Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Rejestr zmian

Nazwa Osoba Data Rodzaj zmiany
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-03-27 Zmieniono dane załącznika: wzór pisma: zgłoszenie prośby o udzielenie pomocy prawnej za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-03-27 Zmieniono dane załącznika: wzór pisma: zgłoszenie prośby o udzielenie pomocy prawnej za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-03-27 Zmieniono dane załącznika: Komunikat w sprawie zawieszenia osobistego udzielania porad prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach działających na terenie Powiatu Łańcuckiego oraz możliwości uzyska
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-03-27 Dodano załącznik: Komunikat w sprawie zawieszenia osobistego udzielania porad prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach działających na terenie Powiatu Łańcuckiego oraz możliwości uzyskania porad
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-03-17 Zmieniono dane grupy
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-03-17 Zmieniono dane załącznika: wzór pisma: zgłoszenie prośby o udzielenie pomocy prawnej za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-03-17 Dodano załącznik: W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 i koniecznością podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieod
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-03-17 Dodano załącznik: wzór pisma: zgłoszenie porady na odległość
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH Monika Guzek 2020-03-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15838220748302925165e6734fa57523.docx -> 15844352986216587405e709062c23d0.docx)
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Robert Bejster 2020-03-16 Zmieniono dane grupy
ZARZĄDZENIA STAROSTY PODANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Danuta Ozga 2020-03-16 Zmieniono dane grupy
ZARZĄDZENIA STAROSTY PODANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Danuta Ozga 2020-03-16 Zmieniono dane grupy
ZARZĄDZENIA STAROSTY PODANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Danuta Ozga 2020-03-16 Zmieniono dane załącznika: ZARZĄDZENIE Nr 9/2020 Starosty Łańcuckiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia organizacji i czasu pracy Starostwa Powiatowego w Łańcucie
ZARZĄDZENIA STAROSTY PODANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Danuta Ozga 2020-03-16 Zmieniono dane załącznika: ZARZĄDZENIE Nr 10/2020 Starosty Łańcuckiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ustalenia organizacji i czasu pracy Starostwa Powiatowego w Łańcucie
ZARZĄDZENIA STAROSTY PODANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Danuta Ozga 2020-03-16 Zmieniono dane grupy
ZARZĄDZENIA STAROSTY PODANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Danuta Ozga 2020-03-16 Dodano załącznik: ZARZĄDZENIE Nr 10/2020 Starosty Łańcuckiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywania zadań publicznych realizowanych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Łańcucie
ZARZĄDZENIA STAROSTY PODANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Danuta Ozga 2020-03-16 Zmieniono dane grupy
ZARZĄDZENIA STAROSTY PODANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Danuta Ozga 2020-03-16 Dodano załącznik: ZARZĄDZENIE Nr 10/2020 Starosty Łańcuckiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ustalenia organizacji i czasu pracy Starostwa Powiatowego w Łańcucie
ZARZĄDZENIA STAROSTY PODANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Danuta Ozga 2020-03-16 Zmieniono dane grupy
ZARZĄDZENIA STAROSTY PODANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Danuta Ozga 2020-03-16 Dodano osobę: Danuta Ozga
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH Monika Guzek 2020-03-10 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 157415910119404911045dd3c2fdc8e4c.docx -> 15838220748302925165e6734fa57523.docx)
ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Renata Czechowicz 2020-02-26 Dodano załącznik: UCHWAŁA Nr XV / 114 / 2020 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 lutego 2020r. w sprawie ustalenia wysokości stawek do naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Łańcuckiego
ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Renata Czechowicz 2020-02-26 Dodano załącznik: UCHWAŁA NR XIV /108 / 2019 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2020 r.
ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Renata Czechowicz 2020-02-26 Dodano załącznik: UCHWAŁA NR XIV /107 / 2019 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i
ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Renata Czechowicz 2020-02-25 Dodano załącznik: UCHWAŁA Nr XIII / 99 / 2019 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka byłej drogi wojewódzkiej nr 881 w km 16+900-17+450 w m. Czarna przekazanej powiatowi w związku z bu
ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Renata Czechowicz 2020-02-25 Dodano załącznik: UCHWAŁA Nr XII / 89 / 2019 RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rozmiaru udzielania obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach o
ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Renata Czechowicz 2020-02-25 Dodano załącznik: UCHWAŁA Nr XI / 75 / 2019 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 10 września 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej
ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Renata Czechowicz 2020-02-25 Dodano załącznik: UCHWAŁA Nr X / 71 / 2019 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/55/ 2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. - Statut Powiatu Łańcuckiego
ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Renata Czechowicz 2020-02-25 Dodano załącznik: UCHWAŁA Nr X / 68 / 2019 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/54/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku Rady Powiatu Łańcuckiego w sprawie uchwalenia ,,Planu zrównoważonego rozwoju publicznego tr
ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Renata Czechowicz 2020-02-25 Dodano załącznik: UCHWAŁA Nr IX / 64 / 2019 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia Regulaminu Powiatowego Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów dla których organem prowadzącym jest Powiat Łańcucki
ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Renata Czechowicz 2020-02-25 Dodano załącznik: UCHWAŁA Nr IX / 63 / 2019 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia Regulaminu Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powia
ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Renata Czechowicz 2020-02-25 Dodano załącznik: UCHWAŁA Nr IX / 61 / 2019 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łańcuckiego, od dnia 1 września 2019 roku
ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Renata Czechowicz 2020-02-25 Usunięto załącznik: UCHWAŁA Nr IX / 64 / 2019 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia Regulaminu Powiatowego Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów dla których organem prowadzącym jest Powiat Łańcucki
ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Renata Czechowicz 2020-02-25 Usunięto załącznik: UCHWAŁA Nr IX / 63 / 2019 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia Regulaminu Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Pow
ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Renata Czechowicz 2020-02-25 Usunięto załącznik: UCHWAŁA Nr IX / 61 / 2019 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łańcuckiego, od dnia 1 września 2019 roku
ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Renata Czechowicz 2020-02-25 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15826372119876414265e55209be5ee4.zipx -> 15826377477536085755e5522b3b3d6a.pdf)
ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Renata Czechowicz 2020-02-25 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15826371218888880375e5520410c479.zipx -> 158263767814119128905e55226e91613.pdf)
ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Renata Czechowicz 2020-02-25 Dodano załącznik: UCHWAŁA Nr IX / 64 / 2019 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia Regulaminu Powiatowego Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów dla których organem prowadzącym jest Powiat Łańcucki
ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Renata Czechowicz 2020-02-25 Dodano załącznik: UCHWAŁA Nr IX / 63 / 2019 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia Regulaminu Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powia
ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Renata Czechowicz 2020-02-25 Dodano załącznik: UCHWAŁA Nr IX / 61 / 2019 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łańcuckiego, od dnia 1 września 2019 roku
ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Renata Czechowicz 2020-02-25 Dodano załącznik: UCHWAŁA Nr IX / 55 / 2019 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/55/ 2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. - Statutu Powiatu Łańcuckiego
TRANSMISJA OBRAD RADY POWIATU Danuta Ozga 2020-02-13 Zmieniono dane grupy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Dorota Kulak 2020-02-11 Usunięto przypisanie osoby do grupy: Dorota Kulak
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Dorota Kulak 2020-02-11 Usunięto załącznik: Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Dorota Kulak 2020-02-11 Dodano załącznik: Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Dorota Kulak 2020-02-11 Dodano osobę: Dorota Kulak
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-28 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 158021032120872699215e3018917e9ca.pdf -> 158021032815517887385e30189849989.pdf)
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-28 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15779680012626456595e0de181dfe8e.pdf -> 158021032120872699215e3018917e9ca.pdf)
OFERTY PRACY Robert Bejster 2020-01-16 Zmieniono dane grupy
OFERTY PRACY Robert Bejster 2020-01-16 Zmieniono dane grupy
Wydawanie dzienników budowy Robert Bejster 2020-04-03 Zmieniono dane podgrupy
Wydawanie dzienników budowy Robert Bejster 2020-04-03 Dodano załącznik: Potwierdzenie odbioru dziennika budowy
Zgłoszenie zamiaru budowy (wykonania robót budowlanych) Robert Bejster 2020-04-03 Zmieniono dane podgrupy
Zgłoszenie zamiaru budowy (wykonania robót budowlanych) Robert Bejster 2020-04-03 Dodano załącznik: Odbiór egzemplarza projektu
Zgłoszenie budowy z projektem, o którym mowa w art.29 ust.1 pkt.2b i 29a Ustawy Prawo budowlane Robert Bejster 2020-04-03 Dodano załącznik: Odbiór egzemplarza projektu
Zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego Robert Bejster 2020-04-03 Dodano załącznik: Odbiór egzemplarza projektu
Uzyskanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę Robert Bejster 2020-04-03 Zmieniono dane podgrupy
Uzyskanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę Robert Bejster 2020-04-03 Dodano załącznik: Oświadczenie podmiotu na rzecz, którego pozwolenie ma zostać przeniesione
Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę Robert Bejster 2020-04-03 Zmieniono dane podgrupy
Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę Robert Bejster 2020-04-03 Dodano załącznik: Potwierdzenie odbioru projektu budowlanego
Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę Robert Bejster 2020-04-03 Dodano załącznik: Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesieniu odwołania
TERMINY POSIEDZEŃ Renata Czechowicz 2020-04-02 Zmieniono dane załącznika: 17 posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbędzie się 9 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Łańcucie ul. Mickiewicza 2 z zastosowaniem zdalnego trybu obradowania zgodnie z ustawą z
TERMINY POSIEDZEŃ Renata Czechowicz 2020-04-02 Dodano załącznik: 17 posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbędzie się 9 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Łańcucie ul. Mickiewicza 2 z zastosowaniem zdalnego trybu obradowania zgodnie z ustawą z dnia 31 m
TERMINY POSIEDZEŃ Renata Czechowicz 2020-04-02 Dodano załącznik: XVI sesja Rady Powiatu odbędzie się 9 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Łańcucie ul. Mickiewicza 2 z zastosowaniem zdalnego trybu obradowania zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o s
Ogłoszenia - Wydział Środowiska i Rolnictwa Justyna Haduch 2020-04-01 Dodano załącznik: Obwieszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne w m. Rakszawa, RZ.ZUZ.1.4210.148.2020.SW
Ogłoszenia - Wydział Środowiska i Rolnictwa Justyna Haduch 2020-04-01 Dodano załącznik: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla dz. nr 670/2, 668/1, 668/2 w m. Wola Dalsza, RZ.ZUZ.1.4210.145.2020.BH
Ogłoszenia - Wydział Środowiska i Rolnictwa Justyna Haduch 2020-04-01 Dodano załącznik: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla dz. nr 12712/1 w m. Budy Łańcuckie, RZ.ZUZ.1.4210.144.2020.BH
Ogłoszenia - Wydział Środowiska i Rolnictwa Justyna Haduch 2020-04-01 Dodano załącznik: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla dz. nr 1213/5 w m. Wola Dalsza, RZ.ZUZ.1.4210.149.2020.MK
Ogłoszenia - Wydział Środowiska i Rolnictwa Justyna Haduch 2020-04-01 Dodano załącznik: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla dz. nr 2572/71 w m. Białobrzegi, RZ.ZUZ.1.4210.121.JJ
