Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie

Drukuj

Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie

adres do korespondencji, przyjmowanie stron, dyrektor, administracja:

ul. Grunwaldzka 68, 37-100 Łańcut, budynek C, I piętro (budynek C Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie)

ul. Polna 3b, 37-100 Łańcut - baza

telefon centrala       (017) 225 21 37

e-mail: lancutzdp@poczta.onet.pl

NIP   815-15-41-459,   REGON  690657197

konto nr: Bank Spółdzielczy w Łańcucie 86 9177 0008 2001 0004 0253 0001

godz. pracy          pn - pt  7-15

Dyrektor:  Janusz Wolski

W sprawach skarg i wniosków

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie
przyjmuje strony
w następujących dniach i godzinach:
poniedziałek w godz. od 13.00 - 15.00
czwartek w godz. od 13.00 - 15.00

Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie utworzony został z dniem 1 maja 1999 mocą Uchwały Nr VI/29/99 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 27 kwietnia 1999r jako jednostka organizacyjna Powiatu Łańcuckiego.

W administracji Zarządu znajduje się 214 km dróg w tym 16 km ulic miasta Łańcuta, 26 mostów o łącznej długości 379 m oraz 237 przepustów położonych na terenie 7 gmin.

 

Zakres działania Zarządu został określony w Statucie Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie będącym załącznikiem w/w uchwały, a w szczególności obejmuje:

-         budowa i utrzymanie dróg i chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami,

-         realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

-         zimowe utrzymanie dróg,

-         koordynacja robót w pasie drogowym,

-         wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych i innych,

-         administrowanie i prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych.

INFORMACJA NA TEMAT ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

W sezonie zimowym informacja o warunkach ruchu na drogach powiatowych udzielana jest codziennie w godz. 4.00 - 22.00 pod numerem telefonu: 17 225 74 48.
Wykaz sprzętu zatrudnionego przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych: 5 pługopiaskarek, 2 pługi dwustronne, 2 pługi wirnikowe, ciągnik z pługiem i piaskarką oraz ładowarka (załadunek mieszanki piaskowo-solnej).
Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie informuje, iż na utrzymanie dróg powiatowych został wprowadzony III standard zimowego utrzymania, tzn.:
Jezdnia jest odśnieżana na całej szerokości. Zwalczanie śliskości zimowej prowadzone jest przez posypanie tylko wyznaczonych miejsc, takich jak np.:
- skrzyżowania z drogami twardymi,
- skrzyżowania z liniami kolejowymi,
- odcinki o pochyleniu ponad 4 %,
- przystanki autobusowe,
- inne miejsca ustalone przez zarząd drogi,
w czasie do 5-6 godzin od stwierdzenia wystąpienia zjawiska powodującego śliskość. Czas odśnieżania drogi może trwać do 6 godzin po ustaniu opadów. Na jezdni po zakończeniu pracy sprzętu może występować warstwa zajeżdżonego śniegu oraz mogą występować utrudnienia przejezdności dla samochodów osobowych.
Ulice powiatowe miasta Łańcuta będą odśnieżane i posypywane na całej długości.
 Należy pamiętać, iż działania służby drogowej mają na celu jedynie złagodzenie skutków zimy na drogach a nie całkowitą ich likwidację. Kierowcy powinni dostosować prędkość jazdy do warunków panujących na drodze, nie wyprzedzać pracującego na drodze sprzętu odśnieżnego i przeciwgołoledziowego oraz nie omijać samochodów, które zatrzymały się w oczekiwaniu na zakończenie odśnieżania bądź zwalczania śliskości.
Przypominamy również, iż zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz. U. 1996 nr 132 poz. 622) art.5.pkt.1 ust. 4 Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości porządku przez - uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.


Osoby odpowiedzialne

Dariusz Kuraś

Tel: (0 17) 225 74 48

E-mail: lancutzdp@poczta.onet.pl;

Ewelina Harpula

Tel: 172257448

E-mail: lancutzdp@poczta.onet.pl;

Sekretarz Powiatu Łańcuckiego Robert Kochman

Stanowisko: Sekretarz Powiatu Łańcuckiego

Tel: +48 17 225 68 60

E-mail: robert.kochman@powiat-lancut.com.pl;

WWW: www.powiat-lancut.com.pl

Załączniki

 • 2019-06-18 | 13:41:06

  Robert Kochman

  Ilość pobrań: 62

 • Ilość pobrań: 55

 • Ilość pobrań: 83

 • Ilość pobrań: 153

 • Ilość pobrań: 31

 • Ilość pobrań: 24

 • Ilość pobrań: 136

 • Ilość pobrań: 85

 • Ilość pobrań: 83

 • Ilość pobrań: 96

 • Ilość pobrań: 131

 • Ilość pobrań: 164

 • Ilość pobrań: 67

 • Ilość pobrań: 94

 • Ilość pobrań: 86

 • 2020-02-11 | 11:09:08

  Dorota Kulak

  Ilość pobrań: 45

 • Ilość pobrań: 28

 • Ilość pobrań: 361

 • Ilość pobrań: 52

 • Ilość pobrań: 385

 • Ilość pobrań: 106