Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Starosta

Drukuj
Starosta Łańcucki II kadencji w latach 2002-2006

Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń

przyjmuje strony:
w każdy poniedziałek w godz. od 14.00 ? 16.00
w Starostwie Powiatowym w Łańcucie
ul. Mickiewicza 2, 37-100 Łańcut
tel. +48  17 225 7000
tel. kom. 601 949 846
fax. + 48 17 225 6970
e-mali:
starosta@powiat-lancut.com.pl


Adam Mieczysław KRZYSZTOŃ od 1998 r. jest nieprzerwanie Starostą Łańcuckim i Przewodniczącym Zarządu Powiatu Łańcuckiego. Jest Radnym Powiatu Łańcuckiego w II i III kadencji. W Radzie Powiatu pracuje w Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej.
Drugą kadencję Przewodniczy Konwentowi Starostów i Prezydentów Miast na prawach powiatu Województwa Podkarpackiego, z którego rekomendacji uczestniczy w pracach Podkarpackiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego przy Wojewodzie Podkarpackim w Rzeszowie oraz uczestniczy w pracach Podkarpackiej Rady Innowacyjności przy Marszałku Województwa Podkarpackiego, przyczyniając się do rozwoju Podkarpacia. W trakcie trudnych rozmów z NFZ o podwyższeniu wartości kontraktów na leczenie pacjentów w podkarpackich szpitalach został zawiązany społeczny komitet "Podkarpackiej Służbie Zdrowia", którego został przewodniczącym.
Reprezentuje także Powiat Łańcucki w takich organizacjach samorządowych jak: Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska czy Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa, gdzie realizowane są wspólnie cele, z którymi nie mógłby sobie poradzić jeden samorząd. Przewodniczy Zgromadzeniu Wspólników "Centrum Medycznego w Łańcucie" Spółka z o.o., Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz jest Szefem Obrony Cywilnej Powiatu Łańcuckiego.
W ciągu minionych lat pracy w samorządzie, dzięki jego zdolnościom organizacyjnym i umiejętności współpracy z innymi samorządami udało się znacznie poprawić stan powiatowej infrastruktury drogowej, wybudowano nowe mosty, zmodernizowano drogi, zlikwidowano osuwiska, systematycznie remontuje się budynki służące edukacji młodzieży ponadgimnazjalnej, odnowiono zabytkowe budynki w Łańcucie: I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Technicznych, a także Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Powiatowego Urzędu Pracy, Starostwa Powiatowego (wyróżnienie w konkursie ?Modernizacja 2006 r.?) i inne.
Dzięki jego inicjatywie i zaangażowaniu powstało na terenie powiatu łańcuckiego wiele nowych jednostek organizacyjnych, które jako powiatowa administracja służą na miejscu lokalnej społeczności. Wśród nich można wymienić m.in. dwa Środowiskowe Domy Samopomocy powstałe w Łańcucie (2001 r.) i w Rakszawie  (2006 r.), Rodzinny Dom Dziecka w Soninie (2000 r.), a także Powiatowy Inspektora Weterynarii w Łańcucie (2005 r.), dla którego przekazano budynek w centrum Łańcuta.
Stara się systematycznie podnosić poziom obsługi klientów, którzy korzystają szeroko rozumianej powiatowej administracji. W tym celu za pozyskane środki z Unii Europejskiej i własne Powiat Łańcucki sfinansował nowoczesny system obiegu dokumentów w Starostwie Łańcuckim (2005 r.), a w 2009 r. jego drugi etap, obejmujący niektóre powiatowe jednostki organizacyjne, co znacznie podniosło sprawność działania administracji i jej jakość. Te innowacyjne działania służą klientom Starostwa, co zostało zauważone i wysoko ocenione przez Komisję Konkursu ?Przyjazny urząd administracji samorządowej? zorganizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy z Związkiem Miast Polskich, Związkiem Gmin Polskich i Związkiem Powiatów Polskich. W finale tego konkursu w 2006 r. Powiat Łańcucki zajął drugie miejsce w kategorii powiatów i projekt elektronizacji znalazł się wśród najlepszych praktyk oraz został dołączony do Bazy Najlepszych Praktyk Zarządczych Samorządu.
Jest on pomysłodawcą idei wyróżniania i promowania osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju Powiatu Łańcuckiego oraz przewodniczy kapitule przyznającej corocznie Nagrodę Starosty Łańcuckiego Statuetkę Świętego Michała Archanioła, który jest patronem powiatu (jego wizerunek umieszczono w powiatowym herbie, fladze i sztandarze). Był członkiem Kapituły przyznającej nagrodę ?Dobre, bo Podkarpackie?. Współpracuje z samorządami, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami oraz tworzy dobry klimat dla rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności stara się o powstawanie nowych miejsc pracy.
Rokrocznie sprawuje honorowy patronat nad wieloma społecznymi oddolnymi inicjatywami organizowanymi dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, takimi jak: pikniki integracyjne, majówki, opłatki, bale charytatywne, wystawy prac plastycznych, czy promocja zbioru wierszy niewidomej poetki. Pod patronatem Starosty Łańcuckiego odbywają się Bezalkoholowe Bale Sylwestrowe promujące ideę abstynencji. Wspiera on także sport, kulturę fizyczną i rekreację, w szczególności przyczynił się do zorganizowania XVIII Powiatowych Rajdów Rowerowych, w których ponad setka najmłodszych rowerzystów, pod opieką dorosłych poznaje piękne zakątki ziemi łańcuckiej. Wspiera też organizowane co roku wyjazdy rowerami na Jasną Górę (około 80 pielgrzymów z terenu powiatu), w których też bierze udział.
W Starostwie Powiatowym w Łańcucie założył w maju 2009 r. Klub Honorowych Dawców Krwi PCK ?Łańcucka kropelka?, do którego włączyło się 21 pracowników. Sam od 1980 r. oddaje krew i jest zasłużonym honorowym dawcą krwi.
Współpraca z samorządami i CARITAS Archidiecezji Przemyskiej zaowocowała zorganizowaniem wielu akcji pomocy dla osób niepełnosprawnych m.in. utworzenia Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Wysokiej (2007 r.), dla którego oddano powiatowy budynek i sfinansowano jego kapitalny remont.
Współpraca z Politechniką Rzeszowską przyniosła efekt w postaci zlokalizowania na terenie powiatu łańcuckiego pierwszej nowoczesnej placówki tej wyższej uczelni. Na przekazanych przez samorząd powiatu nieruchomościach w Albigowej powstało Centrum Biotechnologiczne Politechniki Rzeszowskiej.
W latach 1982-1993 pracował w Rejonie Dróg Publicznych w Rzeszowie, następnie w latach 1993-1998 pracował w Zarządzie Regionu NSZZ SOLIDAROŚĆ w Rzeszowie, gdzie zajmował się pomocą osobom bezrobotnym, których dotknęły skutki transformacji ustrojowej. Obecnie z racji sprawowanej funkcji ograniczył swoją działalność związkową, ale nadal wspiera jej wszelkie cenne inicjatywy.
W szczególności w 2007 r. we współpracy z członkami związku Solidarności Huty Warszawa, Grupy ?Kampinos? ŚZŻ Armii Krajowej był inicjatorem sprowadzenia do Łańcuta XXXV Krzyża przyniesionego od grobu Sługi Bożego księdza Jerzego Popiełuszki, który został uroczyście umieszczony na murze kościoła farnego. Jest też członkiem Komitetu Społecznego Budowy Pomnika ppłk Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie.
Ukończył studia wyższe na kierunku socjologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Filia Wydziału Nauk Społecznych. Urodzony 19 grudnia 1961 r. w Łańcucie, żonaty, troje dzieci.
W uznaniu jego zasług Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński przyznał pod koniec 2009 r. Adamowi Krzysztoniowi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Liczba odwiedzin kategorii: 11394