Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Rejestr zmian

Nazwa Osoba Data Rodzaj zmiany
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH Monika Guzek 2021-01-14 Zmieniono dane grupy
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH Monika Guzek 2021-01-14 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 16101003589944580825ff82e86ebf44.docx -> 1610624142155987890560002c8e5191e.docx)
TRANSMISJA OBRAD RADY POWIATU Waldemar Jamrozy 2021-01-14 Zmieniono dane grupy
TRANSMISJA OBRAD RADY POWIATU Waldemar Jamrozy 2021-01-14 Zmieniono dane grupy
TRANSMISJA OBRAD RADY POWIATU Waldemar Jamrozy 2021-01-12 Zmieniono dane grupy
TRANSMISJA OBRAD RADY POWIATU Waldemar Jamrozy 2021-01-12 Zmieniono dane grupy
TRANSMISJA OBRAD RADY POWIATU Waldemar Jamrozy 2021-01-12 Zmieniono dane grupy
TRANSMISJA OBRAD RADY POWIATU Waldemar Jamrozy 2021-01-12 Zmieniono dane grupy
ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Renata Czechowicz 2021-01-12 Dodano załącznik: UCHWAŁA XXII / 158 / 2020 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2021 r.
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH Monika Guzek 2021-01-08 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15994647273022298565f55e517bd84e.docx -> 16101003589944580825ff82e86ebf44.docx)
POZWOLENIA ZINTEGROWANE Justyna Haduch 2021-01-05 Zmieniono dane załącznika: Pozwolenie zintegrowane - Bartosz Urban [zmiana decyzji XII_2020_Ferma drobiu Wydrze]
POZWOLENIA ZINTEGROWANE Justyna Haduch 2021-01-05 Zmieniono dane załącznika: Pozwolenie zintegrowane Bartosz Urban [zmiana decyzji XII_2020_Ferma drobiu Wydrze]
POZWOLENIA ZINTEGROWANE Justyna Haduch 2021-01-05 Dodano załącznik: Pozwolenie Zintegrowane Bartosz Urban [zmiana decyzji XII_2020_Ferma drobiu Wydrze]
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Bejster 2021-01-04 Zmieniono dane grupy
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Bejster 2021-01-04 Zmieniono dane grupy
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-12-30 Zmieniono dane załącznika: Komunikat o zdalnym udzielaniu porad w ramach npp i npo
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-12-30 Dodano załącznik: Obwieszczenie o NPP NPO
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-12-30 Dodano załącznik: Komunikat
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-12-30 Dodano załącznik: informacja o możliwości przekazania opinii
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-12-30 Dodano załącznik: karta informacyjna NPP
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-12-30 Dodano załącznik: karta informacyjna NPO
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-12-30 Dodano załącznik: karta informacyjna nieodpłatna mediacja
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-12-30 Dodano załącznik: Informacja o npp i npo
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-12-30 Dodano załącznik: Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na 2021
TRANSMISJA OBRAD RADY POWIATU Danuta Ozga 2020-12-30 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA Monika Zuba-Kumek 2020-12-23 Dodano załącznik: Obwieszczenie o wszcz.post. w sprawie udzielenia ZDP w Łańcucie pozwoleń wodnoprawnych na legalizację urządzenia wodnego tj.istneijacego wyotu W-1 w km 0+576,00 drogi powiatowej (ul.Traugutta) oraz na usługę wodną: odprowadzenie do wód l
OGŁOSZENIA Monika Zuba-Kumek 2020-12-23 Dodano załącznik: Obwieszczenie o wszcz.post. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzia nowych obiektów budowlanych w ramach przedsiewzięcia : " Budowa sieci gazowej średniego ciśnenia o
TRANSMISJA OBRAD RADY POWIATU Danuta Ozga 2020-12-01 Zmieniono dane grupy
TRANSMISJA OBRAD RADY POWIATU Danuta Ozga 2020-12-01 Zmieniono dane grupy
PETYCJE Danuta Ozga 2020-11-19 Zmieniono dane grupy
PETYCJE Danuta Ozga 2020-11-19 Zmieniono dane grupy
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-11-18 Zmieniono dane załącznika: Ogłoszenie - rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powi
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Szajnar 2020-11-18 Dodano załącznik: Ogłoszenie - rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łańcu
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2020-11-18 Dodano załącznik: Ogłoszenie - rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łańcu
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2020-11-18 Dodano załącznik: Uchwała Zarządu Powiatu Łańcuckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelsk
