Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STAROSTA

Drukuj

Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń

WICEStarosta Łańcucki BARBARA PILAWA-KRAUS

przyjmują strony:
w każdy poniedziałek w godz. od 13.00 - 15.00
w Starostwie Powiatowym w Łańcucie
ul. Mickiewicza 2, 37-100 Łańcut
tel. +48  17 225 7000
fax. + 48 17 225 6970
e-mali:
starosta@powiat-lancut.com.pl

Skargi i wnioski można składać ustnie w godzinach przyjmowania stron lub pisemnie (osobiście na kancelarię ogólną lub za pośrednictwem poczty).