Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Wydział Komunikacji

Naczelnik Wydziału - mgr Damian SZUBART

ul. Mickiewicza 2, 37-100 Łańcut,

parter, wejście od strony dziedzińca

Naczelnik Wydziału: tel 17 225-55-40  fax 17 225-81-87

Rejestracja pojazdów: 17 225-69-62

Prawa jazdy: 17 225-69-68

e-mail: komunikacja@powiat-lancut.com.pl

Zakres obowiązków:

Uprawnienia do kierowania pojazdami:

  • wydawanie praw jazdy;
  • wydawanie międzynarodowych praw jazdy;
  • wydawanie praw jazdy po zatrzymaniu dokumentu;
  • wydawanie wtórników praw jazdy.

Rejestracja pojazdów:

 rejestracja pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, przyczep;

 czasowa rejestracja pojazdów z urzędu;

 dokonywanie adnotacji w dowodach rejestracyjnych i kartach pojazdów o zastawie rejestrowym;

wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych, nalepek legalizacyjnych;

wydawanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu numerów na nadwoziach, podwoziach, silnikach;

 
wydawanie w drodze decyzji zgody na wykonywanie tabliczek znamionowych zastępczych;

rejestrowanie i wyrejestrowywanie motorowerów;

 czasowa rejestracja pojazdów na wniosek strony;

 dokonywanie adnotacji w dowodach rejestracyjnych i kartach pojazdów o zmianach konstrukcyjnych pojazdów;

 wydawanie dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez organ kontroli;

 dokonywanie wyrejestrowywania pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych i przyczep;

 potwierdzanie zgodności danych.

Stacje kontroli pojazdów:

 sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;

 rejestr stacji kontroli pojazdów;

wydawanie uprawnień dla diagnostów.

Szkolenie kierowców:

rejestr szkół nauki jazdy;

 prowadzenie ewidencji instruktorów;

sprawowanie nadzoru nad szkoleniem kierowców.

Transport:

wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,

wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy,

wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na obszarze wykraczającym poza granice jednej gminy (nie wykraczającym poza granice jednego powiatu).

Osoby odpowiedzialne

Naczelnik Wydziału Komunikacji Damian Szubart

Tel: (17) 225 69 68

E-mail: damian.szubart@powiat-lancut.com.pl;

WWW: www.powiat-lancut.com.plOsoba publikująca: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Danuta Ozga
Data publikacji: 2015-07-31