Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OCHRONA DANYCH

Drukuj

Dział zawiera informacje w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Łańcucie:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Klauzule informacyjne nt przetwarzania danych osbowych przez Starostwo Powiatowe w Łańcucie