Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - RK

Drukuj
 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

mgr Krzysztof OZGA 

ul. Mickiewicza 8, 37-100 Łańcut, I piętro pok. nr 2

tel. 17 225 01 56

krzysztof.ozga@powiat-lancut.com.pl

Rzecznik przyjmuje strony:

poniedziałek - piątek 13.00-15.00

Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizuje następujące zadania:

1) zapewnienia konsumentom bezpłatne poradnictwo i informację prawną w zakresie ochrony ich interesów;

2) składa wnioski w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;

3) występuje do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;

4) współdziała z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;

5) wytacza powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępuje, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów;

6) występuje w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jako oskarżyciel publiczny.

strona internetowa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów