8572e30bfd.pdf)
Wpisanie do ewidencji Instruktora Nauki Jazdy Robert Bejster 2019-10-17 Usunięto załącznik: Wniosek o wpisanie do ewidencji instruktorów/wykładowców (WORD)
Wpisanie do ewidencji Instruktora Nauki Jazdy Robert Bejster 2019-10-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku KU wpisanie do ewidencji Instruk Nauki Jazdy.docx -> 15713134225850006865da8570e0a5fa.docx)
Wpisanie do ewidencji Instruktora Nauki Jazdy Robert Bejster 2019-10-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku KU wpisanie do ewidencji Instruk Nauki Jazdy.pdf -> 15713133895955075385da856ed08da1.pdf)
Wpisanie do ewidencji Ośrodków Szkolenia Kierowców Robert Bejster 2019-10-17 Usunięto załącznik: Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
Wpisanie do ewidencji Ośrodków Szkolenia Kierowców Robert Bejster 2019-10-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Wn wpisanie do ewidencji OSK.docx -> 157131312410149054425da855e4ea4f6.pdf)
Wpisanie do ewidencji Ośrodków Szkolenia Kierowców Robert Bejster 2019-10-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku KU wpisanie do rejestru OSK.docx -> 15713131051259404145da855d15d263.docx)
Wpisanie do ewidencji Ośrodków Szkolenia Kierowców Robert Bejster 2019-10-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku KU wpisanie do rejestru OSK.pdf -> 157131308617270804535da855be87d0a.pdf)
Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego Robert Bejster 2019-10-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku KT.0143.18.2017 wn2 pojazd nienormatywny.pdf -> 15713130032816741915da8556b3ff29.pdf)
Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego Robert Bejster 2019-10-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku KU zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego.doc -> 157131296019533476875da85540229c2.doc)
Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego Robert Bejster 2019-10-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku KU zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego.pdf -> 157131294117962334005da8552dda105.pdf)
Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego Robert Bejster 2019-10-17 Usunięto załącznik: Wniosek kategorii III/IV/V/VI na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres miesiąca / 6 miesięcy / 12 miesięcy /24 miesięcy
Wydawanie uprawnień diagnosty do przeprowadzania badań technicznych Robert Bejster 2019-10-17 Dodano załącznik: Pełnomocnictwo
Wydawanie uprawnień diagnosty do przeprowadzania badań technicznych Robert Bejster 2019-10-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Wn nadanie uprawnien diagnosty.pdf -> 157131284315298137975da854cbc964c.pdf)
Wydawanie uprawnień diagnosty do przeprowadzania badań technicznych Robert Bejster 2019-10-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 157131280612129374215da854a61230c.doc -> 15713128317030083725da854bf49d87.doc)
Wydawanie uprawnień diagnosty do przeprowadzania badań technicznych Robert Bejster 2019-10-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku KU nadawanie uprawnien diagnosty.pdf -> 157131282219970337465da854b68784d.pdf)
Wydawanie uprawnień diagnosty do przeprowadzania badań technicznych Robert Bejster 2019-10-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku KU nadawanie uprawnien diagnosty.doc -> 157131280612129374215da854a61230c.doc)
Wydawanie uprawnień diagnosty do przeprowadzania badań technicznych Robert Bejster 2019-10-17 Zmieniono dane załącznika: Karta usługi Nadanie uprawnień diagnosty (wersja doc)
Wydawanie uprawnień diagnosty do przeprowadzania badań technicznych Robert Bejster 2019-10-17 Zmieniono dane załącznika: Karta usługi Nadanie uprawnień diagnosty (wersja pdf)
Wpisanie do ewidencji przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów Robert Bejster 2019-10-17 Dodano załącznik: Pełnomocnictwo
Wpisanie do ewidencji przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów Robert Bejster 2019-10-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Wn wpis do rejestru przedsiebiorcow prowadzacych skp.pdf -> 15713126749056450265da8542265ca4.pdf)
Wpisanie do ewidencji przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów Robert Bejster 2019-10-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku KU wpis do rejestru przedsiebiorcow prowadzacych stacje kontroli pojazdow.doc -> 157131266519732772525da85419abe67.doc)
Wpisanie do ewidencji przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów Robert Bejster 2019-10-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku KU wpis do rejestru przedsiebiorcow prowadzacych stacje kontroli pojazdow.pdf -> 157131264910633366745da85409f3470.pdf)
Nadanie cech identyfikacyjnych (nr nadwozia, podwozia, ramy) Robert Bejster 2019-10-17 Dodano załącznik: Pełnomocnictwo
