Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Drukuj

Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu) mogą załatwić wytypowaną sprawę bez konieczności osobistego stawiennictwa w jednostce, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jednostki, została założona na platformie e-PUAP: www.epuap.gov.pl.

Wypełnienie formularza (wniosku) za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej jednostki, możliwe jest po wcześniejszym założeniu konta na stronie: www.epuap.gov.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: Elektroniczna Skrzynka Podawcza Starostwa Powiatowego w Łańcucie

Akceptowane struktury fizyczne dokumentów elektronicznych i zakresy użytkowe: Formaty dokumentów: .txt, .rtf, .pdf, .doc, ODF (.odt, .ods, .odp, .odg) .jpg, .gif, .tif dołączanych jako załącznik do formularza ESP. Formaty dokumentów: sig, xml, zsi, sdoc, eml dołączanych jako załącznik do formularza ESP i opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym. Formaty dokumentów: sig, xml, zsi, sdoc, eml dostarczanych na informatycznych nośnikach danych: dyskietka 3 1/2'', CD-R lub CD-RW (nagranych w trybie multisesyjnym) lub pamięć przenośna. Format xml dla danych tekstowych przesyłanych po wypełnieniu formularza Elektronicznej Skrzynki Podawczej i opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Dla wybranych spraw realizowanych przez Wydział Komunikacji została utworzona Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca. Skrzynka jest dostępna pod adresem https://www.esp.pwpw.pl Za jej pomocą można załatwić w całości lub częściowo typowe sprawy Wydziału Komunikacji. Do skorzystania ze skrzynki podawczej PWPW niezbędne jest zarejestrowanie się w systemie na podanej stronie oraz posiadanie Profilu Zaufanego (Profil Zaufany można potwierdzić w budynku Starostwa Powiatowego w Łańcucie, pok nr 3 - Biuro obsługi rady powiatu lub w Urzędzie Skarbowym w Łańcucie).