Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

sprzedaż działek budowlanych w Wysokiej - III przetarg

Drukuj

Zarząd Powiatu Łańcuckiego ogłasza trzeci przetarg na sprzedaż działek gruntowych, budowlanych, położonych w Wysokiej

Przetarg ustny, nieograniczony odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Łańcucie, ul. Mickiewicza 2, sala nr 10, w dniu 20 listopada  2023 r. o godzinie  1200.

Przedmiotem przetargu są działki gruntowe o numerach ewidencyjnych: 392/13, o pow. 3890 m2, 392/14, o pow. 1722 m2, 392/15, o pow. 1512 m2, 392/16, o pow. 1233 m2, 392/17, o pow. 1689 m2, 392/18, o pow. 1269 m2, 392/19, o pow. 1443 m2, 392/20, o pow. 1442 m2, 392/21, o pow. 1438 m2, 392/22, o pow. 1332 m2, 392/23, o pow. 1646 m2, 392/24, o pow. 1288 m2, 392/25, o pow. 1387 m2, 392/26, o pow. 1562 m2, 392/27, o pow. 1570 m2, 392/28, o pow. 1602 m2, 392/29, o pow. 1559 m2, 392/30, o pow. 1766 m2, 392/31, o pow. 1456 m2, 392/32, o pow. 1581 m2, 392/33, o pow. 1558 m2, 392/34, o pow. 1569 m2, 392/35, o pow. 1856 m2, 392/36, o pow. 1170 m2, 392/37, o pow. 1169 m2, 392/38, o pow. 1804 m2, 392/39, o pow. 1712 m2, 392/40, o pow. 1856 m2,392/41, o pow. 2281 m2.

Cenę wywoławczą wyżej opisanych nieruchomości ustala się na 7 380 000 zł brutto. Wysokość wadium ustala się na  370 000 zł.


Osoby odpowiedzialne

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Danuta Ozga

Tel: 172250149

E-mail: d.ozga@powiatlancut.pl;

WWW: www.powiatlancut.pl

Załączniki

  • 2023-09-15 | 13:57:22

    Danuta Ozga

    Ilość pobrań: 10

  • 2023-09-15 | 13:58:28

    Danuta Ozga

    Ilość pobrań: 18