Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego

Drukuj

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego 
im. Felicjana Dierżanowskiego
ul. Armii Krajowej 51
37- 100 Łańcut
Dyrektor szkoły: mgr Józef Skomra
Tel.: (0-17) 225 27 16
Fax: (0-17) 225 27 16

www.pckpiez-lancut.pl