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2020-11-18 Dodano załącznik: Ogłoszenie - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn: " Rozwój zainteresowań sportowych i popularyzacja gry w koszykówkę poprzez udział drużyny Rawplug Sokół Łańcut w rozgrywkach I Ligi Koszykówki Mężczyzn" przez Polskie To
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2020-11-18 Zmieniono dane załącznika: Ogłoszenie - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn: " Rozwój zainteresowań sportowych i popularyzacja gry w koszykówkę poprzez udział drużyny Rawplug Sokół Łańcut w rozgrywkach I Ligi Koszykówki Mężczyzn" przez P
ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Renata Czechowicz 2020-11-10 Dodano załącznik: UCHWAŁA Nr XIX / 139 /2020 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 września 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łańcucki
ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Renata Czechowicz 2020-11-10 Dodano załącznik: UCHWAŁA Nr XVIII / 132 /2020 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/108/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łańcucki
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Bejster 2020-11-06 Zmieniono dane grupy
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Bejster 2020-11-06 Zmieniono dane grupy
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Bejster 2020-11-06 Zmieniono dane grupy
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Bejster 2020-11-05 Zmieniono dane grupy
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Bejster 2020-11-05 Zmieniono dane grupy
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Bejster 2020-11-05 Zmieniono dane grupy
Nieodpłatna Pomoc Prawna Robert Bejster 2020-11-05 Zmieniono dane grupy
BUDŻET Agata Sońska 2020-11-02 Dodano załącznik: Informacja za II i III kwartał 2020 r. o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2020-11-02 Zmieniono dane załącznika: Ogłoszenie - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn: " Rozwój zainteresowań sportowych i popularyzacja gry w koszykówkę poprzez udział drużyny Rawplug Sokół Łańcut w rozgrywkach I Ligi Koszykówki Mężczyzn" przez P
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2020-11-02 Zmieniono dane załącznika: Ogłoszenie - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn: " Rozwój zainteresowań sportowych i popularyzacja gry w koszykówkę poprzez udział drużyny Rawplug Sokół Łańcut w rozgrywkach I Ligi Koszykówki Mężczyzn" przez P
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Robert Szajnar 2020-10-29 Zmieniono dane załącznika: Ogłoszenie - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez PTG Sokół Łańcut oraz formularz zgłaszania uwag. Ewentualne uwagi można zgłaszać w terminie do 5 listopada 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Łańcucie.
TERMINY POSIEDZEŃ Renata Czechowicz 2021-01-20 Dodano załącznik: 25 posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbędzie się w dniu 27 stycznia 2021 r. (środa) o godz. 14.30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie, z zastosowaniem zdalnego trybu obradowania
Nowe oferty pracy Danuta Ozga 2021-01-20 Zmieniono dane podgrupy
Nowe oferty pracy Danuta Ozga 2021-01-20 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 16111423361499568914600814c0429ce.doc -> 161114245815575934606008153a0fef1.doc)
Nowe oferty pracy Danuta Ozga 2021-01-20 Zmieniono dane podgrupy
Nowe oferty pracy Danuta Ozga 2021-01-20 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 16111423231321897101600814b351da2.doc -> 161114244514275726666008152d86914.doc)
Nowe oferty pracy Danuta Ozga 2021-01-20 Zmieniono dane podgrupy
Nowe oferty pracy Danuta Ozga 2021-01-20 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 16111419828606805566008135e1435f.doc -> 16111423361499568914600814c0429ce.doc)
Nowe oferty pracy Danuta Ozga 2021-01-20 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 16111418101937010517600812b26b654.doc -> 16111423231321897101600814b351da2.doc)
Nowe oferty pracy Danuta Ozga 2021-01-20 Zmieniono dane podgrupy
Nowe oferty pracy Danuta Ozga 2021-01-20 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 16111418611753777157600812e547ed4.doc -> 16111419828606805566008135e1435f.doc)
Nowe oferty pracy Danuta Ozga 2021-01-20 Zmieniono dane podgrupy
Nowe oferty pracy Danuta Ozga 2021-01-20 Dodano załącznik: KONKURS NA WOLNE STANOWISKO DS. EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W WYDZIALE GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁAŃCUCIE 20.01.2021
Nowe oferty pracy Danuta Ozga 2021-01-20 Zmieniono dane podgrupy
