Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATUT

Drukuj

Statut Powiatu jest podstawowym aktem prawa miejscowego, który stanowi o ustroju powiatu. W tym akcie prawnym w szczególności uregulowane są wzajemne relacje pomiędzy organami powiatu (Radą i Zarządem). Statut określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady i Komisji powoływanych przez Radę, określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Zarządu Powiatu, a także zasady jawności działalności tych organów oraz zasady tworzenia klubów radnych.

Obecnie obowiązująca jest Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Powiatu Łańcuckiego z 23 czerwca 2015 r. Statut Powiatu Łańcuckiego.

Osoby odpowiedzialne

Sekretarz Powiatu Łańcuckiego Robert Kochman

Stanowisko: Sekretarz Powiatu Łańcuckiego

Tel: +48 17 225 68 60

E-mail: robert.kochman@powiat-lancut.com.pl;

WWW: www.powiat-lancut.com.pl

Załączniki

  • 2019-10-28 | 12:41:25

    Robert Kochman

    Ilość pobrań: 76

  • Ilość pobrań: 94