Baner głowny strony Powiat Łańcut Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (art. 15 ust. 1a)  Sesje Rady Powiatu Łańcuckiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Powiatu Łańcuckiego.

Dane osobowe uczestników sesji rady, w tym wizerunek, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE.L.119.1) zwanego dalej RODO, przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

OBRADY SESJI RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO VI KADENCJI


TRANSMISJA OBRAD SESJI RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO


Powiat Łańcucki - I Sesja Rady Powiatu 2018.11.19

Powiat Łańcucki - II Sesja Rady Powiatu 2018.12.10

Powiat Łańcucki - III Sesja Rady Powiatu 2018.12.28Osoby odpowiedzialne:
Informatyk Robert Bejster
Tel: (17) 225 69 96
Robert Bejster
Waldemar Jamrozy
Tel: 17 225 69 96

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 2044093