Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Drukuj
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Łańcucie na rzecz podniesienia jakości edukacji uczniów ZS nr 1 i ZS nr 3 w Łańcucie - Etap I

Nr postępowania: OR.272.1.7.2022

 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) dalej p.z.p.

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2022/BZP 00182480/01

Identyfikator postępowania na MINIPORTALU: 532096fa-172c-4c0b-8dc8-59eba53b1eca


Dokumentacja techniczna jest dostępna do pobrania pod adresem:

http://78.131.222.66/bip/hala_sportowa_zs1.zip

Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (DZ.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) - na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 13 333 000,00 zł brutto.

Osoby odpowiedzialne

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Danuta Ozga

Tel: 172250149

E-mail: d.ozga@powiatlancut.pl;

WWW: www.powiatlancut.pl

Załączniki

 • 2022-05-27 | 14:49:50

  Danuta Ozga

  Ilość pobrań: 136

 • 2022-05-27 | 14:50:16

  Danuta Ozga

  Ilość pobrań: 167

 • 2022-05-27 | 14:50:39

  Danuta Ozga

  Ilość pobrań: 75

 • 2022-06-14 | 12:38:35

  Danuta Ozga

  Ilość pobrań: 18

 • 2022-06-14 | 12:38:57

  Danuta Ozga

  Ilość pobrań: 52

 • 2022-06-15 | 13:13:47

  Danuta Ozga

  Ilość pobrań: 58

 • 2022-06-21 | 11:47:25

  Danuta Ozga

  Ilość pobrań: 48

 • 2022-06-21 | 11:47:53

  Danuta Ozga

  Ilość pobrań: 37

 • 2022-06-24 | 08:51:38

  Danuta Ozga

  Ilość pobrań: 23

 • 2022-06-24 | 08:58:55

  Danuta Ozga

  Ilość pobrań: 68

 • 2022-06-30 | 13:39:05

  Danuta Ozga

  Ilość pobrań: 35

 • 2022-07-08 | 11:18:38

  Danuta Ozga

  Ilość pobrań: 57

 • 2022-07-14 | 10:50:14

  Danuta Ozga

  Ilość pobrań: 176

 • 2022-07-15 | 13:25:16

  Danuta Ozga

  Ilość pobrań: 37

 • 2022-07-15 | 13:25:41

  Danuta Ozga

  Ilość pobrań: 43