Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Drukuj

Dział zawiera informacje o następujących jednostkach organizacyjnych Powiatu Łańcuckiego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie

Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie

Centrum Medyczne w Łańcucie

Zarząd Dróg Powiatowych w Łancucie

I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie

Zespół Szkół Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie

Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie

Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie

Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego

Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łańcucie