Nowe oferty pracy Danuta Ozga 2021-01-20 Dodano załącznik: KONKURS NA WOLNE STANOWISKO DS. PROWADZENIA NARAD KOORDYNACYJNYCH I ARCHIWIZACJI W WYDZIALE GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁAŃCUCIE 20.01.2021
Nowe oferty pracy Danuta Ozga 2021-01-20 Usunięto załącznik: KONKURS NA DWA WOLNE STANOWISKA DS. REJESTRACJI POJAZDÓW W WYDZIALE KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁAŃCUCIE 11.03.2020
Nowe oferty pracy Danuta Ozga 2021-01-20 Usunięto załącznik: KONKURS NA WOLNE STANOWISKO DS. TRANSPORTU PUBLICZNEGO W WYDZIALE KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁAŃCUCIE 11.03.2020
Nowe oferty pracy Danuta Ozga 2021-01-20 Usunięto załącznik: KONKURS NA WOLNE STANOWISKO DS. TRANSPORTU PUBLICZNEGO W WYDZIALE KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁAŃCUCIE 31.08.2020
Ogłoszenia - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Bogdan Drożdż 2021-01-20 Dodano załącznik: Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - działki nr 28, nr 263, nr 264/1 obręb Białobrzegi, gm. Białobrzegi
Ogłoszenia - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Bogdan Drożdż 2021-01-20 Dodano załącznik: Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - działka nr 341 obręb Korniaktów Północny, gm. Białobrzegi
Ogłoszenia - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Bogdan Drożdż 2021-01-19 Dodano załącznik: Dot. ustalenia przebiegu granic działki nr 2445/4 obręb Markowa, gm. Markowa
Uzgodnienie dokumentacji projektowej Paweł Surmacz 2021-01-19 Zmieniono dane podgrupy
Uzgodnienie dokumentacji projektowej Paweł Surmacz 2021-01-19 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 160430441810053026295f9fbe22bc836.xls -> 1611041399206892110260068a7789d64.xls)
Uzgodnienie dokumentacji projektowej Paweł Surmacz 2021-01-19 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 16043049934388241775f9fc0617ffd5.pdf -> 1611041389157495031160068a6dc7c05.pdf)
Ogłoszenia - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Bogdan Drożdż 2021-01-15 Dodano załącznik: zawiadomienie o terminie ustalenia granic działek nr 1072/2, 1114, 1085, 1083, 1088, 1071/10, 1071/8, 1072/4, 1071/4, 1072/3, 1071/9, 1071/7, obręb Kraczkowa gmina Łańcut
Ogłoszenia - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Bogdan Drożdż 2021-01-15 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 161070272347479941360015f83bf8e7.pdf -> 16107030811673441138600160e9e4972.pdf)
Ogłoszenia - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Bogdan Drożdż 2021-01-15 Zmieniono dane załącznika: zawiadomienie o terminie czynności ustalenia granic obręb Kosina gmina Łańcut w zw. z realizacją zadania " przebudowa dojazdów do przejazdu kolejowo - drogowego w związku z budową drogi gminnej "Małe doły"
Ogłoszenia - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Bogdan Drożdż 2021-01-15 Zmieniono dane załącznika: zawiadomienie o terminie czynności ustalenia granic obręb Kosina gmina Czarna w zw. z realizacją zadania " przebudowa dojazdów do przejazdu kolejowo - drogowego w związku z budową drogi gminnej "Małe doły"
Ogłoszenia - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Bogdan Drożdż 2021-01-15 Dodano załącznik: zawiadomienie o terminie ustalenia granic działek nr 866, 867/1, 867/2, 868, 872/1, 872/2, 874, 875/1, 875/2, 876/2 obręb Głuchów gmina Łańcut
Ogłoszenia - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Bogdan Drożdż 2021-01-15 Dodano załącznik: zawiadomienie o terminie czynności ustalenia granic obręb Kosina gmina Czarna w zw. z realizacją zadania " przebudowa dojazdów do przejazdu kolejowo - drogowego w związku z budową drogi gminnej "Małe doły"
Ogłoszenia - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Bogdan Drożdż 2021-01-12 Dodano załącznik: zawiadomienie Starosty Łańcuckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków dot. działek nr 1716 i 2134 obręb Albigowa gm. Łańcut
Ogłoszenia - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Bogdan Drożdż 2021-01-12 Dodano załącznik: zawiadomienie Starosty Łańcuckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków dot. działek nr 3655/1 i 3655/2 obręb Husów gm. Markowa
Ogłoszenia - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Bogdan Drożdż 2021-01-12 Dodano załącznik: ogłoszenie Starosty Łańcuckiego w sprawie wydanej decyzji dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania za działkę nr 1678/1 - obręb Wysoka gm. Łańcut
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU Renata Czechowicz 2021-01-12 Dodano załącznik: Protokół Nr XXI /2020 z XXI sesji Rady Powiatu Łańcuckiego odbytej w dniu 30 listopada 2020 r.
PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU Renata Czechowicz 2021-01-12 Dodano załącznik: Protokół Nr XX /2020 z XX sesji Rady Powiatu Łańcuckiego odbytej w dniu 28 października 2020 r.
Ogłoszenia - Wydział Środowiska i Rolnictwa Monika Zuba-Kumek 2021-01-11 Dodano załącznik: obwieszczenie o wszcz.post. dla Gminy Łańcut o wydanie pozowleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych poprzez budowe rowu otwartego oraz likwidację isntiającego rowu przydrożnego i wykonanie w jego miejsce rurociągu o średnicy 400
Ogłoszenia - Wydział Środowiska i Rolnictwa Monika Zuba-Kumek 2021-01-11 Dodano załącznik: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia z dnia 22.12.20202r. znak :RZ.ZUZ>1.4210.168.20202.KW o zawieszeniu postepwoania adminsitarcyjknego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnopranwych na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszara
Ogłoszenia - Wydział Środowiska i Rolnictwa Monika Zuba-Kumek 2021-01-11 Dodano załącznik: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia z dnia 22.12.20202r. znak :RZ.ZUZ>1.4210.168.20202.KW o zawieszeniu postepwoania adminsitarcyjknego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnopranwych na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszara
Ogłoszenia - Wydział Środowiska i Rolnictwa Monika Zuba-Kumek 2021-01-11 Dodano załącznik: Obwieszczenie o wszcz.post. dla ZDP w łańcucie w sprawie udzielenia pzoowlenia wodnoprawnego na legalziacje urzadzenia wodnego tj. istniejacego wylotu W-1 w km 0+576,00 drogi powiatowej (ul.Traugutta w m. Łańcut) oraz usługę wodna : odpr
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADY POWIATU Renata Czechowicz 2020-12-30 Zmieniono dane załącznika: XXII Sesja Rady Powiatu Łańcuckiego w dniu 29 grudnia 2020 r. imienne wyniki głosownia
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADY POWIATU Renata Czechowicz 2020-12-30 Zmieniono dane załącznika: XXII Sesja Rady Powiatu Łańcuckiego w dniu 29 grudnia 2020 r. imienne wyniki głosownia
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADY POWIATU Renata Czechowicz 2020-12-30 Dodano załącznik: XXII Sesja Rady Powiatu Łańcuckiego w dniu 29 grudnia 2020 r. imienne wyniki głosownia
TERMINY POSIEDZEŃ Renata Czechowicz 2020-12-21 Dodano załącznik: 24 posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbędzie się w dniu 28 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 14.30 w Starostwie Powiatowym w Łańcucie, z zastosowaniem zdalnego trybu obradowania
TERMINY POSIEDZEŃ Renata Czechowicz 2020-12-17 Dodano załącznik: XXII SESJA RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym w Łańcucie z zastosowaniem zdalnego trybu obradowania
TERMINY POSIEDZEŃ Renata Czechowicz 2020-12-17 Usunięto załącznik: XXII SESJA RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym w Łańcucie z zastosowaniem zdalnego trybu obradowania
TERMINY POSIEDZEŃ Renata Czechowicz 2020-12-16 Dodano załącznik: XXII SESJA RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym w Łańcucie z zastosowaniem zdalnego trybu obradowania
Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie Dorota Kulak 2020-12-15 Zmieniono dane podgrupy
Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie Dorota Kulak 2020-12-15 Zmieniono dane podgrupy
Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie Dorota Kulak 2020-12-15 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Ewidencja most_lw.doc -> 160802647612340992565fd8896ce8f82.doc)
Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie Dorota Kulak 2020-12-15 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Ewidencja dr_lg.doc -> 16080264286575375915fd8893cdd5a7.doc)
TERMINY POSIEDZEŃ Renata Czechowicz 2020-12-14 Usunięto załącznik: 23 zdalne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbędzie się w dniu 7 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie.
