Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

AUDYT WEWNĘTRZNY

Drukuj

Audytor  Wewnętrzny CGAP 3214

Sławomir Rejman
 
Biuro ds. Kontroli i Audytu

adres: ul Mickiewicza 8; 37-100 Łańcut
tel.+48 17 2250155
e-mail: s.rejman@powiatlancut.pl  lub  audytor@powiatlancut.pl 
Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną, obiektywnie zapewniającą i doradczą, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej Urzędu. Jest narzędziem służącym kierownictwu Urzędu do uzyskania racjonalnego zapewnienia czy: cele postawione przed Starostwem Powiatowym są wykonywane, zasady i procedury wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego przyjęte przez kierownictwo Urzędu są wdrażane i przestrzegane, mechanizmy i procedury stanowiące system kontroli zarządczej są adekwatne i skuteczne do prawidłowego działania Starostwa Powiatowego w Łańcucie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łańcuckiego.

Audyt wewnętrzny w 2013r.

Audyt wewnętrzny w 2014r.

Audyt wewnętrzny w 2015r.

Audyt wewnętrzny w 2016r.

Audyt wewnętrzny w 2017r.

Audyt wewnętrzny w 2018r.

Audyt wewnętrzny w 2019r.

Audyt wewnętrzny w 2020r.