Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Biuro ds. Pionu Ochrony, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego - OW

Drukuj
 

Biuro ds. Pionu Ochrony, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

Koordynator biura: Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Sławomir Rejman

ul. Grunwaldzka 68, 37-100 Łańcut

e-mail: kryzys@powiatlancut.pl

tel. 17 225 31 77

Biuro zajmuje się prowadzeniem spraw obronnych, wojskowych, bezpieczeństwa publicznego oraz zapobiegania i zwalczania klęsk żywiołowych.

Do zadań Biura w szczególności należy:

w zakresie bezpieczeństwa publicznego:

 • monitorowanie stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Łańcuckiego;
 • obsługa Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
 • współpraca ze służbami, inspekcjami i strażami szczebla powiatowego oraz terenowymi organami administracji wojskowej i innymi instytucjami rządowymi, samorządowymi
  i pozarządowymi w celu właściwej realizacji zadań;

w zakresie zarządzania kryzysowego:

 • opracowanie i aktualizacja Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego;
 • zapewnienie przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
 • monitorowanie i prowadzenie analiz dotyczących klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
 • obsługa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łańcucie;
 • obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Łańcucie;
 • utrzymanie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego;
 • udział w wykonywaniu zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej
  i przeciwpowodziowej na terenie Powiatu Łańcuckiego,

w zakresie spraw obrony cywilnej i ochrony ludności:

 • udział w wykonywaniu zadań z zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu;
 • opracowanie i aktualizacja planu obrony cywilnej Powiatu;
 • planowanie i organizowanie systemu ostrzegania ludności;
 • nadzór nad organizacją i realizacją zadań obrony cywilnej w Powiecie;

         w zakresie spraw obronnych:

 • prowadzenie spraw związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej;
 • opracowanie planów zamierzeń obronnych Powiatu;
 • opracowanie planu akcji kurierskiej oraz udział w jej przeprowadzaniu;
 • opracowanie dokumentacji stałych dyżurów Starosty;
 • utrzymywanie w stałej aktualności "Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu łańcuckiego  w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny";

w zakresie ochrony informacji niejawnych:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych;
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
 • opracowanie planu ochrony informacji niejawnych oraz procedur postępowania z dokumentami niejawnymi i nadzorowanie jego realizacji;
 • szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • prowadzenie kancelarii niejawnej;