PRZEWÓZ OSÓB LINIE 1, 2, 3, 4, 15, 22 Danuta Ozga 2021-01-21 Zmieniono dane działu
PRZEWÓZ OSÓB LINIE 1, 2, 3, 4, 15, 22 Danuta Ozga 2021-01-21 Zmieniono dane działu
PRZEWÓZ OSÓB LINIE 1, 2, 3, 4, 15, 22 Danuta Ozga 2021-01-21 Dodano załącznik: WYNIKI POSTĘPOWANIA - LINIA NR 22
PRZEWÓZ OSÓB LINIE 1, 2, 3, 4, 15, 22 Danuta Ozga 2021-01-21 Zmieniono dane działu
PRZEWÓZ OSÓB LINIE 1, 2, 3, 4, 15, 22 Danuta Ozga 2021-01-21 Dodano załącznik: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - LINIA NR 15
PRZEWÓZ OSÓB LINIE 1, 2, 3, 4, 15, 22 Danuta Ozga 2021-01-21 Zmieniono dane działu
PRZEWÓZ OSÓB LINIE 1, 2, 3, 4, 15, 22 Danuta Ozga 2021-01-21 Dodano załącznik: WYNIKI POSTĘPOWANIA - LINIA NR 4
PRZEWÓZ OSÓB LINIE 1, 2, 3, 4, 15, 22 Danuta Ozga 2021-01-21 Zmieniono dane działu
PRZEWÓZ OSÓB LINIE 1, 2, 3, 4, 15, 22 Danuta Ozga 2021-01-21 Dodano załącznik: WYNIKI POSTĘPOWANIA - LINIA NR 3
PRZEWÓZ OSÓB LINIE 1, 2, 3, 4, 15, 22 Danuta Ozga 2021-01-21 Zmieniono dane działu
PRZEWÓZ OSÓB LINIE 1, 2, 3, 4, 15, 22 Danuta Ozga 2021-01-21 Dodano załącznik: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - LINIA NR 2
PRZEWÓZ OSÓB LINIE 1, 2, 3, 4, 15, 22 Danuta Ozga 2021-01-21 Zmieniono dane działu
PRZEWÓZ OSÓB LINIE 1, 2, 3, 4, 15, 22 Danuta Ozga 2021-01-21 Dodano załącznik: WYNIKI POSTĘPOWANIA - LINIA NR 1
Zgłoszenia z projektem budowlanym Małgorzata Grad 2021-01-21 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 16112291913330583316009680741a40.pdf -> 16112355201918298098600980c04f0e3.pdf)
Zgłoszenia z projektem budowlanym Małgorzata Grad 2021-01-21 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 161106354616862928906006e0fabbff2.pdf -> 16112291913330583316009680741a40.pdf)
PRZEWÓZ OSÓB LINIE 16 i 19 Danuta Ozga 2021-01-21 Zmieniono dane działu
PRZEWÓZ OSÓB LINIE 16 i 19 Danuta Ozga 2021-01-21 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 1611222400214633393860094d80730e0.doc -> 1611222806174301515960094f169a43b.doc)
PRZEWÓZ OSÓB LINIE 16 i 19 Danuta Ozga 2021-01-21 Zmieniono dane działu
PRZEWÓZ OSÓB LINIE 16 i 19 Danuta Ozga 2021-01-21 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 161122237426998799660094d66bbd12.doc -> 1611222794128841757460094f0a8a6be.doc)
PRZEWÓZ OSÓB LINIE 16 i 19 Danuta Ozga 2021-01-21 Zmieniono dane działu
PRZEWÓZ OSÓB LINIE 16 i 19 Danuta Ozga 2021-01-21 Dodano załącznik: WYNIKI POSTĘPOWANIA - LINIA NR 19
PRZEWÓZ OSÓB LINIE 16 i 19 Danuta Ozga 2021-01-21 Zmieniono dane działu
PRZEWÓZ OSÓB LINIE 16 i 19 Danuta Ozga 2021-01-21 Dodano załącznik: WYNIKI POSTĘPOWANIA - LINIA NR 16
BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU Danuta Ozga 2021-01-20 Zmieniono dane działu
BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU Danuta Ozga 2021-01-20 Dodano załącznik: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Zgłoszenia z projektem budowlanym Małgorzata Grad 2021-01-19 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 1610716024190339212660019378c041e.pdf -> 161106354616862928906006e0fabbff2.pdf)
