Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Łańcucie

Drukuj

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Łańcucie

 

Zakres i tryb działania Powiatowej Rady określają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 póz. 776 z póz. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62 póz. 560).

Jest ona organem opiniodawczo - doradczym starosty.

 

Zadania

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • realizacji praw osób niepełnosprawnych,
 2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 3. ocena realizacji programów,
 4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Skład

Powiatowa Rada składa się z 5 osób powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu łańcuckiego:

 • organizacji pozarządowych,
 • fundacji,
 • jednostek samorządu terytorialnego.

Kontakt:

Jadwiga Cwynar Przewodnicząca Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie

Łańcut, ul. Piłsudskiego 70/5, tel. 17 225 69 48

 

Osoby odpowiedzialne

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Danuta Ozga

Tel: 172250149

E-mail: d.ozga@powiatlancut.pl;

WWW: www.powiatlancut.pl