Nadanie cech identyfikacyjnych (nr nadwozia, podwozia, ramy) Robert Bejster 2019-10-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Wn nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu lub wykonanie tabliczki znamionowej zastepczej.pdf -> 15713125317840397505da85393bfc0f.pdf)
Nadanie cech identyfikacyjnych (nr nadwozia, podwozia, ramy) Robert Bejster 2019-10-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku KU nadanie cech identyfikacyjnych_ wykonanie tabliczki znamionowej.doc -> 157131251314599861705da85381b8a56.doc)
Nadanie cech identyfikacyjnych (nr nadwozia, podwozia, ramy) Robert Bejster 2019-10-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku KU nadanie cech identyfikacyjnych_ wykonanie tabliczki znamionowej.pdf -> 15713124972084353635da85371099ff.pdf)
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu Robert Bejster 2019-10-17 Dodano załącznik: Pełnomocnictwo
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu Robert Bejster 2019-10-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Wn czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.pdf -> 157131242612177969255da8532a7b5ea.pdf)
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu Robert Bejster 2019-10-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku KU czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.pdf -> 15713124026869992465da85312406a0.doc)
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu Robert Bejster 2019-10-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku KU czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.doc -> 15713123851038230845da85301a4cdd.pdf)
Zgłoszenie zmiany rodzaju pojazdu Robert Bejster 2019-10-17 Dodano załącznik: Pełnomocnictwo
Zgłoszenie zmiany rodzaju pojazdu Robert Bejster 2019-10-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Wn zgloszenie zmiany rodzaju pojazdu.pdf -> 157131223418425887705da8526a6f866.pdf)
Zgłoszenie zmiany rodzaju pojazdu Robert Bejster 2019-10-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku KU zgloszenie zmiany rodzaju pojazdu.pdf -> 157131220416624705935da8524c73c06.doc)
Zgłoszenie zmiany rodzaju pojazdu Robert Bejster 2019-10-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku KU zgloszenie zmiany rodzaju pojazdu.doc -> 157131219019650473075da8523ee79fb.pdf)
Zgłoszenie zmiany danych technicznych pojazdu Robert Bejster 2019-10-17 Dodano załącznik: Pełnomocnictwo
Zgłoszenie zmiany danych technicznych pojazdu Robert Bejster 2019-10-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Wn zgloszenie zmiany danych technicznych pojazdu.pdf -> 157131210510159107325da851e98afd6.pdf)
Zgłoszenie zmiany danych technicznych pojazdu Robert Bejster 2019-10-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku KU zgloszenie zmiany danych technicznych pojazdu.pdf -> 15713120877332312515da851d7c3797.doc)
Zgłoszenia z projektem budowlanym Małgorzata Grad 2019-10-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15712939878124070395da80b23b5d07.pdf -> 15713093662784596205da8473671f92.pdf)
Zgłoszenia z projektem budowlanym Małgorzata Grad 2019-10-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15710575452711464915da46f89c178a.pdf -> 15712939878124070395da80b23b5d07.pdf)
Zgłoszenia z projektem budowlanym Małgorzata Grad 2019-10-14 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 157068695515541669005d9ec7eb379cf.pdf -> 15710575452711464915da46f89c178a.pdf)
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie łańcuckim na lata 2019-2022 Dorota Kulak 2019-10-14 Dodano załącznik: Zawiadomienie o wyniku przetargu.
REMONT KOTŁOWNI Danuta Ozga 2019-10-10 Zmieniono dane działu
REMONT KOTŁOWNI Danuta Ozga 2019-10-10 Dodano załącznik: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
REMONT PLACU Danuta Ozga 2019-10-10 Zmieniono dane działu
REMONT PLACU Danuta Ozga 2019-10-10 Dodano załącznik: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zgłoszenia z projektem budowlanym Małgorzata Grad 2019-10-10 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 157002039912032974275d949c2fbbc50.pdf -> 157068695515541669005d9ec7eb379cf.pdf)
REMONT W BUDYNKACH STAROSTWA 2 Danuta Ozga 2019-10-08 Zmieniono dane działu
REMONT W BUDYNKACH STAROSTWA 2 Danuta Ozga 2019-10-08 Dodano załącznik: WZÓR OŚWIADCZENIA art. 24 ust. 11 pzp
REMONT W BUDYNKACH STAROSTWA 2 Danuta Ozga 2019-10-08 Zmieniono dane działu
REMONT W BUDYNKACH STAROSTWA 2 Danuta Ozga 2019-10-08 Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert
REMONT W BUDYNKACH STAROSTWA 2 Danuta Ozga 2019-10-04 Zmieniono dane działu
REMONT W BUDYNKACH STAROSTWA 2 Danuta Ozga 2019-10-04 Dodano załącznik: ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ
REMONT KOTŁOWNI Danuta Ozga 2019-10-03 Zmieniono dane działu
