Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

Drukuj
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych.
Nowelizacja ustawy wprowadza jednolitą ewidencję stowarzyszeń zwykłych. Art. 40a. 1. Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji.
Wniosek o wpis do ewidencji składa reprezentant bądź zarząd stowarzyszenia zwykłego dołączając:
 • 1. regulamin działalności
 • 2. listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli
 • 3. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu
 • 4. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ
 • 5. adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.
 • Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu. Starosta dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis oraz informuje o tym przedstawiciela lub zarząd. Ewidencja jest jawna i udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa.

  W przypadku zmiany danych w ewidencji stowarzyszenie zwykłe w ciągu 7 dni składa wniosek o zmianę załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany.
  W terminie do 20 maja 2018 r. działające dotychczas stowarzyszenia zwykłe są obowiązane dostosować swoje regulaminy do nowych przepisów i dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez starostę.

  Stowarzyszenia zwykłe, które nie dokonają wpisu do ewidencji, zostaną rozwiązane z mocy prawa.

Osoby odpowiedzialne

Robert Szajnar

Tel: (17) 225 69 80

E-mail: oswiata@powiat-lancut.com.pl;

WWW: www.powiat-lancut.com.pl

Załączniki

 • 2020-04-08 | 08:00:17

  Robert Szajnar

  Ilość pobrań: 16