Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

POWIAT ŁAŃCUCKI

Drukuj

POWIAT ŁAŃCUCKI  leży w centralnej części województwa podkarpackiego, 17 km na wschód od Rzeszowa, przy głównej drodze międzynarodowej nr 4 (E 40) i magistrali kolejowej Kraków - Przemyśl. Graniczy z powiatem rzeszowskim, przeworskim oraz leżajskim. Administracyjnie podzielony jest na miasto Łańcut oraz gminy: Białobrzegi, Czarna, Łańcut, Markowa, Rakszawa, Żołynia.

Powiat zajmuje obszar 452 km2, co stanowi 2,52% powierzchni województwa podkarpackiego. Ponad 20% jego powierzchni pokryte jest lasami i gruntami leśnymi. Zamieszkuje go 78 656 osób (wg stanu na 31.12.2010 r.). Gęstość zaludnienia wynosi 174 osób/km2 i jest najwyższa wśród powiatów ziemskich.

Łańcut jest powiatem rolniczo-przemysłowym o małych, przeciętnie 2,6 ha, gospodarstwach i dość dobrze rozwiniętym przemyśle cechującym się niedużą szkodliwością dla środowiska.

Osoby odpowiedzialne

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Danuta Ozga

Tel: 172250149

E-mail: d.ozga@powiatlancut.pl;

WWW: www.powiatlancut.pl