Informacje nt konkursów na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych powiatu Robert Szajnar 2020-03-26 Zmieniono dane podgrupy
Informacje nt konkursów na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych powiatu Robert Szajnar 2020-03-26 Zmieniono dane załącznika: Zarząd Powiatu Łańcuckiego ogłasza konkurs na stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie ul. Mickiewicza 3, 37-100 Łańcut
Informacje nt konkursów na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych powiatu Robert Szajnar 2020-03-26 Zmieniono dane załącznika: Zarząd Powiatu Łańcuckiego ogłasza konkurs na stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie ul. Armii Krajowej 51A, 37-100 Łańcut
Informacje nt konkursów na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych powiatu Robert Szajnar 2020-03-17 Zmieniono dane podgrupy
Informacje nt konkursów na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych powiatu Robert Szajnar 2020-03-17 Dodano załącznik: Zarząd Powiatu Łańcuckiego ogłasza konkurs na stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie ul. Mickiewicza 3, 37-100 Łańcut
Informacje nt konkursów na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych powiatu Robert Szajnar 2020-03-17 Zmieniono dane podgrupy
Informacje nt konkursów na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych powiatu Robert Szajnar 2020-03-17 Dodano załącznik: Zarząd Powiatu Łańcuckiego ogłasza konkurs na stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie ul. Armii Krajowej 51A, 37-100 Łańcut
Informacje nt konkursów na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych powiatu Robert Szajnar 2020-03-17 Usunięto załącznik:
Informacje nt konkursów na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych powiatu Robert Szajnar 2020-03-17 Usunięto załącznik:
Informacje nt konkursów na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych powiatu Robert Szajnar 2020-03-17 Dodano załącznik:
Informacje nt konkursów na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych powiatu Robert Szajnar 2020-03-17 Zmieniono dane podgrupy
Informacje nt konkursów na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych powiatu Robert Szajnar 2020-03-17 Zmieniono dane załącznika: Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 51D, 37-100 Łańcut.
Informacje nt konkursów na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych powiatu Robert Szajnar 2020-03-17 Dodano załącznik:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach Robert Bejster 2020-03-16 Dodano załącznik: Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach
Nowe oferty pracy Danuta Ozga 2020-03-11 Zmieniono dane podgrupy
Nowe oferty pracy Danuta Ozga 2020-03-11 Zmieniono dane załącznika: KONKURS NA DWA WOLNE STANOWISKA DS. REJESTRACJI POJAZDÓW W WYDZIALE KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁAŃCUCIE 11.03.2020
Nowe oferty pracy Danuta Ozga 2020-03-11 Zmieniono dane podgrupy
Nowe oferty pracy Danuta Ozga 2020-03-11 Dodano osobę: Danuta Ozga
Nowe oferty pracy Danuta Ozga 2020-03-11 Dodano załącznik: KONKURS NA DWA WOLNE STANOWISKA DS. REJESTRACJI POJAZDÓW W WYDZIALE KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁAŃCUCIE
Nowe oferty pracy Danuta Ozga 2020-03-11 Zmieniono dane podgrupy
Nowe oferty pracy Danuta Ozga 2020-03-11 Zmieniono dane załącznika: KONKURS NA WOLNE STANOWISKO DS. TRANSPORTU PUBLICZNEGO W WYDZIALE KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁAŃCUCIE 11.03.2020
Nowe oferty pracy Danuta Ozga 2020-03-11 Zmieniono dane podgrupy
Nowe oferty pracy Danuta Ozga 2020-03-11 Dodano załącznik: KONKURS NA WOLNE STANOWISKO DS. TRANSPORTU PUBLICZNEGO W WYDZIALE KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁAŃCUCIE
Nowe oferty pracy Danuta Ozga 2020-03-11 Usunięto załącznik: KONKURS NA WOLNE STANOWISKO W WYDZIALE ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁAŃCUCIE - 24.07.2019
Nowe oferty pracy Danuta Ozga 2020-03-11 Usunięto załącznik: Powtórzony konkurs na wolne stanowisko pracy w Wydziale Architektury i Budownictwa - 14.08.2019
TERMINY POSIEDZEŃ Renata Czechowicz 2020-03-02 Zmieniono dane podgrupy
TERMINY POSIEDZEŃ Renata Czechowicz 2020-03-02 Usunięto załącznik: 16 posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbędzie się 10 lutego 2020 r. o godz. 15.00 w PCPR w Łańcucie, przy ul. Piłsudskiego 70/26.
