Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Wydział Architektury i Budownictwa - AB

Drukuj

Wydział Architektury i Budownictwa

mgr inż. Małgorzata SOBEK

Naczelnik Wydziału 

ul. Piłsudskiego 9a, 37-100 Łańcut, budynek C

pokój nr 43, 44, 45, 49, II piętro,

tel./fax 17 225 69 60

e-mail: budownictwo@powiat-lancut.com.pl

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łańcucie zapewnia wykonywanie zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej należących do kompetencji Starosty Powiatu Łańcuckiego, a przypisanych ustawą Prawo budowlane.

Należą do nich w szczególności:

  • wydawanie pozwoleń na budowę obiektów budowlanych ,
  • wydawanie pozwoleń na roboty budowlane,
  • wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
  • przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innych podmiotów,
  • rozpatrywanie zgłoszeń budowy obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych,
  • rozpatrywanie zgłoszeń wykonania robót budowlanych,
  • rozpatrywanie zgłoszeń rozbiórki obiektów budowlanych,
  • wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych, oraz lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne,
  • wydawanie dzienników budowy.

Osoby odpowiedzialne

Małgorzata Grad

Tel: 17 225 69 60

E-mail: budownictwo@powiat-lancut.com.pl;