REMONT KOTŁOWNI Danuta Ozga 2019-10-03 Dodano załącznik: PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT KOTŁOWNI Danuta Ozga 2019-10-03 Zmieniono dane działu
REMONT KOTŁOWNI Danuta Ozga 2019-10-03 Dodano załącznik: SCHEMAT KOTŁOWNI
REMONT KOTŁOWNI Danuta Ozga 2019-10-03 Zmieniono dane działu
REMONT KOTŁOWNI Danuta Ozga 2019-10-03 Dodano załącznik: OPIS TECHNICZNY
REMONT KOTŁOWNI Danuta Ozga 2019-10-03 Zmieniono dane działu
REMONT KOTŁOWNI Danuta Ozga 2019-10-03 Dodano załącznik: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
REMONT KOTŁOWNI Danuta Ozga 2019-10-03 Dodano osobę: Danuta Ozga
HOLOWANIE POJAZDÓW Danuta Ozga 2019-10-03 Zmieniono dane działu
HOLOWANIE POJAZDÓW Danuta Ozga 2019-10-03 Zmieniono dane działu
HOLOWANIE POJAZDÓW Danuta Ozga 2019-10-03 Dodano załącznik: OGŁOSZENIE I SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NA HOLOWANIE POJAZDÓW POWYŻEJ 3,5 t
HOLOWANIE POJAZDÓW Danuta Ozga 2019-10-03 Zmieniono dane działu
HOLOWANIE POJAZDÓW Danuta Ozga 2019-10-03 Dodano załącznik: WYNIKI POSTĘPOWANIA NA HOLOWANIE POJAZDÓW DO 3,5 t
Zgłoszenia z projektem budowlanym Małgorzata Grad 2019-10-02 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15699992365683154115d944984e7bdb.pdf -> 157002039912032974275d949c2fbbc50.pdf)
Ogłoszenia Małgorzata Grad 2019-10-02 Zmieniono dane załącznika: Obwieszczenie - Starosta Łańcucki zawiadamia o wydaniu postanowienia znak AB-II.6740.51.2019 z dnia 01.10.2019 r. w dotyczącego sprostowania oczywistej omyłki w decyzji nr 3/19 z dnia 29.05.2019 r., znak AB-II.6740.51.2019 o zez
Ogłoszenia Małgorzata Grad 2019-10-02 Dodano załącznik: Obwieszczenie ? Starosta Łańcucki zawiadamia o wydaniu postanowienia znak AB-II.6740.51.2019 z dnia 01.10.2019 r. w dotyczącego sprostowania oczywistej omyłki w decyzji nr 3/19 z dnia 29.05.2019 r., znak AB-II.6740.51.2019 o zezwoleniu n
Zgłoszenia z projektem budowlanym Małgorzata Grad 2019-10-02 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15695696046652508335d8dbb4437357.pdf -> 15699992365683154115d944984e7bdb.pdf)
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie łańcuckim na lata 2019-2022 Dorota Kulak 2019-10-01 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 156992042720443506165d9315ab6bd0a.pdf -> 15699204693994705295d9315d5014c1.pdf)
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie łańcuckim na lata 2019-2022 Dorota Kulak 2019-10-01 Dodano załącznik: zestawienie ofert
Zgłoszenia z projektem budowlanym Małgorzata Grad 2019-09-27 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 156947933311305911375d8c5aa56a456.pdf -> 15695696046652508335d8dbb4437357.pdf)
DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO Danuta Ozga 2019-09-26 Zmieniono dane działu
DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO Danuta Ozga 2019-09-26 Dodano załącznik: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Zgłoszenia z projektem budowlanym Małgorzata Grad 2019-09-26 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15692334907370764045d889a52a458d.pdf -> 156947933311305911375d8c5aa56a456.pdf)
Zgłoszenia z projektem budowlanym Małgorzata Grad 2019-09-23 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15688106907735023155d8226c2e9d47.pdf -> 15692334907370764045d889a52a458d.pdf)
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie łańcuckim na lata 2019-2022 Dorota Kulak 2019-09-23 Dodano załącznik: Zadanie nr 1. 9Formularz Oferta
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie łańcuckim na lata 2019-2022 Dorota Kulak 2019-09-23 Dodano załącznik: Zadanie nr1. 8 Formularz Oferta
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie łańcuckim na lata 2019-2022 Dorota Kulak 2019-09-23 Dodano załącznik: Zadanie nr1. 7. Formularz Oferta
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie łańcuckim na lata 2019-2022 Dorota Kulak 2019-09-23 Dodano załącznik: Zadanie nr1. 6 Formularz Oferta
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie łańcuckim na lata 2019-2022 Dorota Kulak 2019-09-23 Dodano załącznik: Zadanie nr1. 5 Formularz Oferta
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie łańcuckim na lata 2019-2022 Dorota Kulak 2019-09-23 Dodano załącznik: Zadanie nr 1.4 Formularz Oferta
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie łańcuckim na lata 2019-2022 Dorota Kulak 2019-09-23 Dodano załącznik: Zadanie nr 1.3 Formularz Oferta
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie łańcuckim na lata 2019-2022 Dorota Kulak 2019-09-23 Dodano załącznik: Zadanie nr 1.2. Formularz Oferta
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie łańcuckim na lata 2019-2022 Dorota Kulak 2019-09-23 Dodano załącznik: Zadanie nr 1 .1 Formularz Oferta
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie łańcuckim na lata 2019-2022 Dorota Kulak 2019-09-23 Dodano załącznik: załącznik graficzny nr 3 zadanie 6 i 7. Pługi Dwustronne