TERMINY POSIEDZEŃ Renata Czechowicz 2020-03-02 Usunięto załącznik: 8 posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej odbędzie się w dniu 5 lutego 2020 r. (środa) o godz. 15.00 w PCPR w Łańcucie.
TERMINY POSIEDZEŃ Renata Czechowicz 2020-03-02 Usunięto załącznik: XV SESJA RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO odbędzie się 12 lutego 2020 r. (środa) o godz. 15 00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie, przy ul. Piłsudskiego 70/26
TERMINY POSIEDZEŃ Renata Czechowicz 2020-03-02 Dodano załącznik: 15 posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 9 marca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15 00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie, przy ul. Piłsudskiego 70/26.
Sprawozdania i informacje Małgorzata Falger-Ryznar 2020-02-28 Dodano załącznik: Rb-Z za IV kwartał 2019
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 2020 Dorota Trojniar 2020-04-03 Zmieniono dane działu
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 2020 Dorota Trojniar 2020-04-03 Dodano załącznik: Uchwała Nr 132/2020 z 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2020
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 2020 Dorota Trojniar 2020-04-03 Zmieniono dane działu
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 2020 Dorota Trojniar 2020-04-03 Dodano załącznik: Uchwała Nr 131/2020 z 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 130/2020 Zarządu Powiatu Łańcuckiego z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie lokowania wolnych środków
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 2020 Dorota Trojniar 2020-04-03 Zmieniono dane działu
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 2020 Dorota Trojniar 2020-04-03 Dodano załącznik: Uchwała Nr 130/2020 z 26 marca 2020 r. w sprawie lokowania wolnych środków
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 2020 Dorota Trojniar 2020-04-03 Zmieniono dane działu
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 2020 Dorota Trojniar 2020-04-03 Dodano załącznik: Uchwała Nr 129/2020 z 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2020
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 2020 Dorota Trojniar 2020-04-03 Zmieniono dane działu
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 2020 Dorota Trojniar 2020-04-03 Dodano załącznik: Uchwała Nr 128/2020 z 26 marca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 122/2020 Zarządu Powiatu Łańcuckiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 2020 Dorota Trojniar 2020-04-03 Zmieniono dane działu
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 2020 Dorota Trojniar 2020-04-03 Dodano załącznik: Uchwała Nr 127/2020 z 26 marca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 120/2020 Zarządu Powiatu Łańcuckiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 2020 Dorota Trojniar 2020-04-03 Zmieniono dane działu
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 2020 Dorota Trojniar 2020-04-03 Dodano załącznik: Uchwała Nr 126a/2020 w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 2020 Dorota Trojniar 2020-04-03 Zmieniono dane działu
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 2020 Dorota Trojniar 2020-04-03 Dodano załącznik: Uchwała Nr 126/2020 z 17 marca 2020 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2020
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 2020 Dorota Trojniar 2020-04-03 Zmieniono dane działu
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 2020 Dorota Trojniar 2020-04-03 Dodano załącznik: Uchwała Nr 125/2020 z 17 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Łańcuckiego informacji o stanie mienia powiatowego.