DOSTAWA WYPOSAŻENIA PRACOWNI TECHIK MECH. LOTNICZY Danuta Ozga 2021-01-19 Zmieniono dane działu
DOSTAWA WYPOSAŻENIA PRACOWNI TECHIK MECH. LOTNICZY Danuta Ozga 2021-01-19 Dodano załącznik: ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ CZ. 2
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Danuta Ozga 2021-01-19 Zmieniono dane działu
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Danuta Ozga 2021-01-19 Dodano załącznik: OŚWIADCZENIE Z ART. 24 UST. 11 - GRUPA KAPITAŁOWA
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Danuta Ozga 2021-01-19 Zmieniono dane działu
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Danuta Ozga 2021-01-19 Dodano załącznik: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Zgłoszenia z projektem budowlanym Małgorzata Grad 2021-01-18 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 16107159701344128926600193429a1ac.pdf -> 161097605762629002060058b39b779f.pdf)
Zgłoszenia z projektem budowlanym Sylwia Michno 2021-01-15 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 161054442613472741685ffef52a4b323.pdf -> 1610716024190339212660019378c041e.pdf)
Zgłoszenia z projektem budowlanym Sylwia Michno 2021-01-15 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 161037524114014792245ffc6049d846c.pdf -> 16107159701344128926600193429a1ac.pdf)
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Danuta Ozga 2021-01-15 Zmieniono dane działu
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Danuta Ozga 2021-01-15 Dodano załącznik: ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ
USŁUGI POCZTOWE Danuta Ozga 2021-01-15 Zmieniono dane działu
USŁUGI POCZTOWE Danuta Ozga 2021-01-15 Dodano załącznik: WYNIKI POSTĘPOWANIA
DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH Danuta Ozga 2021-01-15 Zmieniono dane działu
DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH Danuta Ozga 2021-01-15 Dodano załącznik: WYNIKI POSTĘPOWANIA
DOSTAWA WYPOSAŻENIA PRACOWNI TECHIK MECH. LOTNICZY Danuta Ozga 2021-01-14 Zmieniono dane działu
DOSTAWA WYPOSAŻENIA PRACOWNI TECHIK MECH. LOTNICZY Danuta Ozga 2021-01-14 Dodano załącznik: ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ
DOSTAWA STANOWISK DYDAKT. Danuta Ozga 2021-01-14 Zmieniono dane działu
DOSTAWA STANOWISK DYDAKT. Danuta Ozga 2021-01-14 Dodano załącznik: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
DOSTAWA WYPOSAŻENIA PRACOWNI TECHIK MECH. LOTNICZY Danuta Ozga 2021-01-13 Zmieniono dane działu
DOSTAWA WYPOSAŻENIA PRACOWNI TECHIK MECH. LOTNICZY Danuta Ozga 2021-01-13 Dodano załącznik: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Zgłoszenia z projektem budowlanym Sylwia Michno 2021-01-13 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 161009553316650790515ff81bad7bb1d.pdf -> 161054442613472741685ffef52a4b323.pdf)
PRZEWÓZ OSÓB LINIE 1, 2, 3, 4, 15, 22 Danuta Ozga 2021-01-13 Zmieniono dane działu
PRZEWÓZ OSÓB LINIE 1, 2, 3, 4, 15, 22 Danuta Ozga 2021-01-13 Dodano załącznik: OŚWIADCZENIE ART. 24 UST. 11 - GRUPA KAPITAŁOWA