Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Rejestr zmian

Nazwa Osoba Data Rodzaj zmiany
OFERTY PRACY Robert Bejster 2020-01-16 Zmieniono dane grupy
OFERTY PRACY Robert Bejster 2020-01-16 Zmieniono dane grupy
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-13 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 157796796216700155765e0de15a4b850.pdf -> 157891113116431425455e1c459b95094.pdf)
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-13 Zmieniono dane grupy
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-13 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 157889712310380066845e1c0ee3cadda.pdf -> 15788972594738358165e1c0f6beae75.pdf)
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-13 Zmieniono dane grupy
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-13 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 157545888420153921365de7984432510.pdf -> 157889712310380066845e1c0ee3cadda.pdf)
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-02 Dodano załącznik: Informacja o możliwości składania opinii nt. udzielonej porady prawnej
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-02 Dodano załącznik: Karta informacyjna - nieodpłatna mediacja
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-02 Dodano załącznik: Karta Informacyjna - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-02 Dodano załącznik: Karta informacyjna - nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-02 Dodano załącznik: Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Łańcuckiego
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-02 Dodano załącznik: Informacja o pomocy prawnej w 2020 - zasady korzystania
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-02 Dodano załącznik: OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁAŃCUCKIEGO w sprawie usytuowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramów dni i godzin otwarcia, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2020 roku.
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-02 Zmieniono dane grupy
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-02 Usunięto załącznik: ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (stan prawny obowiązujący od 01.01.2017)
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-02 Zmieniono dane załącznika: OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁAŃCUCKIEGO z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie usytuowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramów dni i godzin otwarcia, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna na tere
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-02 Zmieniono dane załącznika: OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁAŃCUCKIEGO z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie usytuowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramów dni i godzin otwarcia, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna na tere
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-02 Zmieniono dane załącznika: Lista Jednostek nieodpłatnego poradnictwa
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-02 Zmieniono dane załącznika: LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-02 Zmieniono dane załącznika: Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-02 Zmieniono dane załącznika: Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-02 Zmieniono dane załącznika: Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-02 Zmieniono dane załącznika: Harmonogram NPP 2019
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-02 Zmieniono dane załącznika: Informacja o możliwości udzielenia opinii
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-02 Zmieniono dane załącznika: Karta informacyjna NPP 2019
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-01-02 Zmieniono dane załącznika: Oświadczenie korzystającego z pomocy prawnej
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Danuta Ozga 2020-01-02 Zmieniono dane grupy
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Danuta Ozga 2020-01-02 Zmieniono dane grupy
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Danuta Ozga 2020-01-02 Zmieniono dane grupy
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Danuta Ozga 2020-01-02 Zmieniono dane grupy
TRANSMISJA OBRAD RADY POWIATU Danuta Ozga 2019-12-31 Zmieniono dane grupy
TRANSMISJA OBRAD RADY POWIATU Danuta Ozga 2019-12-31 Zmieniono dane grupy
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2019-12-04 Dodano załącznik: Lista Jednostek nieodpłatnego poradnictwa
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2019-12-04 Zmieniono dane załącznika: LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2019-11-29 Dodano załącznik: Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania publicznego - nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2020 roku.
TRANSMISJA OBRAD RADY POWIATU Danuta Ozga 2019-11-28 Zmieniono dane grupy
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH Monika Guzek 2019-11-19 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15682652957263956865d79d44f8ff94.docx -> 157415910119404911045dd3c2fdc8e4c.docx)
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2019-11-14 Dodano załącznik: Tryb małych zleceń Zarząd Powiatu Łańcuckiego uznał za celową realizację zadania publicznego Zarząd Powiatu Łańcuckiego uznał za celową realizacje zadania publicznego pn. "Rozwój zainteresowań sportowych poprzez udział drużyny PTG
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2019-11-05 Dodano załącznik: Uchwała Zarządu Powiatu Łańcuckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelsk
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2019-11-05 Dodano załącznik: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - Zarząd Powiatu Łańcuckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatels
TRANSMISJA OBRAD RADY POWIATU Danuta Ozga 2019-10-29 Zmieniono dane grupy
STATUT Robert Kochman 2019-10-28 Zmieniono dane grupy
STATUT Robert Kochman 2019-10-28 Dodano załącznik: Statut Powiatu Łańcuckiego tekst jednolity stan prawny na 26 września 2019 r.
STATUT Robert Kochman 2019-10-28 Usunięto załącznik: Zmiana Statutu Powiatu Łańcuckiego
STATUT Robert Kochman 2019-10-28 Usunięto załącznik: Rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.91.2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 lipca 2015r. dotyczące stwierdzenia nieważności § 33. ust. 1 uchwały Nr VIII/55/2015 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 23 czerwca 2015 r. Statutu Powiatu
STATUT Robert Kochman 2019-10-28 Usunięto załącznik: Statut Powiatu Łańcuckiego
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2019-10-16 Zmieniono dane załącznika: Ogłoszenie przeprowadzenia konsultacji projektu: "Roczny program współpracy Powiatu Łańcuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożyt
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2019-10-16 Zmieniono dane załącznika: Protokół z naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Łańcuckiego w 2019 r. z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obyw
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2019-10-16 Zmieniono dane załącznika: Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Powiatu Łańcuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoś
Ogłoszenia - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Bogdan Drożdż 2020-01-20 Dodano załącznik: OGŁOSZENIE STAROSTY ŁAŃCUCKIEGO DOT. WYDANIA DECYZJI OGRANICZAJĄCEJ SPOSÓB KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH - DZIAŁKA NR 153 - MEDYNIA ŁAŃCUCKA, DZIAŁKA 1844 - MEDYNIA GŁOGOWSKA
Sprawozdania i informacje Małgorzata Falger-Ryznar 2020-01-17 Usunięto załącznik: WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ za 2019 r.
Sprawozdania i informacje Małgorzata Falger-Ryznar 2020-01-17 Usunięto załącznik: WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ za 2019 r.
Sprawozdania i informacje Małgorzata Falger-Ryznar 2020-01-17 Dodano załącznik: WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ za 2019 r.
Sprawozdania i informacje Małgorzata Falger-Ryznar 2020-01-17 Dodano załącznik: WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ za 2019 r.
Jednostki Organizacyjne Powiatu Robert Kochman 2020-01-16 Zmieniono dane załącznika: Zespół Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie ul. Grunwaldzka 11, 37-100 Łańcut - Klauzula informacyjna oraz klauzula zgody konieczna w procesie rekrutacji na stanowisko pracy w związku z obowiązującymi przepisami RODO.
Jednostki Organizacyjne Powiatu Robert Kochman 2020-01-16 Dodano załącznik: Klauzula informacyjna oraz klauzula zgody konieczna w procesie rekrutacji na stanowisko pracy w związku z obowiązującymi przepisami RODO.
Jednostki Organizacyjne Powiatu Robert Kochman 2020-01-16 Usunięto załącznik: Zespół Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie ul. Grunwaldzka 11, 37-100 Łańcut - Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Jednostki Organizacyjne Powiatu Robert Kochman 2020-01-16 Dodano załącznik: Zespół Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie ul. Grunwaldzka 11, 37-100 Łańcut - Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Jednostki Organizacyjne Powiatu Robert Kochman 2020-01-16 Dodano załącznik: Zespół Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie ul. Grunwaldzka 11, 37-100 Łańcut - Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Jednostki Organizacyjne Powiatu Robert Kochman 2020-01-16 Dodano załącznik: Zespół Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie ul. Grunwaldzka 11, 37-100 Łańcut ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Główny Księgowy
Jednostki Organizacyjne Powiatu Robert Kochman 2020-01-16 Usunięto załącznik: Zespół Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie ul. Grunwaldzka 11, 37-100 Łańcut ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Główny Księgowy
Jednostki Organizacyjne Powiatu Robert Kochman 2020-01-16 Zmieniono dane podgrupy
Jednostki Organizacyjne Powiatu Robert Kochman 2020-01-16 Zmieniono dane załącznika: Zespół Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie ul. Grunwaldzka 11, 37-100 Łańcut ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Główny Księgowy
Jednostki Organizacyjne Powiatu Robert Kochman 2020-01-16 Dodano załącznik: Zespół Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie ul. Grunwaldzka 11, 37-100 Łańcut ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Główny Księgowy
Jednostki Organizacyjne Powiatu Robert Kochman 2020-01-16 Zmieniono dane podgrupy
Jednostki Organizacyjne Powiatu Robert Kochman 2020-01-16 Dodano osobę: Robert Kochman
Wydawanie zaświadczeń z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Robert Bejster 2020-01-16 Zmieniono dane podgrupy
Wydawanie zaświadczeń z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Robert Bejster 2020-01-16 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15785739422633198645e172076d32e7.doc -> 1579175569758286965e204e9111ee5.doc)
Wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych Robert Bejster 2020-01-16 Zmieniono dane podgrupy
Wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych Robert Bejster 2020-01-16 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15785740534365639495e1720e560388.pdf -> 157917547512513263885e204e338cf55.pdf)
Wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych Robert Bejster 2020-01-16 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 157857404521088793405e1720dd2f76b.doc -> 157917546012344003625e204e2494c2b.doc)
Ogłoszenia - Wydział Środowiska i Rolnictwa Monika Zuba-Kumek 2020-01-13 Dodano załącznik: Zawaidomienie owszcz.post. dla P. Konrad Krupa w sprawie wydania pozolwenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowego obiektu budowlanego na obszarach szczegolnego zagrozenia powodzia tj. budynku mieszklanego na działce op nr ewid.1047/27 p
Ogłoszenia - Wydział Środowiska i Rolnictwa Monika Zuba-Kumek 2020-01-13 Dodano załącznik: Zawiadomienie o wszcz.post. dla P.P. K i M Belter o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrozenia powodzia nowych obiektów budowlanych na działce o nr ewid. 1711/42 połozonej w m.Czarna
Ogłoszenia - Wydział Środowiska i Rolnictwa Monika Zuba-Kumek 2020-01-13 Dodano załącznik: Zawiadomienie o wszcz.post. dla P. P Płoszaj w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrozenia powodzianowych obiektów budoalnych tj. budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewi
Ogłoszenia - Wydział Środowiska i Rolnictwa Monika Zuba-Kumek 2020-01-13 Dodano załącznik: Zawiadomienie o wszcz.post. dla P.K i g Curzytek w sprawie udzielenia pozwoelnia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrozenia powodzia nowych obietów budowlanych z instalacjami wewnetrznymi na działkach o nr ewid.
Ogłoszenia - Wydział Środowiska i Rolnictwa Monika Zuba-Kumek 2020-01-13 Dodano załącznik: Zawiadomienie o wszczeciu postepowania dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego Starosty Łańcuckiego z dnia 20.04.2010 r. znak: OS-III-6223-27/2010
Ogłoszenia - Wydział Edukacji Robert Szajnar 2020-01-13 Dodano załącznik: Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na dzień 1 stycznia 2020 roku.
Ogłoszenia - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Bogdan Drożdż 2020-01-09 Dodano załącznik: OGŁOSZENIE STAROSTY ŁAŃCUCKIEGO DOT. WYDANYCH DECYZJI W SPRAWIE ODSZKODOWANIA ZA WYWŁASZCZONE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE POD POSZERZENIE DROGI GMINNEJ GŁUCHÓW - PASTWISKA - DEPOZYT
Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania Robert Bejster 2020-01-09 Zmieniono dane podgrupy
Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania Robert Bejster 2020-01-09 Zmieniono dane załącznika: KU zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania (wersja PDF)
Wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych Robert Bejster 2020-01-09 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 156578533315432725435d53fcf54c300.pdf -> 15785740534365639495e1720e560388.pdf)
Wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych Robert Bejster 2020-01-09 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 156578531516920957205d53fce383bfc.doc -> 157857404521088793405e1720dd2f76b.doc)
Aktualizacja lub wykreślenie z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Robert Bejster 2020-01-09 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 156578503118556899005d53fbc7d7840.doc -> 157857399114638243775e1720a721d0f.doc)
Aktualizacja lub wykreślenie z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Robert Bejster 2020-01-09 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15730217636671945925dc26843ecc8b.pdf -> 157857397715159940725e17209943003.pdf)
Wydawanie zaświadczeń z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Robert Bejster 2020-01-09 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 156578496720243251465d53fb8746c17.doc -> 15785739422633198645e172076d32e7.doc)
Wydawanie zaświadczeń z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Robert Bejster 2020-01-09 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 156578487413430866565d53fb2aca8c4.doc -> 157857390010455682985e17204c2ab37.doc)
Wydawanie zaświadczeń z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Robert Bejster 2020-01-09 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 156578490011859076005d53fb444db65.pdf -> 157857388912588701815e17204120a1b.pdf)
Wpis do prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Robert Bejster 2020-01-09 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15657845368623208175d53f9d8722f5.doc -> 15785738335433185285e172009a0bcc.doc)
Wpis do prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Robert Bejster 2020-01-09 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 156578478819897177515d53fad4d741a.pdf -> 157857382416524663215e1720005d098.pdf)
Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie Dorota Kulak 2020-01-08 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku WNIOSEK -umieszcz urz obc.doc -> 15784857365506987845e15c7e86f042.doc)
Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokali Robert Bejster 2019-12-31 Zmieniono dane podgrupy
Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokali Robert Bejster 2019-12-31 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 8 Karta Us__ugi.docx -> 157777916312819601065e0affdba8eba.docx)
Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokali Robert Bejster 2019-12-31 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 8 Karta Us__ugi.pdf -> 15777791431478186635e0affc7d1ebb.pdf)
Zgłoszenie budowy z projektem, o którym mowa w art.29 ust.1 pkt.2b i 29a Ustawy Prawo budowlane Robert Bejster 2019-12-31 Zmieniono dane podgrupy
Zgłoszenie budowy z projektem, o którym mowa w art.29 ust.1 pkt.2b i 29a Ustawy Prawo budowlane Robert Bejster 2019-12-31 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 14 Karta Us__ugi.pdf -> 157777908211844427765e0aff8ae96a5.pdf)
Zgłoszenie budowy z projektem, o którym mowa w art.29 ust.1 pkt.2b i 29a Ustawy Prawo budowlane Robert Bejster 2019-12-31 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 14 Karta Us__ugi.docx -> 157777907111952167025e0aff7fb05b4.docx)
Zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego Robert Bejster 2019-12-31 Zmieniono dane podgrupy
Zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego Robert Bejster 2019-12-31 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 13 Karta Us__ugi.docx -> 15777786388271401905e0afdcea25c5.docx)
Zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego Robert Bejster 2019-12-31 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 13 Karta Us__ugi.pdf -> 157777862712882976385e0afdc36a7cf.pdf)
Zgłoszenia z projektem budowlanym Małgorzata Grad 2020-01-20 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 157857886210347564455e1733ae03ce4.pdf -> 15795217875019217225e2596fb9896c.pdf)
Ogłoszenia Małgorzata Grad 2020-01-20 Zmieniono dane załącznika: Obwieszczenie - Starosta Łańcucki zawiadamia o wydaniu decyzji znak AB-I.6740.164.2019 z dnia 16.01.2020 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa skrzyżowania ul.
Ogłoszenia Małgorzata Grad 2020-01-20 Dodano załącznik: Obwieszczenie ? Starosta Łańcucki zawiadamia o wydaniu decyzji znak AB-I.6740.164.2019 z dnia 16.01.2020 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Kopisto
Zgłoszenia z projektem budowlanym Małgorzata Grad 2020-01-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15790037286907665575e1daf503ad76.pdf -> 15792689198350063835e21bb3722c98.pdf)
DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH Danuta Ozga 2020-01-15 Zmieniono dane działu
DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH Danuta Ozga 2020-01-15 Zmieniono dane działu
DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH Danuta Ozga 2020-01-15 Dodano załącznik: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH Danuta Ozga 2020-01-15 Zmieniono dane działu
DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH Danuta Ozga 2020-01-15 Dodano załącznik: OGŁOSZENIE
DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH Danuta Ozga 2020-01-15 Zmieniono dane działu
DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH Danuta Ozga 2020-01-15 Zmieniono dane działu
DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH Danuta Ozga 2020-01-15 Dodano osobę: Danuta Ozga
USŁUGI POCZTOWE Danuta Ozga 2020-01-15 Zmieniono dane działu
USŁUGI POCZTOWE Danuta Ozga 2020-01-15 Dodano załącznik: PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
Zgłoszenia z projektem budowlanym Małgorzata Grad 2020-01-14 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 157866367011316853265e187ef6ddbb5.docx -> 15790037286907665575e1daf503ad76.pdf)
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR MARKOWA Danuta Ozga 2020-01-13 Zmieniono dane działu
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR MARKOWA Danuta Ozga 2020-01-13 Dodano załącznik: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR MARKOWA Danuta Ozga 2020-01-13 Zmieniono dane działu
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR MARKOWA Danuta Ozga 2020-01-13 Dodano załącznik: OGŁOSZENIE
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR MARKOWA Danuta Ozga 2020-01-13 Zmieniono dane działu
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR MARKOWA Danuta Ozga 2020-01-13 Zmieniono dane działu
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR MARKOWA Danuta Ozga 2020-01-13 Dodano osobę: Danuta Ozga
USŁUGI POCZTOWE Danuta Ozga 2020-01-13 Zmieniono dane działu
USŁUGI POCZTOWE Danuta Ozga 2020-01-13 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15789202204665936755e1c691c58d61.doc -> 157892031114838764475e1c6977ce54d.doc)
USŁUGI POCZTOWE Danuta Ozga 2020-01-13 Zmieniono dane działu
USŁUGI POCZTOWE Danuta Ozga 2020-01-13 Dodano załącznik: Odpowiedzi na pytania do IWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną - usługi pocztowe dla Starostwa Powiatowego w Łańcucie
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR ŁAŃCUT 2 Danuta Ozga 2020-01-13 Zmieniono dane działu
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR ŁAŃCUT 3 Danuta Ozga 2020-01-13 Zmieniono dane działu
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR ŁAŃCUT 3 Danuta Ozga 2020-01-13 Zmieniono dane działu
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR ŁAŃCUT 3 Danuta Ozga 2020-01-13 Dodano załącznik: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR ŁAŃCUT 3 Danuta Ozga 2020-01-13 Zmieniono dane działu
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR ŁAŃCUT 3 Danuta Ozga 2020-01-13 Dodano załącznik: OGŁOSZENIE
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR ŁAŃCUT 3 Danuta Ozga 2020-01-13 Zmieniono dane działu
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR ŁAŃCUT 3 Danuta Ozga 2020-01-13 Zmieniono dane działu
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR ŁAŃCUT 3 Danuta Ozga 2020-01-13 Dodano osobę: Danuta Ozga
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR ŁAŃCUT 2 Danuta Ozga 2020-01-13 Zmieniono dane działu
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR ŁAŃCUT 2 Danuta Ozga 2020-01-13 Dodano załącznik: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR ŁAŃCUT 2 Danuta Ozga 2020-01-13 Zmieniono dane działu
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR ŁAŃCUT 2 Danuta Ozga 2020-01-13 Dodano załącznik: OGŁOSZENIE
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR ŁAŃCUT 2 Danuta Ozga 2020-01-13 Zmieniono dane działu
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR ŁAŃCUT 2 Danuta Ozga 2020-01-13 Zmieniono dane działu
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR ŁAŃCUT 2 Danuta Ozga 2020-01-13 Dodano osobę: Danuta Ozga
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR ŁAŃCUT 1 Danuta Ozga 2020-01-13 Zmieniono dane działu
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR ŁAŃCUT 1 Danuta Ozga 2020-01-13 Zmieniono dane działu
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR ŁAŃCUT 1 Danuta Ozga 2020-01-13 Dodano załącznik: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR ŁAŃCUT 1 Danuta Ozga 2020-01-13 Zmieniono dane działu
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR ŁAŃCUT 1 Danuta Ozga 2020-01-13 Dodano załącznik: OGŁOSZENIE
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR ŁAŃCUT 1 Danuta Ozga 2020-01-13 Zmieniono dane działu
PRZEWÓZ OSÓB OBSZAR ŁAŃCUT 1 Danuta Ozga 2020-01-13 Dodano osobę: Danuta Ozga
Zgłoszenia z projektem budowlanym Małgorzata Grad 2020-01-10 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 157857888617105171275e1733c67e3cf.docx -> 157866367011316853265e187ef6ddbb5.docx)