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 2020 Dorota Trojniar 2020-04-03 Zmieniono dane działu
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 2020 Dorota Trojniar 2020-04-03 Dodano załącznik: Uchwała Nr 124/2020 z 17 marca 2020 r.w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Łańcuckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 2020 Dorota Trojniar 2020-04-03 Zmieniono dane działu
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 2020 Dorota Trojniar 2020-04-03 Dodano załącznik: Uchwała Nr 123/2020 z 17 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata do powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 2020 Dorota Trojniar 2020-04-03 Zmieniono dane działu
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 2020 Dorota Trojniar 2020-04-03 Dodano załącznik: Uchwała Nr 122/2020 z 17 marca 2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 2020 Dorota Trojniar 2020-04-03 Zmieniono dane działu
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 2020 Dorota Trojniar 2020-04-03 Dodano załącznik: Uchwała Nr 121/2020 z 17 marca 2020 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata do powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 2020 Dorota Trojniar 2020-04-03 Zmieniono dane działu
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 2020 Dorota Trojniar 2020-04-03 Dodano załącznik: Uchwała Nr 120/2020 z 17 marca 2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie
SZKOLENIA DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Danuta Ozga 2020-04-03 Zmieniono dane działu
SZKOLENIA DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Danuta Ozga 2020-04-03 Dodano załącznik: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zgłoszenia z projektem budowlanym Małgorzata Grad 2020-04-02 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15857408036817289845e847c0303823.pdf -> 15858311577919578135e85dcf5c0aff.pdf)
Zgłoszenia z projektem budowlanym Małgorzata Grad 2020-04-01 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15853150543250491065e7dfcee6f356.pdf -> 15857408036817289845e847c0303823.pdf)
Zgłoszenia z projektem budowlanym Małgorzata Grad 2020-03-27 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 158522437721232994625e7c9ab975d65.pdf -> 15853150543250491065e7dfcee6f356.pdf)
Zgłoszenia z projektem budowlanym Małgorzata Grad 2020-03-26 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 158514449719834005465e7b62b14969a.pdf -> 158522437721232994625e7c9ab975d65.pdf)
Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu łańcuckiego z użyciem remontera. Dorota Kulak 2020-03-26 Dodano załącznik: Zawiadomienie o wyniku przetargu.
Zgłoszenia z projektem budowlanym Małgorzata Grad 2020-03-25 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 158505721714974455235e7a0dc156be1.pdf -> 158514449719834005465e7b62b14969a.pdf)
Biuro ds. Pionu Ochrony, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego - OW Robert Bejster 2020-03-25 Zmieniono dane działu
Zgłoszenia z projektem budowlanym Małgorzata Grad 2020-03-24 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15850563121077868635e7a0a382705d.pdf -> 158505721714974455235e7a0dc156be1.pdf)
Zgłoszenia z projektem budowlanym Małgorzata Grad 2020-03-24 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15849536219287202095e7879150ced8.pdf -> 15850563121077868635e7a0a382705d.pdf)
Dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni chemicznej dla I LO oraz ZS1 w Łańcucie Danuta Ozga 2020-03-24 Zmieniono dane działu
Dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni chemicznej dla I LO oraz ZS1 w Łańcucie Danuta Ozga 2020-03-24 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15850463539641785765e79e35194663.doc -> 15850464145204034305e79e38e6c4e1.doc)
Dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni chemicznej dla I LO oraz ZS1 w Łańcucie Danuta Ozga 2020-03-24 Zmieniono dane działu
Dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni chemicznej dla I LO oraz ZS1 w Łańcucie Danuta Ozga 2020-03-24 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 158504623112924710855e79e2d7524fd.doc -> 15850463539641785765e79e35194663.doc)
Dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni chemicznej dla I LO oraz ZS1 w Łańcucie Danuta Ozga 2020-03-24 Zmieniono dane działu
Dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni chemicznej dla I LO oraz ZS1 w Łańcucie Danuta Ozga 2020-03-24 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 158503998312160128385e79ca6f49d30.doc -> 158504623112924710855e79e2d7524fd.doc)
Dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni chemicznej dla I LO oraz ZS1 w Łańcucie Danuta Ozga 2020-03-24 Zmieniono dane działu
Dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni chemicznej dla I LO oraz ZS1 w Łańcucie Danuta Ozga 2020-03-24 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 158503993113651338665e79ca3b0fc8d.doc -> 158503998312160128385e79ca6f49d30.doc)
Dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni chemicznej dla I LO oraz ZS1 w Łańcucie Danuta Ozga 2020-03-24 Zmieniono dane działu
Dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni chemicznej dla I LO oraz ZS1 w Łańcucie Danuta Ozga 2020-03-24 Dodano załącznik: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni chemicznej dla I LO oraz ZS1 w Łańcucie Danuta Ozga 2020-03-24 Zmieniono dane działu